AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS
Informació i bases per adjudicar un habitatge adaptat de protecció pública.
bases_viv_adaptada_CORREGIDA.pdf
Documento Adobe Acrobat [123.9 KB]
Sol·licitud per adquirir un habitatge adaptat de protecció pública
bases_vpp-SOL.pdf
Documento Adobe Acrobat [52.7 KB]
Viviendas concedidas de una habitación
AGRACIATS_1_HABITACI__.pdf
Documento Adobe Acrobat [10.0 KB]
Viviendas concedidas de dos habitaciones
AGRACIATS_2_HABITACIONS.pdf
Documento Adobe Acrobat [10.5 KB]
Viviendas concedidas de tres habitaciones
AGRACIATS_3_HABITACIONS.pdf
Documento Adobe Acrobat [11.0 KB]
Reservas de las viviendas de una habitación
RESERVES_1_HABITACI__.pdf
Documento Adobe Acrobat [9.9 KB]
Reservas de las viviendas de dos habitaciones
RESERVES_2_HABITACIONS.pdf
Documento Adobe Acrobat [11.5 KB]
Reservas de las viviendas de tres habitaciones
Reserves_3_habitacions.pdf
Documento Adobe Acrobat [9.5 KB]
Anunci de licitació
EDICTO_INFORMACI__VIVENDAS_40_VPP.pdf
Documento Adobe Acrobat [121.2 KB]
Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques
Museros_Pliego_40_VPP.pdf
Documento Adobe Acrobat [177.3 KB]
Llistat definitiu d'habitatges de protecció pública del carrer Pintor Sorolla, 27
LLISTAT_DEFINITIU-vpo.pdf
Documento Adobe Acrobat [96.0 KB]

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

CALENDARI FISCAL 2021
CALENDARIO FISCAL 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [262.9 KB]

CALENDARI FESTES LOCALS 2021

Pel Ple de l’Ajuntament de Museros, en sessió d’1 d’octubre de 2020, es va aprovar les següents festes laborals de caràcter local per a l’any 2021:

 

- 12 d’abril de 2021, Sant Vicent

- 16 d’agost de 2021, Sant Roc

DOGV festividades locales 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
Certif. acuerdo Pleno 1 oct. 2020 festiv[...]
Documento Adobe Acrobat [333.4 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

VISITES REBUDES