AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

CONSELLS DAVANT ACCIDENTS DE TRÀNSIT

Quan us trobeu amb un accident de trànsit haureu de tenir molt present les següents recomanacions:

 • En primer lloc, haureu d'evitar agreujar-lo més. Per a això, caldrà senyalitzar-lo convenientment, i no circular per la calçada, on podríeu ser atropellats per un altre vehicle. Si hi ha foc, és necessari apagar-lo amb els mitjans disponibles o requerir els serveis dels bombers; si l'incendi no s'ha produït, s'evitarà tota possibilitat que es produïsca en llevar les claus de contacte. S'evitarà fumar, encendre mistos, etc. prop d’aquest.
 • S'avisarà del succés a les forces i cossos de seguretat corresponents. Si és a la Museros, es telefonarà al 961450037 de la Policia Local; si és a la carretera, s'haurà de marcar el telèfon 062 de la Guàrdia Civil. Igualment, es podrà utilitzar el telèfon d'emergències 112.
 • Si existeixen ferits, es procurarà moure'ls el menys possible, s’evitarà estirar d'ells i s’abrigaran, fins que arriben els serveis corresponents.
  Si heu sigut testimoni presencial de l'accident, ho heu de fer saber als policies perquè intervinguen.INFORMACIÓ PER AL LESIONAT EN UN ACCIDENT DE TRÀNSIT

Si heu tingut, vosaltres o alguna persona acostada a vosaltres, un accident de trànsit, us suggerim que presteu atenció a les següents indicacions:

 1. Per regla general, només podrà obrir-se una investigació judicial, donat el cas que s'hagen produït lesions i que l’accidentat mateix denuncie els fets.
 2. Aquesta denúncia haurà de presentar-se, necessàriament, abans que hagen transcorregut sis mesos, des del dia de l'accident, al Jutjat de Guàrdia, a la comissaria de la Policia Nacional o de la Policia Local o al quarter de la Guàrdia Civil.
  Us advertim que l'atestat de la Policia o de la Guàrdia Civil, o el comunicat d'assistència sanitària, no substitueixen la denúncia i, per tant, caldrà que la formuleu.
  Les companyies d'assegurances solen prestar assessorament tècnic i legal als seus assegurats per a la redacció de la denúncia.
 3. Si l'accidentat es troba impossibilitat per firmar la denúncia, qualsevol persona pròxima podrà formular-la, sempre que faça constar expressament aquesta circumstància, o podrà posar-lo en coneixement del fiscal. En cas de mort, denunciaran els hereus.
 4. Sapieu que us podria ser convenient arribar a un acord entre companyies d'assegurances, cosa que evitaria el judici. En cas contrari, el Jutjat us assignaria una quantitat per dia de baixa, és a dir, els dies que heu tardat a curar-vos, d’acord amb l'informe del metge forense, normalment.
  Per conéixer les indemnitzacions derivades de l'accident, previstes en la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d'ordenació i supervisió de les assegurances privades, podreu consultar a l'Oficina d'Ajuda a la Víctima del Delicte.
 5. Si en l’accident no hi hagué lesions, sinó només danys i desperfectes al vehicle, s’haurà d'interposar una demanda civil, per a la qual cosa caldrà que us assessore un advocat.

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

CALENDARI FISCAL 2021
CALENDARIO FISCAL 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [262.9 KB]

CALENDARI FESTES LOCALS 2021

Pel Ple de l’Ajuntament de Museros, en sessió d’1 d’octubre de 2020, es va aprovar les següents festes laborals de caràcter local per a l’any 2021:

 

- 12 d’abril de 2021, Sant Vicent

- 16 d’agost de 2021, Sant Roc

DOGV festividades locales 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
Certif. acuerdo Pleno 1 oct. 2020 festiv[...]
Documento Adobe Acrobat [333.4 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

VISITES REBUDES