AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

Avís de l'Ajuntament de Museros

A partir del dimecres 20 d'abril, per la reubicació dels departaments de l'Ajuntament:
- el Jutjat de Pau es trasllada a la Casa de Cultura, al 3er pis, tot i que el telèfon serà el mateix 960262154.
- l'OMIC es traslladarà la setmana pròxima també a la Casa de Cultura, al mateix lloc que el Jutjat.
- Temporalment, la psicòloga també estarà situada a la Casa de Cultura mentre prepara el despatx que la ubicarà a l'Ajuntament.

 

Horari del Jutjat de Pau: dilluns, dimecres i divendres, d'11.00 a 13.45 h
Horari d'OMIC: divendres de 09.00 a 11.00 h, amb cita prèvia

Calendari i el procediment per a l'admissió de l'alumnat per al pròxim curs escolar 2016-2017

Presentació de sol·licituds en cada centre educatiu:

Educació Infantil i Primària: del 9 al 19 de maig
ESO i Batxillerat: del 23 de maig al 2 de juny

 

Més informació: http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado

Curs de formació homologat: prevenció de riscos laborals en el sector de la construcció

Inscripcio_curs_riscos_laborals.PDF
PDF Archivo [312.9 KB]

Un abril de llibres, música, joventut i records...

Calendari  d'escolarització de l'Escola Infantil de Museros

Informació sobre el calendari d'escolarització de l'Escola Infantil de Primer Cicle Municipal de Museros i la sol·licitud que cal presentar a l'Ajuntament entre el 20 i el 29 d'abril

Sol·licitud d'admissió 2016-2017 amb ann[...]
Documento Adobe Acrobat [204.2 KB]

Servei gratuït d'assessorament jurídic, intermediació i negociacions vàries

Els veïns i les veïnes de Museros es poden beneficiar del conveni de col·laboració entre la Diputació de València i el Col·legi d’Advocats de València per a la prestació gratuïta dels serveis d’assessorament jurídic, intermediació i negociació de préstecs, arrendaments i evitació de desnonaments en l'habitatge habitual.

Convenio Colegio Valencia_1.pdf
Documento Adobe Acrobat [4.2 MB]
instancia_prestacio_serveis_juridics.pdf
Documento Adobe Acrobat [72.1 KB]

Convocatòria d'una borsa de treball per a peó de la brigada municipal

S'ha convocat un procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball per a proveir, mitjançant contractacions laborals temporals, amb la categoria de peó, llocs de treball vacants i substitucions de la brigada municipal. Les persones interessades que reunisquen els requisits generals i la capacitació adequada hauran de presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació requerida, en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament entre el 30 de març i el 18 d'abril, ambdós inclosos.

 

Les bases poden consultar-se en el document adjuntat i en els taulers d'anuncis de l'Ajuntament.

Bases de la convocatòria de places per a la brigada municipal
borsa_brigada_municipal_2016.pdf
Documento Adobe Acrobat [389.1 KB]
Sol·licitud per participar del procés selectiu de places de la brigada municipal
sol·licitud_borsa_brigada_2016.pdf
Documento Adobe Acrobat [183.0 KB]

AVÍS: L'alumnat del curset de manipuladors de plaguicides d'ús fitosanitari (nivell bàsic) poden passar per l'Ajuntament a retirar-ne el certificat d'aprofitament.

Museros compta amb un protocol d’actuació contra la violència de gènere

En el passat ple de febrer, l’Ajuntament de Museros aprovà per unanimitat un protocol d’actuació contra la violència de gènere per prestar un bon servei d’assessorament i protecció des del minut 0 de detecció d’un cas de maltractament.

Les dades de casos es mantenen constants i Museros, per desgràcia, coneix el problema de primera mà. Aquest fet, a més que els governs locals, dins del marc de competències, tenen l’obligació de promoure i aplicar totes les mesures a l’abast per aconseguir-ne l’eradicació, ha portat l’actual equip de govern de Museros a treballar de valent per elaborar un protocol d’actuació en el qual es coordinen i col·laboren els quatre sectors professionals implicats en matèria de violència de gènere: policia local, treballadores socials, sanitat (Centre de Salut) i educació (escoles locals).

La violència de gènere ha sigut reconeguda com un problema de salut pública, segons l’OMS, a causa de l’important impacte que provoca tant de forma directa sobre la víctima mateixa com en la seua família i entorn social. El fet de tindre un protocol d’actuació davant d’aquest tipus de casos facilitarà l’actuació de tots els professionals, perquè s’han compromés a estar totalment coordinats i extraure’n la màxima informació possible des del seu àmbit la qual cosa que repercutirà en una millor actuació conjunta. A més, pretén ser un instrument pràctic i ajustat als mitjans disponibles d’aquest Ajuntament de forma que la derivació, el tractament i el seguiment redunde en una atenció més personalitzada.

protocol_violencia_genere.pdf
Documento Adobe Acrobat [333.1 KB]

Despeses de l'Ajuntament de Museros d'agost de 2015 a gener de 2016

D'acord amb la línia de transparència i comunicació directa amb el veïnat encetada per aquest equip de govern, aquestes són les despeses detallades de les activitats organitzades per l'Ajuntament i aquelles on ha col·laborat entre agost de 2015 i gener de 2016.

Museros s’adhereix al pla autonòmic contra la pobresa energètica

L’Ajuntament de Museros s’adherit als acords de col·laboració firmats entre la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori amb Iberdrola Clientes, SAU i Iberdrola Comercialización de Último Recurso, SAU (Iberdrola), per a la protecció dels clients d’aquestes empreses, amb residència habitual a la Comunitat Valenciana (en aquest cas a Museros), que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica.

Concretament, aquesta adhesió al conveni implica facilitar els consumidors d’energia i gas en situació de precarietat el pagament de les factures, per evitar la suspensió per impagament del subministrament d’electricitat i gas, i en cas de suspensió, facilitar-ne el restabliment.

La Generalitat Valenciana va posar en marxa el passat 31 de desembre aquest pla, per al qual ha destinat quatre milions d’euros, però que ha de tramitar-se a través de les administracions locals, i l’equip de govern de Museros no ha dubtat a afegir-s’hi, donada la transcendència de la mesura. Les ajudes van dirigides a famílies que tenen rebuts pendents o que els han tallat el subministrament des d’octubre de 2015, i ingressos inferiors a l’1,5 vegades l’IPREM, el que suposa menys de 7.500 euros anuals.

En breu, l’Ajuntament de Museros informarà del procediment a seguir, així com la documentació que caldrà aportar-hi.

Avís sobre les targetes d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda

La Regidoria de Benestar Social i Polítiques d'Igualtat de Gènere informa que, per a un bon ús de les targetes d'estacionament de les places reservades a les persones amb mobilitat reduïda, cal tornar a l'Ajuntament totes aquelles que ja no estiguen en vigor.
D'altra banda, tota aquella persona que tinga la targeta caducada, haurà de dirigir-se al departament de Serveis Socials (ubicat al Centre Social de Dia) tan prompte com siga possible per renovar-la.

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

calendari_fiscal_2016.pdf
Documento Adobe Acrobat [254.8 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

Comunica'ns les incidències o dubtes medioambientals que consideres. Tan prompte com estiga resolta, t'ho notificarem.

VISITES REBUDES