AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

Els fulls de reclamacions dels consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana es troben regulats pel Decret 77/1994, de 12 d'abril, del Govern valencià.

Qui ha de tenir fulls de reclamacions?
Tots els establiments i professionals que comercialitzen béns o presten serveis, inclosos els serveis a domicili, de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.


Com són els fulls de reclamacions?

Els fulls de reclamacions estan integrats per un joc d'impresos: un de color blanc, un de color rosa, un de color verd i un altre de color groc.
Quan es faça ús d'aquests, el titular de l'establiment, una vegada complimentats, haurà de lliurar a l'usuari la còpia de color blanc, destinada a l'Administració, i la de color verd per a l'usuari. Així mateix, el titular de l'establiment es quedarà l'exemplar de color rosa a disposició de la inspecció i la groga destinada a l'establiment. El reclamant caldrà que presente o remeta l'exemplar blanc a l'Administració de Consum de la seua localitat o província.
Al full blanc, se li adjuntarà tota la documentació que fonamente la reclamació.

Com actuar per sol·licitar els fulls de reclamacions?
Els fulls de reclamacions se sol·licitaran a l’establiment subjecte de la reclamació. Aquest fet no té perquè provocar cap tipus d'enfrontament personal.

En cas de negativa, sol·liciteu la presència de la Policia Local, en telefonar al 961450037, o bé, de qualsevol altre cos policial, com ara Guàrdia Civil (961452369) o Policia Autonòmica (112), ja que tots ells tenen competència per intervenir en aquest sentit i redactaran un comunicat del fet, i a continuació, aneu a l’OMIC de la vostra localitat.Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

CALENDARI FISCAL 2021
CALENDARIO FISCAL 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [262.9 KB]

CALENDARI FESTES LOCALS 2021

Pel Ple de l’Ajuntament de Museros, en sessió d’1 d’octubre de 2020, es va aprovar les següents festes laborals de caràcter local per a l’any 2021:

 

- 12 d’abril de 2021, Sant Vicent

- 16 d’agost de 2021, Sant Roc

DOGV festividades locales 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
Certif. acuerdo Pleno 1 oct. 2020 festiv[...]
Documento Adobe Acrobat [333.4 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

VISITES REBUDES