AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

Setmana dedicada al 25 de novembre

Durant tota la setmana, al vestíbul de la Casa de Cultura estaran exposats els cartells i els eslògans realitzats per l’alumnat de l’IES Museros i l’escola La Masia al voltant de la temàtica contra la violència de gènere.

 

DIMARTS, 24 DE NOVEMBRE

Per grups, al llarg del matí Marta Guerrero, exemple de la lluita contra la violència de gènere i sinònim de superació i fermesa, xarrarà amb l’alumnat del tercer cicle de primària de l’escola La Masia i de Blasco Ibañez.

Lloc: Als centres escolars

19.30 h, Taula redona on participaran Marta Guerrero i Lucio Carrión i ens contaran les seues vivències i experiències en casos de violència de gènere.

Lloc: sala del 2n pis de la Casa de Cultura

 

DIMECRES, 25 DE NOVEMBRE

Aquest matí Marta Guerrero xarrarà amb l’alumnat del primer cicle de secundària de l’escola La Masia.

A continuació, i per grups, el segon cicle de secundària de l’IES Museros i de l’escola La Masia es reuniran amb els tècnics municipals que treballen amb temes de violència de gènere: l’educadora social, la treballadora social, la psicòloga i la Policia Local.

 

19.00 h, Concentració a la porta de l’Ajuntament per llegir el manifest contra la violència de gènere.

Les Ames de Casa Tyrius i l’Associació de Jubilats repartiran llaços morats realitzats per l’alumnat del Servei d’Atenció Especialitzada.

 

DIJOUS, 26 DE NOVEMBRE

19.30 h, No sin mí, Microteatre que està basat en testimonis reals de persones que han sigut víctimes de violència de gènere.

Lloc: Casa de Cultura

 

DIVENDRES, 27 DE NOVEMBRE

10.00 h, Projecció de la pel·lícula Te doy mis ojos a l’alumnat de secundària de l’IES de Museros i l’escola La Masia.

20.00 h, Projecció gratuïta de la pel·lícula Te doy mis ojos per al veïnat de Museros.

 

Lloc: Casa de Cultura

Sobre el tall dels xiprers del carrer Alexandre VI

Arran de la polèmica suscitada entre el veïnat, l’Ajuntament de Museros informa sobre l’actuació efectuada en els xiprers del carrer d’Alexandre VI en el seu tram nord.

 

El carrer d’Alexandre VI tenia, en el tram nord, una tira de xiprers paral∙lels a la via del metro. Entre aquests i la tanca de la via hi ha un camí asfaltat transitable amb cotxe, propietat de FGV, que no té eixida pel nord. La fila de xiprers ocultava la vista de la via i, suposadament, feia de pantalla acústica dels sorolls del tren. A pesar d’això presentava certa problemàtica que tot seguit s’exposa:

 • Per dues vegades la fila d’arbres havia sigut incendiada en actes vandàlics. El xiprer, pel seu alt contingut en resina, és altament inflamable i susceptible de patir aquest tipus d’actes.
 • En aquell tram de carrer, diversos cotxes aparcats havien patit atacs i els havien ocasionat desperfectes. La policia local informa que la disposició dels xiprers, que oculta totalment el camí entre els arbres i la via, dificulta la vigilància del carrer i propicia que els protagonistes de les malifetes tinguen un amagatall perfecte.
 • A banda, el manteniment dels xiprers és difícil i costós. Les noves espècies que s’empraran en la remodelació són molt més fàcils de mantindre i sostenibles.

Consultats els tècnics adients sobre els beneficis i perjudicis de la tira de xiprers, ens informen que l’impacte d’aquesta vegetació en la mitigació dels sorolls del tren és molt reduïda i que la funció dels arbres principalment només és evitar que es veja el mur i el tren.

En conseqüència, l’Ajuntament, en una actuació considerada menor, decideix substituir els xiprers per unes altres espècies i realitzar una sèrie de millores en la zona que es concreten en els punts següents:

 • Plantar una tira de freixe valencià (Fraxinus ornus) a espais de 6 m alternada a portell cada 3 m amb una altra tira de casuarines (Casuarina equisetifolia).
 • Completar el conjunt amb arbustos del tipus baladre nan (Nerium oleander).
 • Implementar la pertinent instal·lació de reg automatitzat.

A banda de tot açò, una vegada aconseguits el pertinents permisos de Ferrocarrils de la Generalitat, uns tràmits que ja s’han iniciat, l’actuació es complementarà amb les accions següents:

 • Plantar plantes enfiladisses (Pyrostegia venusta) que cobriran la tanca del tren.
 • Implementar una zona de gossos a l’extrem sud.
 • Sol∙licitar a FGV la instal·lació de pantalles acústiques.

 

Signat: L'equip de govern de l'Ajuntament de Museros

Museros, 17 de novembre de 2015

Curs d'alfabetització informàtica per a la búsqueda de treball

L'Agència de Desenvolupament Local, que depén de la Regidoria d'Indústria, Ocupació, Comerç i Turisme, organitza novament un curset d'alfabetització informàtica dirigit als desocupats del municipi. S'impartirà els pròxims 17 i 24 de novembre.

Més informació i inscripcions, a l'Agència de Desenvolupament Local, ubicada al 2n pis de l'Ajuntament.

Novembre mes de castanyes, nous, olives i patates

Novembre ve marcat per les activitats realitzades al voltant del 25 de novembre, Dia de l'Eliminació de la Violència de Gènere, però també és el mes de la música, gràcies als concerts homenatge a santa Cecília de la Societat Musical. I així, amb música també, celebrarem el 20 de novembre el Dia del Llibre Valencià. No deixarem de banda l'humor i la màgia, complements ideals per acolorir aquests dies de tardor.

Consulteu totes els detalls de les activitats.

Pla Museros Plus

L'Oficina Tributària de l'Ajuntament de Museros posa en marxa el Pla Museros Plus, una campanya que pretén que el veïnat de Museros gaudisca de la tranquil·litat de pagar el mateix cada mes. A més, hi haurà el benefici del 2% de bonificació sobre tots els impostos per a tots aquells que s'hi apunten.

 

Notícia sobre Pla d'Ocupació Conjunt de les administracions públiques 2015

L'Ajuntament de Museros ha posat en marxa el Pla d'ocupació conjunt de les administracions públiques valencianes, al qual es va adherir per un import de 25.007,55 €, cofinançat a parts iguals per la Generalitat Valenciana, la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Museros, amb l'objectiu de promoure la contractació de persones desocupades per a l'execució d'obres o serveis d'interés general i social.

 

L'Ajuntament ha contractat ciutadans de Museros en l'atur, inscrits com a demandants d'ocupació en el centre SERVEF abans de l'1 de juny de 2015 i pertanyents a col·lectius d'aturats de llarga durada, joves menors de 25 anys o majors de 45 anys.

 

Aquest programa generarà 14 llocs de treball, dels quals 7 han començat a treballar el dia 13 d'octubre, per reforçar la brigada municipal. Els contractes de treball són de dos mesos de duració i amb una jornada de 20 hores setmanals.

 

Les 7 insercions restants s'hi formalitzaran abans d'acabar l'any 2015.

 

Nota sobre les despeses de festes en 2014 i 2015

Les despeses de les festes populars de 2014 van ascendir a 162.034,58 €, si bé el pressupost disponible únicament ascendia a 128.475 €.
Com a part del pressupost de 2014 es va gastar a atendre factures de 2013, dels 162.034,58 € que han costat les festes de 2014, 73.035,39 € s'han hagut d'atendre amb càrrec al pressupost de 2015. És a dir, que dels diners previstos per a les festes de 2015, 73.035,39 € ja estaven gastats amb factures de les festes de 2014.
L'equip de govern que presidisc, que no està disposat a funcionar d'aquesta manera tan irregular i irresponsable, es va proposar regularitzar aquesta situació en el primer any de la nova legislatura.
Per açò es va aprovar a juliol de 2015 el pressupost de l'exercici, que es trobava pendent d'elaboració i aprovació, i es va dotar la partida de festes amb 168.000 €. Amb aquests 168.000 € s'han d'atendre els 73.035,39 € de factures de 2014, factures de les festes fins a juny de 2015 per import de 28.418,35 €, i resten, per tant, 66.546,26 € per a la celebració de la resta de festes de 2015.
El repte que ens hem proposat és enorme. D'una banda traure endavant unes festes de 2015 que satisfacen els veïns de Museros amb una despesa de quasi 68.000 € menys que en 2014 i, d'altra banda, acabar amb aquesta irregular pràctica de gastar per sobre del pressupostat i d'imputar factures de despeses de hui a exercicis futurs, i poder començar així el 2016 sense hipoteques ni càrregues passades quant a festes es refereix.
Així mateix, i per a major transparència, una vegada rebem i comptabilitzem totes les factures de les festes patronals de 2015, publicarem en la web de l'Ajuntament les despeses detallades.
Finalment, cal destacar que amb càrrec al nou pressupost de 2015 s'ha realitzat una inversió de 30.757,23 € en taules i cadires per a celebracions i festes (nit de les paelles, conill i tomata, concerts, esdeveniments esportius, culturals, etc.). L'estalvi anual que generarà deixar de llogar-les, com es realitzava, permetrà amortitzar aquesta inversió en uns 3 anys, i generar a partir d'eixe moment uns importants estalvis per a les arques municipals.

 

Museros, 7 de setembre de 2015. L'alcaldessa, Cristina Civera i Balaguer

Avís sobre les targetes d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda

La Regidoria de Benestar Social i Polítiques d'Igualtat de Gènere informa que, per a un bon ús de les targetes d'estacionament de les places reservades a les persones amb mobilitat reduïda, cal tornar a l'Ajuntament totes aquelles que ja no estiguen en vigor.
D'altra banda, tota aquella persona que tinga la targeta caducada, haurà de dirigir-se al departament de Serveis Socials (ubicat al Centre Social de Dia) tan prompte com siga possible per renovar-la.

Augment de panderoles a Museros

La Regidoria de Medi Ambient ha emés aquest comunicat davant la preocupació en certs llocs del poble respecte de l'augment d'aquest insecte

Des de l’any 2008, Museros té un contracte amb l’empresa ECOTRATAMIENTOS Y SERVICIOS, SL, a efectes de control de plagues d’insectes i desratització. Periòdicament (cada 3 mesos) esta empresa fa les seues actuacions de control i exterminació.

Les actuacions contra les panderoles es realitzen al clavegueram amb els productes adequats i legals. Cal insistir que els nius d’aquests insectes estan a les clavegueres i d’ací fan cap a les cases particulars per aigüeres o conductes com canonades, etc. A l’àmbit privat, evidentment, aquesta empresa no accedeix.

Quan detecta en certs punts del poble un augment de la població, l’empresa fa actuacions aïllades de xoc al clavegueram sense cap problema i són immediates (en menys de 24 hores). Cal afegir també que, quan a l’Ajuntament arriba un escrit per Registre d’Entrada en aquest sentit, el funcionari municipal avisa a l’empresa esmentada de manera automàtica i, per tant, l’actuació és ràpida.

En les darreres setmanes, amb la vinguda del bon temps, s’han fet diverses actuacions extraordinàries de desinsectació i desratització:

 • 11 de maig: av. de la Creu i adjacents

 • 19 de maig: Punt d’Informació Juvenil

 • 19 de maig: centre històric (carrer Major i voltants, places Llorente i Castell)

 • 14 de juny: Jose Ruiz Gimeno, Mestre Climent i per Blasco Ibáñez cap a l’escoleta. av. de la Senyera i del País Valencia i sector del parc de les Palmeres

 • 23 de juny: Ordre de Sant Jaume , Alexandre VI, Pintor Sorolla i av. de Barcelona

  Es faran tantes actuacions extraordinàries com siguen necessàries, però sempre a criteri del tècnic, ja que una sobreexposició al producte podria fer resistents els insectes.

S’ha preguntat al tècnic al respecte d’aquest augment i ens ha comentat que a qualsevol arqueta de la via pública poden haver nius que propicien aquesta visibilitat extraordinària però que l’empresa només té potestat d’obrir les del clavegueram públic, i no en té per obrir les arquetes d’ONO, Telefònica o d’altres. En properes visites ja hem acordat que ho podran fer.

Per últim, recordem el veïnat que si es detecten problemes d’aquest tipus, que es posen en contacte amb l’Ajuntament per la via oficial (Registre d’Entrada) i es prendran les mesures necessàries.

 

A banda del tema públic, s’han de recordar algunes recomanacions pel que fa a espais privats:

 • Extremar la neteja de cuines, rebost, darrere d'electrodomèstics, campanes extractores... Eliminar restes de menjar, molles.... i utilitzar poals de fem amb tapa.

 • Tapar qualsevol possible via d'entrada o refugi des de l'exterior (clavills i fissures en parets, entaulellat, juntes de paret, juntes de dilatació, fals sostre...). Revisar l'entrada de gas i electricitat a la vivenda perquè, moltes vegades, els conductes serveixen d'entrada a la vivenda de les panderoles des de la pròpia obra, sobretot, a través de les caixes dels tèrmics elèctrics.

 • Instal·lar mosquiteres en finestres i sistemes de ventilació, desaigües dels llavadors (amb les degudes precaucions per a evitar embussos en cas de fortes pluges).

 • Tancar correctament les arquetes de fosses sèptiques i connexions a la xarxa del clavegueram.

 • Evitar pèrdues d'aigua, ja que generen humitats.

 • Tant en domicilis particulars com en comunitats de veïns d'edificis, almenys una vegada a l'any, caldria revisar les arquetes d'arreplegada d'aigües fecals abans d'arribar al col·lector principal així com els habitacles de comptadors i bombes d'aigua potable, trapes d'ascensors i de comptadors elèctrics, perquè tots ells són lloc idoni per a la formació de colònies de panderoles que a través de les canonades d'aigua potable, canonades de desaigüe i canonades de cablejat elèctrics poden accedir a les corresponents vivendes superiors.

 • Els soterranis també són llocs de colonització per l'alt grau d'humitat i, de vegades, per la temperatura que concentren i, és per això, que també han de ser revisats i tractats químicament si ho mereixen.

 • En el cas de plantes baixes tancades per llargs períodes de temps i amb falta de neteja, extremar les precaucions, ja que aquestes es converteixen, de vegades, en llocs de presència i proliferació de panderoles.

 • No alimentar els animals del carrer per a evitar proliferació de plagues i animals ni deixar el fem fora dels corresponents contenidors.

REGISTRE D'ANIMALS DE COMPANYIA

La Regidora de Medi Ambient informa que el titular d’un animal companyia està obligat a inscriure’l en el cens municipal d’animals de companyia i en el Registre Informàtic Valencià d’Identificació Animal (RIVIA), durant un termini màxim de tres mesos des del seu naixement o d’un mes des de la seua adquisició, llevat que aquest animal siga considerat potencialment perillós d’acord amb el que estableix la legislació vigent; en aquest cas, el termini serà de 15 dies des de la seua adquisició.

 

En aquests dos casos, haurà de demostrar que la propietat s’ha obtingut sense violar la legislació vigent, i caldrà presentar els comprovants de propietat corresponents i, en cas de no tenir-los, un escrit rubricat en què conste aquest fet i s’acredite la seua responsabilitat.

 

El cens d’animals de companyia es podrà realitzar a les oficines de l’Ajuntament de Museros, d’11.00 a 13.00 h, de dimecres a divendres, i el preu d’inscripció és de 4 €. Durant el mes de juny, la inscripció serà gratuïta, ja que el preu públic començarà a aplicar-se a partir de juliol.

Avís de plaga possible: Trioza erytreae

La Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, Direcció General de Producció Agrària i Ramaderia, Sanitat Vegetal, ha emés aquesta nota informativa de la sobre una plaga emergent del Trioza erytreae.

 

Es tracta d'una plaga que viu exclusivament sobre plantes de la família Rutaceae, i afecta els cultius de cítrics (tarongers, llimeres, pomelos i mandariners), i a diverses plantes ornamentals d'aquesta família.

 

Seria convenient que tothom estiguerem atents davant d'una possible detecció en la nostra Comunitat.

Nota informativa Trioza erytreae 2015.pd[...]
Documento Adobe Acrobat [1.2 MB]

Campanya municipal per la recollida d'excrements dels gossos

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

calendari fiscal 2015.pdf
Documento Adobe Acrobat [264.0 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

Comunica'ns les incidències o dubtes medioambientals que consideres. Tan prompte com estiga resolta, t'ho notificarem.

VISITES REBUDES