AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

Documentació justificativa

Memòria justificativa
20190523_VOL I-3_MEM JUST_PFP_PGE MUSERO[...]
Documento Adobe Acrobat [7.6 MB]
Memòria justificativa II
20190523_VOL I-3_MEM JUST_PFP_PGE MUSERO[...]
Documento Adobe Acrobat [282.9 KB]
Estudi acústic
20190523_I_21_Afecciones Acústicas.pdf
Documento Adobe Acrobat [34.9 MB]
Estudi d'inundabilitat
20190523_EST_INUNDABILIDAD_PFP_PGE_MUSER[...]
Documento Adobe Acrobat [2.1 MB]
Estudi dels recursos hídrics
20190523_VOL II-2.4 Recursos Hidricos_MU[...]
Documento Adobe Acrobat [670.4 KB]
Estudi de paisatge
20190523_VOL II-4_Est_Paisaje_PFP_PGE Mu[...]
Documento Adobe Acrobat [6.4 MB]
Informe de sostenibilitat econòmica
20190523_VOL IV-3 ISE_2019.pdf
Documento Adobe Acrobat [792.6 KB]
Informe de viabilitat econòmica
20190523_VOL IV-3 MVE_PFP_PGE_MUSEROS_20[...]
Documento Adobe Acrobat [657.7 KB]

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

CALENDARI FISCAL 2021
CALENDARIO FISCAL 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [262.9 KB]

CALENDARI FESTES LOCALS 2021

Pel Ple de l’Ajuntament de Museros, en sessió d’1 d’octubre de 2020, es va aprovar les següents festes laborals de caràcter local per a l’any 2021:

 

- 12 d’abril de 2021, Sant Vicent

- 16 d’agost de 2021, Sant Roc

DOGV festividades locales 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
Certif. acuerdo Pleno 1 oct. 2020 festiv[...]
Documento Adobe Acrobat [333.4 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

VISITES REBUDES