AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

Fixeu-vos en algunes de les solucions que us proposem per tal que no us emprenyeu i que us estalvieu una multa.

Estacionar en doble filera
No hi estacioneu, encara que penseu que és un moment només. D'aquesta manera, evitareu molèsties als cotxes aparcats correctament i contribuireu a la fluïdesa del trànsit.

Zones de càrrega i descàrrega
Si teniu el vehicle estacionat en una d'aquestes zones, dificulteu que es faça la tasca corresponent a l'espai més adequat, és a dir, prop de la vorera, i obligueu el transportista a deixar el camió o la furgoneta a la calçada; tot obstaculitzant la fluïdesa de la circulació i representant un perill.

Llocs reservats als serveis d'urgència i de seguretat
Quan es rep un avís d'emergència, els vehicles han d’anar-se’n ràpidament perquè d'això depén l'efectivitat. I quan tornen, han de trobar el lloc sense obstacles. De vegades, uns minuts poden ser decisius.


Vehicles abandonats indefinidament
Encara que el vehicle estiga estacionat correctament, si s'observa abandonament en el cotxe, a causa del seu estat ruïnós, també és preceptiu que la grua se l'emporti. Un vehicle abandonat és una falta de respecte al veïnat, i un greuge important, en aquelles vies on falten llocs d'estacionament.

Llocs estrets o llocs per girar
De vegades, es pensa que els altres vehicles podran girar sense dificultat; però no teniu en compte que hi ha vehicles amb dimensions  imprevisibles. Un autobús, un furgó o un camió de bombers posarà en dubte les vostres estimacions.

Segons el Reglament de la circulació i l'Ordenança reguladora del trànsit i de la circulació vial de l'Ajuntament de Museros,  la grua pot actuar quan un vehicle estiga estacionat de manera que impedisca la circulació, ocupe l'espai destinat a altres usuaris, afecte un servei públic,  represente un perill o obstaculitze greument.

Llocs prohibits
No hi aparqueu, encara que creieu que no representa un obstacle total, un perill o una pertorbació greu per a la circulació.


Zones per a vianants i voreres
Recordeu que tots caminem o passegem. En aquest cas, la grua actuarà en funció de la importància que tinga, dins de la xarxa viària bàsica, el carrer on es trobe estacionat el cotxe.

Llocs on impossibilite la visibilitat dels senyals
Quants accident hi hagut per culpa d'un vehicle gran que tapava un senyal de detenció obligatòria (stop) o la de cedir el pas?


Zona reservada al transport públic
Si els vehicles no poden efectuar les parades a les zones destinades a l'accés, els passatgers que hi pugen o en baixen poden tenir un contratemps. En segons quines vies, els autobusos es veuran obligats a ocupar un carril de circulació i crearan, per tant, problemes de circulació a la resta dels usuaris. Un autobús o un taxi estacionats de manera que ocupen totalment o parcialment un carril són un obstacle per a la resta vehicles que hi circulen darrere.

Guals
No aparqueu davant els guals. Recordeu que, si estacioneu davant d’un gual, podeu crear indirectament  un problema greu  per als seus usuaris (arribar tard al lloc de treball, a una visita mèdica, etc.).Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

CALENDARI FISCAL 2021
CALENDARIO FISCAL 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [262.9 KB]

CALENDARI FESTES LOCALS 2021

Pel Ple de l’Ajuntament de Museros, en sessió d’1 d’octubre de 2020, es va aprovar les següents festes laborals de caràcter local per a l’any 2021:

 

- 12 d’abril de 2021, Sant Vicent

- 16 d’agost de 2021, Sant Roc

DOGV festividades locales 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
Certif. acuerdo Pleno 1 oct. 2020 festiv[...]
Documento Adobe Acrobat [333.4 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

VISITES REBUDES