AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS
Classificació del sòl i usos globals
Clasificacion_suelo_TM_R070726.pdf
Documento Adobe Acrobat [3.2 MB]
I. Xarxa primària del sòl dotacional públic
Red_Primaria_Suelo_Dotacional_TM_R070726[...]
Documento Adobe Acrobat [2.6 MB]
II.Xarxa primària del sòl dotacional públic
Red_Primaria_suelo_dotacional_publico_R0[...]
Documento Adobe Acrobat [2.0 MB]
Gestió del sòl
Gestion_Suelo_R070726.pdf
Documento Adobe Acrobat [2.2 MB]
Zones d'ordenació urbanística del sòl urbà
Zonas_ordenacion_Urbanistica_SU_R070726.[...]
Documento Adobe Acrobat [2.5 MB]
Àmbits de planejament parcial
Ambitos_Planeamiento_Parcial_SU_R070726.[...]
Documento Adobe Acrobat [962.0 KB]
Alineacions i rasants en nucli urbà
Alineaciones_R070726.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.6 MB]
Alçària de l'edificació i zones d'ordenació urbanística
Zonas_ordenacion_Urbanistica_y_alturas_e[...]
Documento Adobe Acrobat [2.6 MB]
Sectors de sòl urbanitzable
S_Uble_Residencial_R070726.pdf
Documento Adobe Acrobat [2.6 MB]
Sectors de sòl urbanitzable terciaris i industrials
S_Uble_terciarios_e_Industrial_R070726.p[...]
Documento Adobe Acrobat [2.2 MB]
Sectors de sòl urbanitzable industrial
S_Uble_Industrial_R070726.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.2 MB]
Usos detallats
Usos_Pormenorizados_en_SU_R070726.pdf
Documento Adobe Acrobat [2.5 MB]

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

CALENDARI FISCAL 2021
CALENDARIO FISCAL 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [262.9 KB]

CALENDARI FESTES LOCALS 2021

Pel Ple de l’Ajuntament de Museros, en sessió d’1 d’octubre de 2020, es va aprovar les següents festes laborals de caràcter local per a l’any 2021:

 

- 12 d’abril de 2021, Sant Vicent

- 16 d’agost de 2021, Sant Roc

DOGV festividades locales 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
Certif. acuerdo Pleno 1 oct. 2020 festiv[...]
Documento Adobe Acrobat [333.4 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

VISITES REBUDES