AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

Programa EMPUJU 2020

Programa d'incentius a la contractació de persones joves per les entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (AVALEM JOVES), destinat a persones joves majors de 16 anys d'edat, beneficiàries d'AVALEM JOVE de la Comunitat Valenciana.

Es publiquen les actes de selecció de 17 de desembre de 2020 dels llocs de treball següents:
  • 1 tècnic o tècnica de medi ambient
  • 1 arquitecte tècnic
Les persones interessades tenen tres dies hàbils, del 21 al 23 de desembre de 2020, per a presentar, davant la Comissió de Baremació, les reclamacions o al·legacions que estimen adient.
ARQUITECTE MEDI AMBIENT
ACTA TEC. MEDIO AMBIENTE.pdf
Documento Adobe Acrobat [494.2 KB]
ARQUITECTE TÈCNIC
ACTA ARQUITECTO TÉCNICO.pdf
Documento Adobe Acrobat [549.2 KB]

Es publica nova acta de selecció, de 25 de gener de 2021, del lloc d'arquitecte tècnic, per vacant.
Les persones interessades tenen tres dies hàbils, del 26 al 28 de gener de 2021, per a presentar, davant la Comissió de Baremació, les reclamacions o al·legacions que estimen adient.

ACTA MUSEROS ARQUITECTO TÉCNICO.pdf
Documento Adobe Acrobat [517.3 KB]

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

CALENDARI FISCAL 2021
CALENDARIO FISCAL 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [262.9 KB]

CALENDARI FESTES LOCALS 2021

Pel Ple de l’Ajuntament de Museros, en sessió d’1 d’octubre de 2020, es va aprovar les següents festes laborals de caràcter local per a l’any 2021:

 

- 12 d’abril de 2021, Sant Vicent

- 16 d’agost de 2021, Sant Roc

DOGV festividades locales 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
Certif. acuerdo Pleno 1 oct. 2020 festiv[...]
Documento Adobe Acrobat [333.4 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

VISITES REBUDES