AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

Documentació amb eficàcia normativa

Normes urbanístiques
20190523_VOL III.1 NU_OE_PFP_PGE_MUSEROS[...]
Documento Adobe Acrobat [943.8 KB]
Fitxes de zona
20190523_VOL III-2.1_Fichas zonas_PFP_PG[...]
Documento Adobe Acrobat [2.6 MB]
Estudi potencial de vivendes
20190523_VOL III-1_Est_Pot_Viviendas_PFP[...]
Documento Adobe Acrobat [876.8 KB]
Estudi acústic
20190523_VOL III-2.2_Est Acústico PGE Mu[...]
Documento Adobe Acrobat [3.1 MB]
Fitxes de gestió
20190523_VOL III-2.2_Fichas Gestión_PFP_[...]
Documento Adobe Acrobat [629.8 KB]
Plànol d'ordenació - Infraestructura verda (terme municipal)
20190523_OE_1_1_INFRAESTRUCTURA_VERDE_TM[...]
Documento Adobe Acrobat [6.6 MB]
Plànol d'ordenació - Infraestructura verda (centre urbà)
20190523_OE_1_2_INFRAESTRUCTURA_VERDE_CU[...]
Documento Adobe Acrobat [8.3 MB]
Plànol d'ordenació - Sòl no urbanitzable
20190523_OE2_ORDENACION_SUELO_NO_URBANIZ[...]
Documento Adobe Acrobat [6.3 MB]
Plànol d'ordenació - Zones d'afecció i protecció
20190523_OE3_ZONAS_DE_AFECCION_Y_PROTECC[...]
Documento Adobe Acrobat [32.1 MB]
Plànol d'ordenació - Classificació del sòl
20190523_OE4_CLASIFICACION_2019(1).pdf
Documento Adobe Acrobat [6.4 MB]
Plànol d'ordenació - Zonificació (I)
20190523_OE5_1_ZONIFICACION_2019(1).pdf
Documento Adobe Acrobat [32.1 MB]
Plànol d'ordenació - Zonificació (II)
20190523_OE5_2_ZONIFICACION_CU_2019(1).p[...]
Documento Adobe Acrobat [6.3 MB]
Plànol d'ordenació - Zonificació (III)
20190523_OE5_2_ZONIFICACION_CU_2019(2).p[...]
Documento Adobe Acrobat [6.3 MB]
Catàleg de proteccions - Béns i espais (terme municipal)
20190523_OC_02_CATALOGO_BIENES_ESPACIOS_[...]
Documento Adobe Acrobat [5.4 MB]
Catàleg de proteccions - Béns i espais (terme municipal)
20190523_OC_02_CATALOGO_BIENES_ESPACIOS_[...]
Documento Adobe Acrobat [6.3 MB]
Catàleg de proteccions - Béns i espais (centre urbà)
20190523_OC_03_CATALOGO_BIENES_ESPACIOS_[...]
Documento Adobe Acrobat [3.3 MB]
Catàleg de proteccions - Fitxes
20190523_VOL III-4 FICHAS CAT MUSEROS_20[...]
Documento Adobe Acrobat [2.9 MB]
Catàleg de béns i espais protegits
20190523_VOL III-4_INTRO CAT MUSEROS_201[...]
Documento Adobe Acrobat [1.8 MB]

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

CALENDARI FISCAL 2021
CALENDARIO FISCAL 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [262.9 KB]

CALENDARI FESTES LOCALS 2021

Pel Ple de l’Ajuntament de Museros, en sessió d’1 d’octubre de 2020, es va aprovar les següents festes laborals de caràcter local per a l’any 2021:

 

- 12 d’abril de 2021, Sant Vicent

- 16 d’agost de 2021, Sant Roc

DOGV festividades locales 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
Certif. acuerdo Pleno 1 oct. 2020 festiv[...]
Documento Adobe Acrobat [333.4 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

VISITES REBUDES