AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

ÚS DEL MATERIAL PIROTÈCNIC

Els consells que es destaquen són els següents:

 • No guardeu artefactes pirotècnics entre les robes ni a les butxaques.
 • No manipuleu els seus components, ni extragueu el seu contingut.
 • Mai no els encengueu al costat o prop d'altres artificis.
 • Quan els utilitzeu a la via pública, no oblideu que el carrer és de tots i que no a tots els agrada.
 • Procureu no molestar amb la vostra actitud, per tal que altres no us molesten amb la seua.
 • Adquiriu els articles només a comerciants i professionals autoritzats per a això.
 • No guardeu aquests articles, mai, a casa.
 • Utilitzeu-los en espais oberts sense risc d'incendi.

Les normes concretes per als diferents tipus de materials pirotècnics són les següents:

 • Voladors
  • No els utilitzeu mai si el timó (canya) està trencat o danyat.
  • No els useu amb la mà.
  • Mai no els dirigiu ni els llanceu cap a persones o coses.
  • Col·loqueu-los en posició vertical.
 • Petards i masclets
  • No els subjecteu a la mà, una vegada encesos.
  • No els llanceu contra altres persones o coses. 
  • No els introduïu en botelles, llaunes i d’altres objectes, produeixen una metralla molt perillosa.
 • Traques
  • Esteneu-les totalment a terra i separeu-les dels vehicles, de les cases i de les persones. El tro final ha de tenir una separació, almenys, de deu metres. 
  • Deixeu la metxa al descobert en obrir, almenys, quinze centímetres de paper.
 • Rodes
  • No les utilitzeu al costat d'arbres secs o amb branques baixes.
 • Carcasses
  • Utilitzeu només el canó que se subministra.
  • Fixeu el canó verticalment en sòl pla.
  • Col·loqueu la metxa per fora.
  • Descobriu la metxa deu centímetres, i quan s'encenga, manteniu el més allunyat possible la mà i el cap, situeu-vos semiajupits, i una vegada agafada, allunyar-vos d’esquena. 
  • No poseu la cara ni una altra part del cos per damunt del canó, una vegada encés.
 • Volcans, candeles i fonts
  • Deixeu-los a terra, agafeu la metxa i allunyeu-vos. 
  • Col·loqueu-los en posició vertical i en sòl pla.
 • Correcames i coets borratxos
  • No els subjecteu a la mà, deixeu-los a terra una vegada encesos. 
  • No els llanceu contra persones i coses.
  • Només han d'utilitzar-se en llocs tancats de manera controlada i en actes i llocs autoritzats.


La reglamentació marca dues classes de productes pirotècnics que es podran vendre o no a menors. Entre els de la classe I, aptes per a tots, es troben les bombetes japoneses, les bengales amb palet de fusta o de fil d'aram, els sortidors, les sorpreses japoneses, els fulminants de pirotècnia, els voladors i d’altres de semblants. Entre els de la classe II, la venda dels quals està prohibida a menors de 18 anys, es troben les fonts, els coets, les rodes, els volcans, els tubs xiuladors, els correcames, les traques, les bengales, les candeles romanes, els sols, les carcasses i d’altres de semblants.Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

CALENDARI FISCAL 2021
CALENDARIO FISCAL 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [262.9 KB]

CALENDARI FESTES LOCALS 2021

Pel Ple de l’Ajuntament de Museros, en sessió d’1 d’octubre de 2020, es va aprovar les següents festes laborals de caràcter local per a l’any 2021:

 

- 12 d’abril de 2021, Sant Vicent

- 16 d’agost de 2021, Sant Roc

DOGV festividades locales 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
Certif. acuerdo Pleno 1 oct. 2020 festiv[...]
Documento Adobe Acrobat [333.4 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

VISITES REBUDES