AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

Pla general d'ordenació urbana modificat

Informació pública de la versió preliminar del Pla general estructural de Museros, de l’estudi ambiental territorial i estratègic i de la resta de documentació sectorial.
2019-06-10 INFORMACIÓ PUBLICA V.P. PGOU [...]
Documento Adobe Acrobat [180.9 KB]

Durant anys, el territori municipal de Museros ha evolucionat, crescut i adaptat a les diferents circumstàncies històriques, econòmiques i humanes. Aquest desenvolupament està definit, en gran manera, pel Pla general d’ordenació urbana (PGOU).

 

Aquest és un document de caràcter normatiu que té especial importància per a qualsevol municipi,  ja que defineix el model de poble o ciutat, i marca les línies futures de desenvolupament social, econòmic, cultural i ecològic.

 

El PGOU  té la funció de regular el territori municipal amb l’objectiu de fer un ús racional i sostenible d’aquest i garantir la qualitat de vida de tots els veïns i veïnes. Aquest determina les diferents classes de sòl existents i estableix el règim de gestió de cada una d’aquestes. A més, incorpora previsions sobre la disponibilitat dels recursos hídrics i energètics, defineix el sistema urbanístic d’habitatges dotacionals públics i planteja les accions necessàries per assolir una mobilitat urbana sostenible.

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

CALENDARI FISCAL 2020
CALENDARIO FISCAL 2020.pdf
Documento Adobe Acrobat [141.6 KB]

CALENDARI FESTES LOCALS 2020

DOGV. festiv. locales 2020.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.7 MB]
Certif. acuerdo Pleno 22_10_19 festivida[...]
Documento Adobe Acrobat [317.0 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

VISITES REBUDES