AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS
Memòria del catàleg
04UR173_PGen_Catalogo_Memoria_R070726_we[...]
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
Catàleg. Fitxa arqueològica
04UR173_PGen_Catalogo_Fichas_arqueologic[...]
Documento Adobe Acrobat [5.1 MB]
Catàleg. Fitxa arquitectònica
04UR173_PGen_Catalogo_Fichas_arquitecton[...]
Documento Adobe Acrobat [3.8 MB]
Catàleg. Fitxa etnològica
04UR173_PGen_Catalogo_Fichas_etnologico_[...]
Documento Adobe Acrobat [621.6 KB]
Directrius definitòries de l'estratègia d'evolució urbana i ocupació del territori
04UR173_PGen_Deut_R070726_web.pdf
Documento Adobe Acrobat [44.9 KB]
Memòria informativa
04UR173_PGen_Memoria_Informativa_R070726[...]
Documento Adobe Acrobat [6.8 MB]
Memòria justificativa
04UR173_PGen_Memoria_Justificativa_R0707[...]
Documento Adobe Acrobat [159.4 KB]
Fitxes de planejament
04UR173_PGen_Fichas_Planemiento_y_Gestio[...]
Documento Adobe Acrobat [680.6 KB]
Estudi de la previsió de necessitats d'habitatge protegit a Museros
04UR173_PGen_Estudio_Prevision_Vivienda_[...]
Documento Adobe Acrobat [1.1 MB]
Normes urbanístiques d'ordenació estructural
04UR173_PGen_Normas_Urb_Ord_Estruc_y_Por[...]
Documento Adobe Acrobat [1.2 MB]
Estudi acústic del Pla General de Museros
04UR173_EAC_Memoria_R070726.pdf
Documento Adobe Acrobat [255.6 KB]

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

CALENDARI FISCAL 2021
CALENDARIO FISCAL 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [262.9 KB]

CALENDARI FESTES LOCALS 2021

Pel Ple de l’Ajuntament de Museros, en sessió d’1 d’octubre de 2020, es va aprovar les següents festes laborals de caràcter local per a l’any 2021:

 

- 12 d’abril de 2021, Sant Vicent

- 16 d’agost de 2021, Sant Roc

DOGV festividades locales 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
Certif. acuerdo Pleno 1 oct. 2020 festiv[...]
Documento Adobe Acrobat [333.4 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

VISITES REBUDES