AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS
Memòria i plec del projecte del PAP 2010
J.RiberaMemoria_y_pliego_proyecto__PAP_2[...]
Documento Adobe Acrobat [349.0 KB]
Plec de clàusules administratives particulars que regiran el contracte d'obres
Pliego_clausulas_Adecuaci_n_zona_Verde_J[...]
Documento Adobe Acrobat [3.4 MB]
Estudi bàsic de seguretat i salut
ESTUDIO_BASICO_SEG.Y_SALUD_PPOS_2010.pdf
Documento Adobe Acrobat [248.4 KB]
Invitació a participar en el contracte d'obra PAP 2010
Invitaci_n_contrato_obra_PAP_2010.pdf
Documento Adobe Acrobat [202.6 KB]
Pressupost, mesurament i full PEM
Presupuesto_y_medici_n__5_columnas____Ho[...]
Documento Adobe Acrobat [88.1 KB]
Mesuraments
Medici_n-J.Ribera.pdf
Documento Adobe Acrobat [87.6 KB]
Quadre de preus núm. 1
Cuadro_de_precios_n_1_con_advertencia.pd[...]
Documento Adobe Acrobat [83.9 KB]
Quadre de preus núm. 2
Cuadro_de_precios_n_2__descomposici_n_en[...]
Documento Adobe Acrobat [91.1 KB]
Quadre de preus auxiliars
Cuadro_de_precios_auxiliares.pdf
Documento Adobe Acrobat [79.0 KB]
Plànol 1
PLANO_1-J._Ribera.pdf
Documento Adobe Acrobat [419.9 KB]
Plànol 2
PLANO_2-J._Ribera.pdf
Documento Adobe Acrobat [1'008.5 KB]
Plànol 3
PLANO_3_-_NUE.pdf
Documento Adobe Acrobat [156.2 KB]
Plànol 4
PLANO_4-J._Ribera.pdf
Documento Adobe Acrobat [247.0 KB]
Plànol 5
PLANO_5-J._Ribera.pdf
Documento Adobe Acrobat [886.1 KB]
Plànol 6
PLANO_6-J._Ribera.pdf
Documento Adobe Acrobat [428.5 KB]
Plànol 7
PLANO_7-J._Ribera.pdf
Documento Adobe Acrobat [178.9 KB]
Plànol 8
PLANO_8-J._Ribera.pdf
Documento Adobe Acrobat [158.3 KB]
Plànol 9
PLANO_9-J._Ribera.pdf
Documento Adobe Acrobat [345.9 KB]

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

CALENDARI FISCAL 2021
CALENDARIO FISCAL 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [262.9 KB]

CALENDARI FESTES LOCALS 2021

Pel Ple de l’Ajuntament de Museros, en sessió d’1 d’octubre de 2020, es va aprovar les següents festes laborals de caràcter local per a l’any 2021:

 

- 12 d’abril de 2021, Sant Vicent

- 16 d’agost de 2021, Sant Roc

DOGV festividades locales 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
Certif. acuerdo Pleno 1 oct. 2020 festiv[...]
Documento Adobe Acrobat [333.4 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

VISITES REBUDES