AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

La política territorial de la Generalitat Valenciana dirigida a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i el desenvolupament sostenible es basa, entre altres criteris, en la participació ciutadana d'aquests en els processos de la planificació paisatgística, d’acord amb el Reglament de paisatge de la Comunitat Valenciana, d'11 d'agost, de 2006.

 

Aquesta participació inclou totes aquelles accions mitjançant les quals la ciutadania i la resta d'actors socials (de l'àmbit polític, de l’ econòmic, del social i del cultural) tenen la possibilitat d'intervenir en la millora del medi ambient i en la sostenibilitat del terme de Museros, de manera absolutament voluntària.

 

En aquest sentit, el Pla de participació pública és el document que defineix l'estratègia de participació pública que ha d'acompanyar un estudi de paisatge, des de la fase de concert previ del planejament urbanístic corresponent, i que desenvolupa les fases del procés participatiu que contribuirà a la incorporació de manera efectiva de la valoració dels paisatges per part del públic en general, l'intercanvi d'informació entre l'Administració i els diferents agents implicats, etc.

 

Com a inici d'aquest pla de participació, s'estableix un punt d'informació en aquesta pàgina web de l'Ajuntament de Museros, que serà permanent al llarg de tot el procés participatiu. S'estableix una bústia de suggeriments en què tots els interessats poden exposar aquelles observacions que consideren oportunes quant al terme de Museros, sempre des del punt de vista del paisatge.

 

Bústia de suggeriments: departamentourbanismo@hotmail.com

 

 

 

  

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

CALENDARI FISCAL 2021
CALENDARIO FISCAL 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [262.9 KB]

CALENDARI FESTES LOCALS 2021

Pel Ple de l’Ajuntament de Museros, en sessió d’1 d’octubre de 2020, es va aprovar les següents festes laborals de caràcter local per a l’any 2021:

 

- 12 d’abril de 2021, Sant Vicent

- 16 d’agost de 2021, Sant Roc

DOGV festividades locales 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
Certif. acuerdo Pleno 1 oct. 2020 festiv[...]
Documento Adobe Acrobat [333.4 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

VISITES REBUDES