AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

PROCÉS DE SELECCIÓ I CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE PEONS I PEONES DE LA BRIGADA MUNICIPAL

El termini de presentació de la sol·licitud i documentació corresponent és de 10 dies hàbils, del 19 de novembre al 2 de desembre de 2020, els dos inclosos.

Edicte bases borsa personal Brigada muni[...]
Documento Adobe Acrobat [319.8 KB]
Sol·licitud peó i peones brigada muncipa[...]
Documento Adobe Acrobat [183.6 KB]

Se informa sobre la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses a la borsa de treball de peons o peones de la Brigada municipal, i designació dels membres de l'òrgan tècnic de selecció.


El personal aspirant disposa d'un termini de dos dies, 17 i 18 de març, per motius d'urgència, per a esmenar les deficiències corregibles o, en cas de persones excloses, per a formular les al·legacions que estimen convenients per als seus interessos.

Edicte llista provisional i OTS borsa Br[...]
Documento Adobe Acrobat [1.5 MB]

Se informa sobre la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses a la borsa de treball de peons o peones de la Brigada municipal.

Edicte llista definitiva borsa Brigada.p[...]
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]

S'anuncia l'acta de selecció de la borsa de treball de peons o peones de la Brigada municipal.

Anunci de l'acta selecció personal Briga[...]
Documento Adobe Acrobat [457.0 KB]

S'anuncia l'acta 2 de selecció de la borsa de treball de peons o peones de la Brigada municipal.

Anunci de l'acta 2 selecció personal Bri[...]
Documento Adobe Acrobat [475.1 KB]

S'anuncia l'acta 3 de selecció i la resolució de la llista i funcionament de la borsa de treball de peons o peones de la Brigada municipal.

Anunio del acta 3 selección personal Bri[...]
Documento Adobe Acrobat [195.9 KB]
DECRET 2021-0206 [Resolució llista i fun[...]
Documento Adobe Acrobat [560.9 KB]

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

CALENDARI FISCAL 2021
CALENDARIO FISCAL 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [262.9 KB]

CALENDARI FESTES LOCALS 2021

Pel Ple de l’Ajuntament de Museros, en sessió d’1 d’octubre de 2020, es va aprovar les següents festes laborals de caràcter local per a l’any 2021:

 

- 12 d’abril de 2021, Sant Vicent

- 16 d’agost de 2021, Sant Roc

DOGV festividades locales 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
Certif. acuerdo Pleno 1 oct. 2020 festiv[...]
Documento Adobe Acrobat [333.4 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

VISITES REBUDES