AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

GABINET PSICOPEDAGÒGIC MUNICIPAL (GPM)

QUÈ ÉS I QUINS SERVEIS OFEREIX

 

El Gabinet Psicopedagògic és un servei municipal d’assessorament i orientació psicopedagògica i d’assistència psicoterapèutica que desenvolupa el seu treball en diferents àmbits.

 

Des de l’àmbit educatiu, el servei psicopedagògic escolar intervé en el centre públic d’educació infantil i d’educació primària, i en l’Escola Infantil de Primer Cicle Municipal de la localitat.

 

La psicòloga treballa diàriament en atendre l’alumnat, les famílies i el professorat en general, i facilitar l’orientació i l’assessorament especialitzat a l’alumnat i a les famílies en l’establiment de pautes que contribueixen a millorar el desenvolupament personal, intel·lectual, social i emocional, i presta especial atenció a les situacions de major vulnerabilitat i risc d’exclusió i en els moments de transició i presa de decisions. També es coordina amb el Departament d’Orientació Acadèmica i Professional de l’institut d’educació secundària de la localitat (IES Museros) i amb els diferents agents, serveis i institucions de l’entorn sociocomunitari, amb l’objectiu d’establir i desenvolupar actuacions que faciliten l’orientació i la transició de l’alumnat al llarg de les diferents etapes.

 

El Gabinet Psicopedagògic escolar autoritzat, com a servei especialitzat d’orientació, ha de contribuir a dinamitzar els centres educatius i promoure canvis en el context, amb la finalitat de facilitar el progrés educatiu de tot l’alumnat, i afavorir el procés de transformació dels centres educatius cap a un model inclusiu, a la dinamització pedagògica i a la qualitat i la innovació educativa.

 

Des de l’àmbit de l’assistència psicoterapèutica, la psicòloga realitza teràpia individual, de parella i familiar dirigida a la població en general que ho sol·licite, i valora la possible derivació a serveis especialitzats, si és el cas.

 

Des de l’àmbit social, es desenvolupen funcions de coordinació amb agents educatius, socials i sanitaris (serveis socials, centres d’atenció primària, centres d’educació especial, neuropediatria, Unitat de Salut Mental infantil i adolescent de València USMIA, etc.) en els casos que siga necessari l’intercanvi d’informació per als diferents processos o necessitats que puguen sorgir en l’àmbit de la família, de la infància i de l’adolescència, i en els àmbits personals i socials, i fomenta la creació de plans d’intervenció sociocomunitaris i la creació de xarxes de treball entre els diferents serveis.

 

QUI PRESTA EL SERVEI

Rosa Maria Sepúlveda Moreno, psicòloga 

 

ON I QUAN PRESTA EL SERVEI

Al CEIP Blasco Ibáñez:

  • Edifici de primària: dilluns, dimecres i dijous de 9.00 h a 15.00 h
  • Edifici d’infantil: dimarts i divendres de 9.00 h a 15.00 h

A l’Escola Infantil de Primer Cicle Municipal:

  • Dimarts: amb cita prèvia

A l’Ajuntament:

  • De dilluns a divendres, de 15.00 h a 16.00 h, amb cita prèvia en el telèfon  665595515 o per correu a psicologa@museros.es

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

CALENDARI FISCAL 2021
CALENDARIO FISCAL 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [262.9 KB]

CALENDARI FESTES LOCALS 2021

Pel Ple de l’Ajuntament de Museros, en sessió d’1 d’octubre de 2020, es va aprovar les següents festes laborals de caràcter local per a l’any 2021:

 

- 12 d’abril de 2021, Sant Vicent

- 16 d’agost de 2021, Sant Roc

DOGV festividades locales 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
Certif. acuerdo Pleno 1 oct. 2020 festiv[...]
Documento Adobe Acrobat [333.4 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

VISITES REBUDES