AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

AVALEM JOVES PLUS 2019

"Actuació confinanciada per l'Unión Europea mitjançant el Programa Operativo del Fons Social Europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020"

AVALEM JOVES PLUS

 • Contractacions EMCUJU: 3
 • Contractacions EMPUJU: 1

 

PROGRAMA EMCUJU

DESCRIPCIÓ:

Programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil

 • Subvenció obtinguda: 43.325'02 €
 • Nombre de contractes: 3
 • Durada del contracte: de l'1d’octubre de 2019 al 30 de setembre de 2020
 • Tipus de contracte: contracte en pràctiques

Ocupacions contractades:

 • Periodista: 1 persona
 • Tècnic de ciencies ambientals: 1 persona
 • Tècnic d'esports: 1 persona

 

PROGRAMA EMPUJU

DESCRIPCIÓ:

Programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil

 • Subvenció obtinguda: 17.044'99 €
 • Nombre de contractes: 1
 • Durada del contracte: de l'1d’octubre de 2019 al 30 de setembre de 2020
 • Tipus de contracte: contracte per obra o servei determinat

Ocupacions contractades a realitzar:

 • Operaria de neteja dels carrers: 1 persona 

Més informació:

 

Direcció General d'Ocupació, Afers Socials i Igualtat d'Oportunitats de la Comissió Europea:

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=es

UAFSE, Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social:

http://www.mitramiss.gob.es/uafse/es/queUafse/index.html

Programa d'incentius a la contractació de persones joves per a entitats locals, en el sistema nacional de garantia juvenil 2018

NOTA INFORMATIVA
NOTA INFORMATIVA.pdf
Documento Adobe Acrobat [138.4 KB]
EMCUJU, TÈCNIC O TÈCNICA EN MEDI AMBIENT
ACTA_TÉCNICO EN MEDIO AMBIENTE.pdf
Documento Adobe Acrobat [159.4 KB]
EMCUJU, ARQUITECTE TÈCNIC O ARQUITECTA TÈCNICA
ACTA_ARQUITECTO TÉCNICO.pdf
Documento Adobe Acrobat [248.2 KB]
ANUNCI DE LES ACTES
Anunci actes.pdf
Documento Adobe Acrobat [512.9 KB]
EMCUJU, ANIMADOR O ANIMADORA JUVENIL
ACTA_EDUCACION SOCIAL.pdf
Documento Adobe Acrobat [156.2 KB]
EMCUJU, TÈCNIC O TÈCNICA DE PROMOCIÓ LINGÜÍSTICA
ACTA_FILOLOGIA CATALANA.pdf
Documento Adobe Acrobat [155.3 KB]
EMCUJU, AGENT D'IGUALTAT
ACTA_MÁSTER IGUALDAD.pdf
Documento Adobe Acrobat [156.8 KB]
EMPUJU, NETEJADOR O NETEJADORA D'ESPAIS PÚBLICS
ACTA_EMPUJU LIMPIADOR.pdf
Documento Adobe Acrobat [155.0 KB]

Programes EMCUJU i EMPUJU, 2017

Subvenció confinançada pel Fons Social Europeu

AVALEM JOVES PLUS

 • Contractacions EMCUJU: 4
 • Contractacions EMPUJU: 2

 

PROGRAMA EMCUJU: DESCRIPCIÓ

Programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil

 • Subvenció obtinguda: 72.100,88 €
 • Nombre de contractes: 4
 • Durada del contracte: del 23 d’agost de 2018 al 22 d'agost de 2019
 • Tipus de contracte: contracte en pràctiques

Ocupacions contractades:

 • Arquitecta tècnica: 1 persona
 • Tècnica de medi ambient: 1 persona
 • Graduada en Filologia Catalana: 1 persona
 • Animadora juvenil: 1 persona

 

PROGRAMA EMPUJU: DESCRIPCIÓ

Programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil

 • Subvenció obtinguda: 33.059,26 €
 • Nombre de contractes: 2
 • Durada del contracte: del 23 d’agost de 2018 al 22 d'agost de 2019
 • Tipus de contracte: contracte per obra o servei determinat

Ocupacions contractades a realitzar:

 • Operari de neteja: 2 persones

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

CALENDARI FISCAL 2021
CALENDARIO FISCAL 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [262.9 KB]

CALENDARI FESTES LOCALS 2021

Pel Ple de l’Ajuntament de Museros, en sessió d’1 d’octubre de 2020, es va aprovar les següents festes laborals de caràcter local per a l’any 2021:

 

- 12 d’abril de 2021, Sant Vicent

- 16 d’agost de 2021, Sant Roc

DOGV festividades locales 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
Certif. acuerdo Pleno 1 oct. 2020 festiv[...]
Documento Adobe Acrobat [333.4 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

VISITES REBUDES