AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

Punt d'Informació Cadastral

El Punt d'Informació Cadastral és una oficina autoritzada per la Direcció General del Cadastre a l'Ajuntament de Museros, on els ciutadans i les ciutadanes poden accedir a la informació cadastral.

 

A Museros, està ubicada a l'Oficina Tècnica Municipal, al Centre Social de Dia, a l'avinguda de Blasco Ibáñez, 87 (coordenades d'ubicació: 39º33’57.61” N 0º20’52.61”O).

Horari: de dilluns a divendres, de 09.00 h a 14.00 h.

 

El Punt d'Informació Cadastral ofereix els serveis següents:

  • Informació de caràcter general i particular d'immobles.
  • Assessorament sobre obligacions amb el Cadastre.
  • Notificació per compareixença en procediments cadastrals.
  • Servei de consulta lliure i certificació de dades cadastrals no protegides i de cartografia digital.
  • Servei de consulta i certificació electrònica per als titulars cadastrals de dades cadastrals protegides, sobre els immobles de la seua titularitat.
  • Servei de certificació negativa de béns immobles o de la circumstància de no figurar com a titular cadastral del sol·licitant mateix.

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

CALENDARI FISCAL 2021
CALENDARIO FISCAL 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [262.9 KB]

CALENDARI FESTES LOCALS 2021

Pel Ple de l’Ajuntament de Museros, en sessió d’1 d’octubre de 2020, es va aprovar les següents festes laborals de caràcter local per a l’any 2021:

 

- 12 d’abril de 2021, Sant Vicent

- 16 d’agost de 2021, Sant Roc

DOGV festividades locales 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
Certif. acuerdo Pleno 1 oct. 2020 festiv[...]
Documento Adobe Acrobat [333.4 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

VISITES REBUDES