AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

INTRODUCCIÓ

Els xiquets i les xiquetes poden ser víctimes de persones adultes, però també d'altres menors. Els maltractadors existeixen en qualsevol ambient (família, carrer, col·legi, etc.).
Per això, és molt important que els xiquets i les xiquetes també es preocupen directament d'aquests temes amb ajuda dels que tenen alguna responsabilitat sobre ells (familiars, mestres, policies, personal de salut, dels serveis socials, etc.), per tal que sàpien què fer si són víctimes d'aqueixos maltractaments o ho són els seus companys o amics.
Amb aquesta finalitat, s'elabora aquest apartat, perquè siga consultat i ajude tant els menors com els adults.
Es defineixen i expliquen cadascun dels maltractaments; fins i tot, el racisme, la xenofòbia i la discriminació com a fonts de maltractaments. Així mateix, es donen una sèrie de recomanacions i consells que permeten acabar amb aqueixos.

 

MALTRACTAMENT
Qualsevol acció o omissió, no accidental dels pares, d'adults o altres menors, que comprometa la satisfacció bàsica del xiquet o de la xiqueta.

Hi ha maltractament quan algú produeix dany físic o patiment, o quan es fa difícil el creixement feliç del menor quan es relaciona amb els altres.
Els menors tenen dret a exigir que se'ls tracte amb respecte, que no se'ls colpege, es faça mal, menyspree; que no abusen d'ells i que no se'ls abandone. A més, han d’aprendre a no fer el mateix als altres.

 

MALTRACTAMENT FÍSIC
Qualsevol acció no accidental dels pares, o d’altres persones adultes o menors, que provoque dany físic o malalties al xiquet.

Els pares o les persones que tenen cura de menors no sempre es porten bé amb els ells.
Alguns adults, quan tenen problemes, poden deixar-se dur per aquests i maltractar els xiquets. Igualment, els menors, de vegades, maltracten  altres xiquets.
En aquest cas, el menor ha de buscar algú de la seua confiança i contar-li-ho. No ha de permetre que el colpegen, ni tan sols per  corregir-lo.


MALTRACTAMENT EMOCIONAL
Hostilitat verbal crònica en forma d'insult, de burla, de menyspreu o d’amenaça d'abandó, i quan un membre adult del grup familiar o del seu entorn impedeix, de manera constant i perjudicial, que el xiquet es relacione amb els altres (passar d'ell, tancar-lo, etc.).

És maltractament emocional quan es compara el xiquet amb altres i és menyspreat, quan se li rebutja, se li insulta, es burlen d’ell i quan se li exigeix que faça el que no pot fer. Així mateix, és quan no se li fa cas.
Els xiquets també poden fer mal a altres companys (sols o en grup), amb crits, insults, malnoms, burles, amenaces i xantatges.
El xiquet no ha de consentir que es burlen d’ell, que el mensypreen o que el deixen sempre de costat. Caldrà que parle amb algú de la seua confiança perquè l'ajude.

MALTRACTAMENT PRENATAL
És quan la futura mare, per no tenir atenció del seu cos o per consumir substàncies o drogues que li perjudiquen, posa en perill el fetus que porta dins. Aquest consum pot provocar que el bebé nasca amb creixement anormal, danys al cervell o amb la síndrome de dependència física de les substàncies o drogues consumides.

Una dona embarassada ha de tenir atenció amb la seua alimentació i la seua higiene. No ha de fumar, beure alcohol ni consumir drogues.
Quan la futura mare no fa cas a aquestes indicacions, posa en perill la vida del xiquet que ha de nàixer, i comet, així, maltractament prenatal.
No s’ha de tenir cap inconvenient a advertir, a la futura mare, que tinga atenció en el seu embaràs. El menor pot dir-ho a una altra persona perquè aquesta ho faça saber a aquella.

ABANDÓ
Existeix quan les necessitats físiques, d’alimentació, de vestit, d’higiene, de protecció i de vigilància en les situacions potencialment perilloses, en les cures mèdiques, en l’educació... no són ateses, temporalment o permanentment per cap membre del grup que conviu amb el menor.

Tots els xiquets necessiten diverses coses per a viure: aliments, jocs, amics, persones que els vulguen i atenguen, roba, casa, col·legi, medicines...
Quan els falta alguna d'aquestes coses, poden sofrir abandó.
És obligació de la família atendre i alimentar els xiquets. Si no ho poden fer, és l'Administració la que té l'obligació de protegir-los.

EXPLOTACIÓ LABORAL
És aquella situació en què els pares, tutors o qualsevol altre adult, imposen al xiquet, amb caràcter obligatori, la realització de treballs.

En produir-se aquesta classe de maltractament, els menors deixen de rebre educació i no es relacionen amb amics. També es produeix explotació laboral quan s'obliga el menor a guanyar diners per a altres persones.
Els menors han de tenir en compte que no és explotació laboral el fet de col·laborar en les tasques de la llar amb altres membres de la família.

MALTRACTAMENT INSTITUCIONAL
Qualsevol llei, procediment, actuació o falta d'actuació procedent dels poders públics (justícia, educació, sanitat, administració local, etc.) que ataque els drets bàsics dels menors.

Són, també, maltractaments institucionals les accions individuals dels professionals que amb la seua incorrecta actuació perjudiquen la salut, la seguretat, l'estat emocional, el benestar físic i la correcta maduració dels menors.
Els menors tenen dret a ser ben tractats, respectats i escoltats, també, per aquelles persones que han d’educar-los, de curar-los o de protegir-los.

ABÚS SEXUAL
Qualsevol classe de contacte sexual amb un menor de 18 anys per una altra persona des d'una posició de poder o autoritat.

El menor pot veure's assetjat tant per persones a qui coneix i en les quals confia com per altres (adults o menors) que el poden enganyar; fins i tot, en fer-li regals o fer-li fotografies per traficar amb aquestes (pornografia infantil).
El menor no ha de consentir que ningú toquege i utilitze el seu cos com si fóra un joguet. No ho ha de consentir, i si això es produeix, caldrà que ho conte el més ràpid possible a algú de la seua confiança.

CORRUPCIÓ
Conducta dels que promouen, en el xiquet, comportaments antisocials o desviats, particularment en les àrees de l'agressivitat, l'apropiació indeguda, la sexualitat i el tràfic i consum de drogues.

La corrupció es produeix en els casos en què els adults ensenyen als menors a realitzar diversos delictes o comportaments negatius (robar; consumir alcohol, tabac o drogues; portar a terme activitats sexuals amb xiquets o amb majors; agredir a altres; etc.), quasi sempre per diners.
El xiquet mai no ha d’acceptar realitzar actes antisocials. Si els adults que li ho proposen, insisteixen mitjançant regals, promeses, o simplement perquè poden

fer-ho, haurà de demanar ajuda a algú de la seua confiança, ja que una vegada dins d’aqueixa espiral serà molt difícil que puga eixir-se’n.

RACISME, XENOFÒBIA I DISCRIMINACIÓ
Per racisme s'entén tota exaltació i creença de la superioritat d'una raça sobre una altra. La xenofòbia és el rebuig als estrangers. I la discriminació és el tracte d'inferioritat a una persona o col·lectivitat per motius racials, religiosos, polítics, etc.

Els éssers humans som tots iguals però també ens diferenciem, per exemple, pel color de la pell.
Si ens creem superiors a altres perquè són de diferent color o pels traços del seu rostre, això és racisme.

Si els menyspreem perquè són d'una altra religió; de cultura diferent de la nostra, o per motius de salut, sexe, físic, etc., això és discriminació.
Aquestes conductes, quan s'instal·len en la societat, són també causa de maltractaments.
Ningú té dret a tractar malament un menor per algun aspecte que el distingisca de la resta.

RECOMANACIONS
Si amb aquesta informació, el menor descobreix que sofreix algun tipus de maltractament:

  • Mai no ha de pensar que la culpa del que passa la té ell.
  • Creure que ningú no pot ajudar-lo. 
  • Callar i sofrir sol el problema. 
  • Deixar passar els dies pensant que les coses se solucionaran soles. 
  • Esperar que els adults s'adonen del que li passa.

El menor ha d’acudir a un amic, a algú de la família, a la persona en què confie (monitor, educador, catequista, etc.), a la policia que estiga més prop o als telèfons d'ajuda al menor.

Telèfon de protecció al menor: 900 100 033Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

CALENDARI FISCAL 2021
CALENDARIO FISCAL 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [262.9 KB]

CALENDARI FESTES LOCALS 2021

Pel Ple de l’Ajuntament de Museros, en sessió d’1 d’octubre de 2020, es va aprovar les següents festes laborals de caràcter local per a l’any 2021:

 

- 12 d’abril de 2021, Sant Vicent

- 16 d’agost de 2021, Sant Roc

DOGV festividades locales 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
Certif. acuerdo Pleno 1 oct. 2020 festiv[...]
Documento Adobe Acrobat [333.4 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

VISITES REBUDES