AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

Fòrum Veïnal Museros

Aquest és un òrgan, impulsat per l'Ajuntament, per tal de facilitar la participació de la ciutadania en temes relacionats amb el municipi i el benestar del veïnat.
Està conformat per una vintena de veïns i veïnes i es reunirà periòdicament.

2n Fòrum 2021-2022

FUNCIONAMENT FÒRUM VEÏNAL
funcionament fòrum.pdf
Documento Adobe Acrobat [207.8 KB]
1a reunió - 31 de maig de 2021
resum_1a Reunió del II Fòrum Veïnal de M[...]
Documento Adobe Acrobat [144.7 KB]

1r Fòrum 2020-2021

CONFORMACIÓ FÒRUM VEÏNAL
informe conformació Fòrum_web.pdf
Documento Adobe Acrobat [227.7 KB]
FUNCIONAMENT FÒRUM VEÏNAL
funcionament FÒRUM VEÏNAL_web.pdf
Documento Adobe Acrobat [210.1 KB]

Informe sobre l'elaboració del mapa d'actius de Museros

21abril_informe mapa d'actius.pdf
Documento Adobe Acrobat [2.5 MB]

Reunió tècnica-política entorns escolars

12 de febrer de 2021

Resum 12.02.21_Reunió tècnica-política e[...]
Documento Adobe Acrobat [220.4 KB]

CRÒNICA ACCIÓ MOBILITAT

crònica acció.pdf
Documento Adobe Acrobat [67.6 KB]

7a REUNIÓ DEL FÒRUM VEÏNAL

21 de desembre de 2020

Resum 201221_7 Reunió Fòrum.pdf
Documento Adobe Acrobat [85.5 KB]

6a REUNIÓ DEL FÒRUM VEÏNAL

24 de novembre de 2020

Resum 201124_6 Reunió Fòrum.pdf
Documento Adobe Acrobat [224.7 KB]

CRÒNICA FORMACIONS MESA TÈCNICA

Crònica_formacions Mesa Tècnica.pdf
Documento Adobe Acrobat [245.1 KB]

5a REUNIÓ DEL FÒRUM VEÏNAL

3 de novembre de 2020

Resum 201103_5 Reunió Fòrum.pdf
Documento Adobe Acrobat [106.9 KB]

4a REUNIÓ DEL FÒRUM VEÏNAL

6 d’octubre de 2020

Resum_201007 Reunió Fòrum Veïnal.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.1 MB]

3a REUNIÓ DEL FÒRUM VEÏNAL

21 de juliol de 2020

Resum_200721 Reunió Fòrum Veïnal_REV.pdf
Documento Adobe Acrobat [2.4 MB]

1a REUNIÓ DEL FÒRUM VEÏNAL

03 de març de 2020

I Reunió Fòrum Veïnal_REV.pdf
Documento Adobe Acrobat [529.5 KB]

Presentació Fòrum Veïnal

La vesprada del 3 de març va tindre lloc la primera reunió del Fòrum Veïnal de Museros. A aquesta, van assistir 16 persones (9 dones i 7 homes), de les 25 inicials que conformen aquest òrgan.

 

L'objectiu principal va ser realitzar una aproximació als fonaments teòrics relacionats amb els temes que seran tractats durant la primera edició del Fòrum Veïnal.


A l'inici, el grup va fer una xicoteta dinàmica mitjançant la qual començaren a parlar sobre el concepte de salut. A partir de l'experiència quotidiana de cadascuna de les persones participants, s'intercanviaren parers i es generà un clima de confiança entre les persones assistents que va facilitar que intervingueren animadament en la segona part de la sessió.


A continuació, s'abordaren els continguts teòrics mitjançant una presentació en PowerPoint sobre el IV Pla de salut de la Comunitat Valenciana i els plans de mobilitat urbana sostenible, dues directrius polítiques que l'Ajuntament vol impulsar a Museros amb la col·laboració del Fòrum Veïnal. Per tant, aquesta sessió formativa tractava d'oferir eines de reflexió perquè la participació d'entitats i veïnat en aquest procés siga significativa i estiga emmarcada en un llenguatge compartit.


Així doncs, la presentació va abordar fonamentalment quins són els determinants socials de la salut, tot emfatitzant com el model urbanístic configura els nostres pobles i influeix en la salut del veïnat. Es va reflexionar sobre alguns espais de Museros i les oportunitats que ofereixen per a promoure la trobada i les relacions veïnals. En aquest sentit, el grup parlà del paper de les associacions i de la festa com espai de sociabilitat. A més a més, es tractaren temes com la contaminació atmosfèrica i acústica, la qualitat de les zones verdes i la necessitat de generar espais realment inclusius, tenint en compte les persones de diferents edats, orígens i capacitats diverses. Altres qüestions com la soledat no desitjada o la relació amb el Centre de Salut també despertaren l'interés del grup.

 

La sessió acabà amb la contextualització de l'elaboració del Pla de mobilitat urbana sostenible de Museros, que actualment es troba en fase de redacció. S'explicà que es realitzaran diferents accions participatives perquè la ciutadania s’hi puga implicar. En concret, pel que fa al Fòrum, es va transmetre que en la pròxima sessió, que serà 31 de març, a les 19.30 h, es farà un taller per tractar aquest tema.


Per finalitzar, es va acordar generar, en la pròxima reunió, un grup de Whatsapp que servisca només per a recordar convocatòries, enviar resums de les reunions i confirmar l'assistència a les sessions.

11 de febrer de 2020

La veLa vesprada del dimarts 11 de febrer va tindre lloc, a la Casa de la Cultura, la presentació del Fòrum Veïnal de Museros. A aqueSta, assistiren quaranta persones aproximadament, entre elles 22 veïns i veïnes dels 26 que conformaran el Fòrum. 

 

El regidor d'Urbanisme i Benestar Social, Vicent Pérez Costa, els donà la benvinguda i va situar la creació del Fòrum Veïnal en el marc de l'acció de govern. Amb aquest òrgan, es vol facilitar la participació del veïnat en l’elaboració de polítiques públiques i en l’impuls d’iniciatives i accions en matèria de promoció de salut, de benestar social, d’urbanisme i de mobilitat sostenible.

 

D'altra banda, el Fòrum també servirà per a recollir i canalitzar les inquietuds i necessitats veïnals que siguen d’interés per a tot el municipi, així aquest suggerirà, a l’Ajuntament, accions de millora del poble perquè s’estudie la seua viabilitat.

Posteriorment, l'equip que assisteix tècnicament l'Ajuntament per dinamitzar el Fòrum va explicar el funcionament d'aquest. Es farà una reunió mensual en la qual es tractaran, a partir de dinàmiques participatives, diferents temàtiques. En concret, es va comentar que en aquesta primera edició el grup dedicarà diverses sessions a treballar qüestions relacionades amb el Pla de mobilitat urbana sostenible i amb el desplegament del IV Pla de salut al municipi. Per aquest motiu, es realitzarà una acció oberta a tot el veïnat.

 

A més, també es va transmetre com havia sigut el procés d'elecció de les 26 persones que conformaran el Fòrum, i justificaren els criteris sociodemogràfics seguits per realitzar el sorteig. S'explicà que tota aquesta informació ja es pot consultar en la pàgina web de l'Ajuntament, en la qual s'ha creat un apartat per compartir els informes i els resums del que es tracte en cada reunió.

 

Després d'aquesta introducció, es va obrir un torn de paraula perquè les persones assistents  preguntaren dubtes i qüestions. Entre d'altres, es preguntà pel compromís de l'Ajuntament a l'hora d'executar algunes de les millores que el Fòrum propose. L'equip dinamitzador va contestar que dependrà de les competències i del pressupost de les accions proposades, és a dir, de totes les problemàtiques d'interés general que s’identifiquen, el Fòrum en prioritzarà tres -d'escala assumible-, per a les quals proposarà una possible acció de millora. Amb aquestes, s'establirà un diàleg amb l'Ajuntament per estudiar la seua viabilitat.

 

Una altra persona preguntà per la identitat de les persones que formarien part de la primera edició. Es comunicà que com que el grup encara està conformant-se, per ara no es podia fer una presentació oficial. En la primera reunió del Fòrum, es faran fotografies del grup (sempre que totes les persones vulguen aparéixer) per comunicar en xarxes el començament.

 

La gent convocada també s'interessà pel grau de representació veïnal que assumirien com a membres del Fòrum, és a dir, si la seua funció era exercir de portaveus i de quina manera la resta de veïnat aliè al Fòrum els podrien transmetre queixes i suggeriments. Les tècniques van explicar que es tracta d'aportar l'experiència personal com a habitants de Museros per enriquir i guiar les polítiques municipals. El Fòrum no és un òrgan de decisió unilateral, sinó una eina per canalitzar les inquietuds veïnals i proposar millores a partir d'aquestes.

 

Tanmateix, el fet de participar en el Fòrum pot suposar un aprenentatge valuós sobre l'organització i les competències municipals i ciutadanes, i una visió més profunda dels temes de salut pública i urbanisme. També, es va indicar que cada edició del Fòrum tindrà almenys una acció oberta en la qual es farà partícip la resta de veïnat.

 

En acabar, es quedaren només les persones convidades a formar part del Fòrum que havien assistit a la reunió. Amb elles, s'acordaren algunes qüestions logístiques com data, hora i lloc de la reunió següent. A més, es va acordar generar un grup de difusió de Whatsapp per a fer recordatoris.

RESUM PRESENTACIÓ FÒRUM VEÏNAL
Resum_PRESENTACIÓ FÒRUM VEÏNAL.pdf
Documento Adobe Acrobat [193.9 KB]

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

CALENDARI FISCAL 2021
CALENDARIO FISCAL 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [262.9 KB]

CALENDARI FESTES LOCALS 2021

Pel Ple de l’Ajuntament de Museros, en sessió d’1 d’octubre de 2020, es va aprovar les següents festes laborals de caràcter local per a l’any 2021:

 

- 12 d’abril de 2021, Sant Vicent

- 16 d’agost de 2021, Sant Roc

DOGV festividades locales 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
Certif. acuerdo Pleno 1 oct. 2020 festiv[...]
Documento Adobe Acrobat [333.4 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

VISITES REBUDES