AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

EMCORP 2021

Les persones interessades tenen cinc dies hàbils, a comptar des del dia següent a la data de l'acta, per a presentar, davant la comissió de baremació, les reclamacions o al·legacions que estimen adients.

Acta EMCORP 2021 MUSEROS.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.0 MB]

PROGRAMA DE SUBVENCIONS D'INICIATIVA SOCIAL PER A LA CONTRACTACIÓ DE DESOCUPATS  (EMCORP) 2020

Acta EMCORP/2020/501/46. Dos oficials de primera i segon de construció
Acta Emcorp codigos 2020.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.5 MB]

Les persones interessades tenen cinc dies hàbils per a presentar, davant la Comissió de Baremació, les reclamacions o al·legacions que estimen adients, a partir del 13 d'octubre.

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

CALENDARI FISCAL 2021
CALENDARIO FISCAL 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [262.9 KB]

CALENDARI FESTES LOCALS 2021

Pel Ple de l’Ajuntament de Museros, en sessió d’1 d’octubre de 2020, es va aprovar les següents festes laborals de caràcter local per a l’any 2021:

 

- 12 d’abril de 2021, Sant Vicent

- 16 d’agost de 2021, Sant Roc

DOGV festividades locales 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
Certif. acuerdo Pleno 1 oct. 2020 festiv[...]
Documento Adobe Acrobat [333.4 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

VISITES REBUDES