AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

El punt mòbil de Labora visita Museros

24 gener 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijous 20 i divendres 21 de gener el bus itinerant de Labora va estar a Museros per a informar, divulgar i assessorar la ciutadania sobre els serveis d'inserció laboral que ofereixen els Espais Labora.

 

Algunes persones en desocupació van buscar ofertes de treball, i altres empleades van aprofitar per a realitzar consultes i gestions sense haver de traslladar-se a l'oficina de Meliana. 

 

Després de la visita al nostre poble, Labora ens va comunicar que durant aquests dos dies va rebre a un total de 45 persones: 28 el dijous i 17 el divendres. Tot un èxit en comparació a altres municipis i tenint en compte el número d'habitants de Museros.

 

Ens alegrem d'aquesta notícia i vos convidem a aprofitar aquest servei tan còmode les pròximes vegades que ens visite. Anirem anunciant les noves dates en les nostres xarxes socials. 

Boletín Pactem Nord marzo 2021

Boletín XVII
Boletín XVII ene marzo 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]

Pla Resistir

FASE I

Bases Pla resistir.pdf
Documento Adobe Acrobat [678.2 KB]

Es publica la llista dels sol·licitants admesos i exclosos i es requereix a aquests últims perquè en el termini màxim e improrrogable de deu dies hàbils, comptats a partir de l'endemà a que tinga lloc la publicació en el Tauler d'anuncis de la Seu Electrònica de l'Ajuntament, en el Portal de Transparència i en el lloc municipal Web www.ajunt-museros.com, esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició.

Edicto sobre solicitudes del Plan Resist[...]
Documento Adobe Acrobat [322.0 KB]

Es publica la llista dels sol·licitants beneficiaris i l'import de les ajudes concedides.

Edicto sobre concesión ayudas del Plan R[...]
Documento Adobe Acrobat [339.4 KB]

FASE II

Es publica la llista dels sol·licitants admesos i exclosos i es requereix a aquests últims perquè en el termini màxim e improrrogable de deu dies hàbils, comptats a partir de l'endemà a que tinga lloc la publicació en el Tauler d'anuncis de la Seu Electrònica de l'Ajuntament, en el Portal de Transparència i en el lloc municipal Web www.ajunt-museros.com, esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició.

Edicto solicitudes Plan Resistir fase II[...]
Documento Adobe Acrobat [373.6 KB]

Es publica la llista de beneficiaris de la Fase II i el repartiment proporcional del sobrant entre els autònoms i les microempreses de la Fase I i de la Fase II, que han justificat despeses per import de 2.000 euros, com a mínim.

Llista de beneficiaris
Edicto sobre concesión ayudas del Plan R[...]
Documento Adobe Acrobat [447.9 KB]

Oferta de treball

Oferta encaixadora
Oferta Fontestad 2020.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.6 MB]

Programa Formatiu de Qualificació Bàsica d'Activitats Auxiliars en Vivers, Jardins i Centres de Jardineria de l'Ajuntament de Puçol

Es tracta d'un programa formatiu destinat a xiquetes i xiqeuts entre 16 i 21 anys que no hagin obtingut el graduat en ESO. Té una durada d'un curs escolar i no té cap cost per a l'alumnat (més enllà del que gasten en desplaçar-se fins al centre) ja que els materials, ferramentes necessàries i uniforme de treball van inclosos al programa.

 

És un programa educatiu que consta de formació general distribuïda en àmbits i de formació específica de jardineria, incloent la formació en centres de treball (FCTs). Si se superen tots els mòduls, els estudiants obtenen un certificat de Conselleria d'Educació.

 

Les classes teòriques s'imparteixen al centre Martínez Coll i les classes pràctiques al Parc Ribelles i en Mas de Mur (espai a l'aire lliure). Les pràctiques de FCTs es realitzen a l'Ajuntament de Puçol, rebent a canvi una xicoteta beca. També hi ha la possibilitat de realitzar FCTs en empreses de jardineria de la zona. El funcionament, durada i contingut és el que marca la Conselleria d'Educació.

 

A més, durant tot el curs escolar, s'aprofita per dur a terme la preparació per a les proves lliures de graduat en ESO i per a les proves de Competències Clau de nivell 2 que convoca LABORA.

 

El curs s'inicia el proper 21 de setembre de 2020 i acaba el 23 de juny de 2021, amb una durada d'un curs escolar (960 h).

 

Si necessiteu qualsevol aclariment o teniu algun dubte a l'respecte, podeu contactar amb nosaltres als telèfons 961421258 - 647.447.050.

Jovenes interesados en la naturaleza.pdf
Documento Adobe Acrobat [4.6 MB]

Butlletí informatiu del Consorci Pactem Nord

Podeu consultar el butlletí informatiu del Consorci Pactem Nord del mes de maig ací.

Pactem Nord constitueix el Consell Rector i realitza nous nomenaments

Divendres, 22 de novembre de 2019

 

El Consell Rector del Consorci Pactem Nord s'haconstituït el 22 de novembre per a realitzarelsnomenaments dels seusmembres. En aquestsentit, es va nomenarcom a noupresident del Consorci Pactem Nord, en substitució de l'alcalde de Burjassot, Rafa García, a l'alcalde d'Alboraia, Miguel Chavarría Díaz. Al costat de la presidència també es van nomenar les diferentsvicepresidències que integren la representació dels diferentsgrups en el si del Consell Rector, al costat de la representació empresarial i sindical.

 

Així, es va nomenar a Mª Elena Camarero Benítez, regidora de l'Ajuntament de Puçol com a 1a Vicepresidència, seguidament es van nomenar a Joan Orts Ruiz (regidor de l'Ajuntament de Meliana) i a Victoria Prieto Fas (regidora de l'Ajuntament de la Pobla de Farnals) com a segona i tercera vicepresidènciarespectivament. A continuació, es va nomenar a Pilar Tarragón Maicas (UGT) com a vicepresidència sindical, rellevant a Ana García Alcolea (CCOO), i a Santiago Salvador Card en representació de les associacionsempresarials. Els nomenamentss'hanrealitzat per un període de dos anys, com indiquen elsestatuts de l'entitat.

 

Posteriorment, es va realitzar una exposició de les línies de treballmés destacables del Pacte Territorial d'Ocupació, Pactem Nord, aixícom dels resultatsméssignificatiusaconseguits per l'entitat. Igualment, es va incidir en la necessitat de realitzar un nou programa de treball en col·laboració amb la xarxa de professionals de Pactem Nord, per a això es realitzarandiferentsreunionstècniques en les quals es treballaràconjuntamentdit programa.

 

D'altra banda, en resposta a l'interésmanifestat per partd'ajuntaments i entitatsconsorciades en aquest i en anteriorsconsellsrectors en relació a la incorporació a l'estratègia comarcal d'ocupació per part dels ajuntaments de Paterna i d'Albuixec,  es va indicar que s'estanmantenintreunions amb aquestsajuntaments per a la seua nova integració en Pactem Nord.

 

Finalment, també es va ferreferència a la necessitatd'implementar noves iniciatives a la comarca realitzant una bona aproximacióals recursos i demandes municipals i establintlínies de coordinació i cooperació amb altresentitatscomarcals amb les qualsésnecessariavançar en la realització de determinadesiniciativesrelacionades amb l'ocupació i la inserció laboral.

Oferta d'encaixadora per a Fontestad

Si t'interessa treballar com a encaixadora o encaixador en Fontestad, pots acudir a l'Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local de Museros, situada al 1r pis de l'Ajuntament, de dilluns a divendres, de 12.00 h a 14.00 h, per a presentar la sol·licitud. Només persones empadronades a Museros. No s'admetran sol·licituds sense foto o incompletes.

Sol·licitud
Solicitud Fontestad 2019.pdf
Documento Adobe Acrobat [36.8 KB]

 Igualtat entre dones i homes a l'Horta Nord

PACTEM NORD, AMB EL SUPORT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA, REFORÇA ELS RECURSOS DIRIGITS A PROMOURE LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES A L'HORTA NORD

 

Burjassot, 6 de setembre de 2019

 

En els pròxims mesos, la comarca de l'Horta Nord desenvoluparà un conjunt d'accions en matèria d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes, en les quals participaran empreses del territori, el teixit associatiu de dones i els ajuntaments integrats en el Consorci Pactem Nord.

 

Amb l'objectiu de capacitar el territori mitjançant els seus principals agents, s'ha dissenyat un projecte que aposta per la formació i l'enfortiment de professionals i d’associacions, per al qual disposaran d’expertes en àmbits com l'educació, l'economia o l'abordatge d'una situació com la prostitució i el tràfic de dones. El disseny i l'elecció dels temes ha sigut el resultat de les propostes realitzades per professionals de la xarxa de Pactem Nord i de la Federació de Dones i Col·lectius per la Igualtat de l'Horta Nord.

 

Destaca, a més, la iniciativa Distintiu violeta Pactem Nord, creat amb l'objectiu de sensibilitzar l'empresariat de la comarca en matèria d'igualtat d'oportunitats i reconéixer públicament el seu compromís amb la igualtat. El lliurament d'aquests distintius es realitzarà en el marc de la XI Trobada d'associacions de dones de l'Horta Nord, esdeveniment que enguany arriba carregat de novetats proposades per les associacions organitzadores.

 

El projecte disposa d'un servei expert d'assessorament a empreses i ajuntaments en matèria d'igualtat en el disseny i desenvolupament de plans d'igualtat, que Pactem Nord ofereix de manera permanent en el marc del seu programa de Responsabilitat social territorial.

 

Finalment, aquest programa conclourà amb un estudi denominat La igualtat a la comarca de l'Horta Nord, treball que permetrà tindre una visió actualitzada i completa de la situació de les dones a l'Horta Nord i de les accions que, des de l'àmbit municipal o associatiu, es realitzen per a promoure la millora de la situació de les dones a la comarca.

Museros incorpora huit peons agrícoles com a part del Pla especial d’ocupació en zones rurals deprimides

25 de juny de 2019

L’Ajuntament de Museros ha incorporat huit peons agrícoles que realitzaran tasques relacionades amb la conservació i neteja de camins rurals del municipi.

 

Els treballadors provenen del Pla especial d’ocupació en zones rurals deprimides, una iniciativa del Ministeri de Treball i Seguretat Social que pretén lluitar contra la desocupació en l’entorn rural.

 

Els huit peons agrícoles seran contractats per un període aproximat de 3 mesos, des del 25 de juny fins al 16 de setembre de 2019, i les seues funcions tindran a veure amb el desbrossament de camins agrícoles, la polvorització i la poda.

Formació en Igualtat d'Oportunitats per a associacions de comerç local

El Consorci Pactem Nord, en col·laboració amb FACENORD, ha programat per al 14 i 15 de maig, dues sessions de sensibilització durant les quals la tècnica d’igualtat del Consorci Pactem Nord donarà a conéixer, a les associacions de comerç assistents, quin és el procediment d’elaboració del protocol d'actuació contra la discriminació i l'assetjament moral, contra l'assetjament sexual i per raó de sexe, i per a la promoció de la igualtat efectiva de dones i homes.

 

En finalitzar les sessions, cada associació participant disposarà del protocol. Inscripcions al primer pis de l'Ajuntament.

Butlletí informatiu del Consorci Pactem Nord

Podeu consultar el butlletí informatiu del Consorci Pactem Nord del mes de maig ací.

BUTLLETÍ INFORMATIU CONSORCI PACTEM NORD
Pactem Nord Boletín XXI.pdf
Documento Adobe Acrobat [12.9 MB]

El Consorci Pactem Nord premia sis empreses de l’Horta Nord amb els Distintius a la Corresponsabilitat Territorial en matèria d’Ocupació

2 d'abril de 2019

 

Les empreses Ventura Orts, Industrias Tomás Morcillo (Polycart), Disfood i Món Orxata, l’emprenedora Mary Fashion Godella i l’Associació Esportiva Rehabilitadora de Burjassot (ADERES) han estat premiats amb els distintius a la corresponsabilitat territorial que atorga el Consorci Pactem Nord.

 

Les empreses emprenedores Bailar Descalzos i Pan de Sol, el Club de Camping el Garbí i Investigaciones y Aplicaciones Biotecnológicas també van rebre accèssits en les seues respectives categories. Van completar els guardons les mencions que van rebre la Federació de Comerços de l’Horta Nord (Facenord) en la persona del president Gonzalo Alcácer; la Federació de dones i col.lectius per la igualtat de l’Horta Nord, amb la seua presidenta Concha Alcover al capdavant; i Jaume Farré, en representació del programa Incorpora de l’obra social la Caixa, programa al qual se li va reconéixer la seua gran contribució a la inserció laboral de persones amb dificultats.

 

Els guardons es van lliurar en un acte celebrat al Centre Cultural la Marina d’el Puig de Santa Maria el 28 de març, la benvinguda del qual va córrer a càrrec del Regidor de promoció d’ocupació, Marc Oriola. A més de regidors, alcaldes i alcaldesses, representants del teixit associatiu i empreses, van asistir Santiago Salvador, Vicepresident empresarial del Consell Rector del Consorci Pactem Nord, President d’ASIVALCO i de FEPEVAL, Pilar Tarragón Maicas (Secretària territorial UGT PV), Ana María García Alcolea (Secretària d’ocupació i formació, CCOO PV.), Salvador Serrano, President de l’Associació d’Empresaris del Polígon del Mediterrani, AUPIM, integrada en Pactem Nord, Natxo Costa. D.G. de comerç i consum, María Antonia Pérez León, D.G. de Treball Autònom, de l’Economia Social i de la Responsabilitat Social de les Empreses del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, Carles Fontestad, Vicepresident primer del Consorci Pactem Nord i Alcalde de Massalfassar, la D.G. d’Ocupació i Formació de Labora, Rocío Briones; el D.G. de Responsabilitat Social, Josep Ochoa, el responsable de Programes Socials de la Caixa, Jaume Farré, i el President del Consorci Pactem Nord i Alcalde de Burjassot, Rafa García.

Pactem Nord obri el termini per a participar en un concurs de fotografia en el context d'un projecte d'igualtat de gènere de la Diputació de València

18 de juny de 2018

 

El Consorci Pactem Nord ha obert el termini per a participar en un concurs fotogràfic amb motiu d'un projecte d'igualtat d'oportunitats, desenvolupat juntament amb la Federació de Dones i Col·lectius per la Igualtat de l'Horta Nord amb el suport de la Diputació de València. Aquest certamen de fotografia, que estarà obert fins al pròxim 11 d'octubre, presenta com a lema “Dones de l'Horta Nord”.

 

En aquest sentit, l'objectiu del concurs és posar en relleu la situació de les dones a la comarca, de manera que s'hauran de presentar imatges captades en qualsevol municipi de l'Horta Nord que mostren accions de promoció d'igualtat d'oportunitats, denúncia, superació de barreres o estereotips, del moviment associatiu femení, o qualsevol altra que faça visible la dona a la comarca. 

 

El certamen disposa de dues categories, una infantil i juvenil, de 10 a 17 anys, i una altra, a partir de 18 anys. Les obres guanyadores de cada categoria, a més de les imatges més rellevants del concurs, s'exposaran durant la X Trobada d'Associacions de Dones de l'Horta Nord. Els premis consisteixen en una càmera rèflex i un curs de fotografia. Les bases completes es poden consultar en el tauler d'anuncis de la pàgina web del Consorci Pactem Nord.

 

Aquest concurs de fotografia s'emmarca en l'àmbit de les accions previstes del projecte d'igualtat d'oportunitats, aprovat per la Diputació de València i desenvolupat en conjunció amb la Federació de Dones. Entre les accions previstes en aquesta iniciativa cal destacar la realització de diversos seminaris, material audiovisual, foment de l'associacionisme femení, actualització de la Guia d'Associacions i Recursos d'Igualtat i la reunió de la Mesa de Cooperació Territorial en Matèria d'Igualtat a l'Horta Nord, entre unes altres.

Pactem Nord treballa en el desenvolupament d'una aplicació mòbil per a l'ocupació personalitzada per a cada municipi consorciat

15 de juny de 2018

 

L'equip del Consorci Pactem Nord treballa en el desenvolupament d'una aplicació mòbil que permet a les agències d'ocupació dels ajuntaments i a l'Agència Pública d'Ocupació de l'Horta Nord, donar a conéixer els serveis que ofereix en matèria d'orientació laboral, formació, capacitació personal i ofertes d'ocupació. Amb diferents nivells d'accés, tècnics i tècniques municipals i personal de Pactem Nord podran acostar, a la ciutadania interessada, informació dels programes que realitzen d'una manera senzilla i ràpida.

 

Aquesta aplicació oferirà la possibilitat, tant a persones aturades com a emprenedors, de contactar amb els serveis d'atenció de les agències d'ocupació per a sol·licitar cita, realitzar consultes, remetre documentació o actualitzar la seua situació laboral.

 

Des del punt de vista dels serveis que es presten a les empreses, aquesta eina permetrà agilitzar la gestió de les ofertes d'ocupació i arribar més ràpidament a les persones aturades que busquen treball.

 

Així mateix, d'una manera amigable i senzilla, cada municipi podrà personalitzar la informació que s'oferisca d'altres activitats municipals, i les dades d'interés centrades en la situació municipal.

 

Entre les característiques més destacables d'aquesta aplicació, destaca la facilitat d'ús de les persones que no presenten una elevada capacitació tecnològica. No obstant això, des de Pactem Nord, en el marc del programa d'aules de suport tecnològic per a l'ocupació, que actualment es realitza en nou municipis de la comarca, gràcies al suport del Servef, es realitzaran tallers pràctics per a la utilització d'aplicacions mòbils en la cerca d'ocupació.

Resultats de 2017 de la xarxa de professionals de Pactem Nord

El Consorci Pactem Nord ha avançat alguns resultats de l'exercici 2017 vinculats a les àrees fonamentals de treball de l'entitat (ocupació, formació i inserció laboral, dinamització del comerç i del teixit empresarial, atenció a emprenedors i emprendedores i vertebració del territori), amb el treball constant amb entitats i professionals de la Xarxa de Pactem Nord.

 

Per a més informació, feu clic ací.

 

El Puig de Santa Maria i Meliana acullen la II edició del curs “Neuromarketing aplicat al comerç local” organitzat pel Consorci Pactem Nord

El Consorci Pactem Nord ha engegat en els municipis del Puig de Santa Maria i de Meliana, la segona edició del curs “Neuromarketing aplicat al comerç local” dirigit als comerços i empreses de l'Horta Nord, amb la col·laboració de la Federació d'Associacions de comerç i empresa de l'Horta Nord (FACENORD).

Marc Oriola, regidor de Comerç de l'Ajuntament del Puig de Santa Maria, i Joan Orts, regidor d'Ocupació i Promoció Econòmica de Meliana, es van encarregar d'inaugurar i clausurar, respectivament, una iniciativa en la qual van participar 25 comerciants.

Ambdues regidories van reforçar el paper del comerç local en els seus municipis, així com la importància d'estar associat.

Els 25 comerciants que han realitzat aquesta acció de formació han desenvolupat aprenentatges de gran utilitat pràctica que els facilitarà crear una atmosfera agradable en els seus locals i utilitzar elements com la música, les aromes, els colors i els sabors perquè les seues clientela tinga una experiència de compra perfecta.

Entre els comerços participants estaven La Poma, de Verónica, sabateria Pas a Pas, d'Asun, Soler i Montalt Indumentària, de Maria Amparo i La tenda dels meus somnis, d'Ana. Aquestes quatre emprenedores van rebre assessorament del Consorci Pactem Nord des dels inicis del seu projecte i més d'un any després segueixen, igual que la resta de professionals que es van desplaçar des de Massamagrell, Museros, Almàssera, Puçol, Meliana i el Puig de Santa Maria, amb ganes d'aprendre i de créixer, per cercar en tot moment la satisfacció dels seus clients a partir de l'estudi dels seus propis establiments i de les recerques realitzades sobre aquest tema.

La xarxa de professionals de Pactem Nord es va reunir a Massamagrell per desenvolupar el programa de treball a de l'entitat

La xarxa de professionals del Consorci Pactem Nord va celebrar una reunió en el municipi de Massamagrell, seu capçalera de l'agència pública d'ocupació de Pactem Nord, per coordinar la posada en marxa d'iniciatives noves. La reunió va permetre als professionals de les entitats consorciades revisar els procediments de treball associats al funcionament de l'agència pública d'ocupació de l'Horta Nord. Així mateix, es va informar de les dades definitives corresponents a 2015 associats a l'agència pública d'ocupació, de manera que per la xarxa de professionals es van atendre en els municipis de l´Horta Nord a 4.546 persones aturades, i es van enviar a 1.427 persones a alguna de les 329 ofertes d'ocupació gestionades per la xarxa. Finalment es van aconseguir 192 contractes de treball. Juntament amb les millores incorporades en els procediments de treball, es van proposar noves línies de treball associades al programa d'atenció a emprenedors/es (amb el punt d'Incorpora), a les accions de formació contínua i al programa de treball de l'entitat i dels municipis i entitats consorciades que afavorisquen la inserció laboral de les persones aturades.


És destacable el model de treball en xarxa que s'ha generat en el territori i que pot ser transferible a altres territoris, ja que els Pactes Territorials d'Ocupació són un clar exponent en la generació de sinergies en l'àmbit del desenvolupament local. En aquest sentit, es van avaluar diferents serveis i procediments de treball de la xarxa amb l'objectiu de millorar els serveis oferits en xarxa als ciutadans dels municipis de l'Horta Nord. També es van comentar altres iniciatives en les quals s'està treballant: la promoció comercial, en col·laboració amb la Federació d'Associacions de comerços i empreses de l'Horta Nord –FACENORD-, la igualtat d'oportunitats i de la formació ocupacional de persones en situació de desocupació.


Finalment, es va informar de les reunions que s'han mantingut amb el president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, i amb la secretària autonòmica de la Conselleria d'Economia, Sectors Productius, Comerç i Treball, María José Mira, i la directora general d'Ocupació i Formació del Servef, Rocío Briones, als quals es van plantejar diferents línies de treball per potenciar el Pacte Territorial d'Ocupació en l'Horta Nord i que es troben en fase d'estudi.

El president de Pactem Nord, Rafa Garcia, es reuneix amb el president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, per proposar-li vies de col·laboració en l'Horta Nord

El Consorci PACTEM NORD, a través del seu president Rafa García, alcalde de Burjassot, ha traslladat a Jorge Rodríguez, president de la Diputació de València, una sèrie de propostes de treball que tenen la seua base en el programa de treball que ha desenvolupat l'entitat al costat d'agents d'ocupació i desenvolupament local, tècnics d'associacions empresarials i sindicats de l'Horta Nord, amb l'objectiu d'establir vies de col·laboració. A la reunió també van assistir Maria José Amigó, vicepresidenta 1a de la Diputació, Pepe Ruiz, diputat d'administració general i transparència i José Antonio Navarro, gerent del Consorci Pactem Nord.


La col·laboració de la Diputació de València en aquest tipus d'iniciatives és fonamental i per açò es van elevar diferents propostes del programa de treball de Pactem Nord que han sigut treballades pels professionals que integren la xarxa de Pactem Nord, açò és: tècnics de desenvolupament local, de promoció econòmica i de serveis socials dels ajuntaments consorciats, tècnics dels sindicats i associacions empresarials consorciades. Aquestes propostes es relacionen amb la vertebració del territori i la coresponsabilitat territorial, amb l'eradicació de la violència de gènere i amb la generació d'oportunitats laborals de les dones.


El Consorci Pactem Nord és una entitat de dret públic que gestiona el pacte territorial d'ocupació de l'Horta Nord, integra 21 municipis, 3 associacions d'empreses i 3 sindicats que tenen com a missió principal abordar la problemàtica de la desocupació des de diferents perspectives. Una d'elles, de gran importància, té a veure amb la vertebració del territori i amb l'aprofitament i coordinació dels recursos públics, àmbits en els quals la col·laboració de la Diputació de València és clau.


Efectuades les propostes de treball, per part de la Diputació de València es va indicar que s'estudiarien i que es donaria resposta com més prompte millor.
 

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

CALENDARI FISCAL 2021
CALENDARIO FISCAL 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [262.9 KB]

CALENDARI FESTES LOCALS 2021

Pel Ple de l’Ajuntament de Museros, en sessió d’1 d’octubre de 2020, es va aprovar les següents festes laborals de caràcter local per a l’any 2021:

 

- 12 d’abril de 2021, Sant Vicent

- 16 d’agost de 2021, Sant Roc

DOGV festividades locales 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
Certif. acuerdo Pleno 1 oct. 2020 festiv[...]
Documento Adobe Acrobat [333.4 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

VISITES REBUDES