AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

Anàlisi i diagnòstic territorial

Memòria informativa
20190523_VOL I-1 M.INF_MUSEROS_2019.pdf
Documento Adobe Acrobat [3.7 MB]
Plànol d'informació - Situació
20190523_01Situacion.pdf
Documento Adobe Acrobat [3.2 MB]
Plànol d'informació - Litologia
20190523_02Litologia.pdf
Documento Adobe Acrobat [3.7 MB]
Plànol d'informació - Unitats ambientals
20190523_03UnidadesAmbientales.pdf
Documento Adobe Acrobat [3.0 MB]
Plànol d'informació - Usos del sòl
20190523_04_USOS_DE_SUELO.pdf
Documento Adobe Acrobat [2.8 MB]
Plànol d'informació - Capacitat dels usos del sòl
20190523_05_CapacidadUsosSuelo.pdf
Documento Adobe Acrobat [3.0 MB]
Plànol d'informació - Risc d'inundació
20190523_06RiesgoInundacion.pdf
Documento Adobe Acrobat [2.8 MB]
Plànol d'informació - Risc de lliscaments
20190523_07_RiesgosDeslizamientos.pdf
Documento Adobe Acrobat [2.8 MB]
Plànol d'informació - Erosió actual
20190523_08_ErosionActual.pdf
Documento Adobe Acrobat [3.0 MB]
Plànol d'informació - Erosió potencial
20190523_09ErosionPotencial.pdf
Documento Adobe Acrobat [3.0 MB]
Plànol d'informació - Vulnerabilitat d'aqüífers
20190523_10VulnerabilidadAcuiferos.pdf
Documento Adobe Acrobat [2.9 MB]
Plànol d'informació - Planejament vigent
20190523_I_11_1_ALT0_PLANEAMIENTO_VIGENT[...]
Documento Adobe Acrobat [19.8 MB]
Plànol d'informació - Planejament PG anterior
20190523_I_11_2_ALT1_PLANEAMIENTO_PG_ANT[...]
Documento Adobe Acrobat [24.6 MB]
Plànol d'informació - Consolidació per edificis
20190523_I_12_Consolidacion_edif.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.4 MB]
Plànol d'informació - Consolidació per altures
20190523_I_14_Consolidacion_altura.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.5 MB]
Plànol d'informació - Unitats de paisatge
20190523_I_15_unidades_paisaje_.pdf
Documento Adobe Acrobat [2.9 MB]
Plànol d'informació - Recursos paisatgístics
20190523_I_16_RECURSOS_PAISAJISTICOS.pdf
Documento Adobe Acrobat [3.1 MB]
Plànol d'informació - Recursos paisatgístics i subunitats de paisatge
20190523_I_17_RECURSOS_PAISAJISTICOS+UNI[...]
Documento Adobe Acrobat [807.0 KB]
Plànol d'informació - Visibilitat CV300
20190523_I_18_1_Visibilidad_CV300.pdf
Documento Adobe Acrobat [3.6 MB]
Plànol d'informació - Visibilitat CV32
20190523_I_18_2_Visibilidad_CV32.pdf
Documento Adobe Acrobat [5.5 MB]
Plànol d'informació - Visibilitat A7
20190523_I_18_3_Visibilidad_A7.pdf
Documento Adobe Acrobat [3.4 MB]
Plànol d'informació - Visibilitat del Metro L3
20190523_I_18_4_Visibilidad_METROL3.pdf
Documento Adobe Acrobat [3.5 MB]
Plànol d'informació - Visibilitat Renfe
20190523_I_18_5_Visibilidad_RENFE.pdf
Documento Adobe Acrobat [3.3 MB]
Plànol d'informació - Visibilitat dels Germanells
20190523_I_18_6_Visibilidad_germanells.p[...]
Documento Adobe Acrobat [4.1 MB]
Plànol d'informació - Visibilitat del mas Blanc
20190523_I_18_7_Visibilidad_Mas_Blanc.pd[...]
Documento Adobe Acrobat [3.5 MB]
Plànol d'informació - Visibilitat del mas del Sastre
20190523_I_18_8_Visibilidad_Mas_Sastre.p[...]
Documento Adobe Acrobat [3.8 MB]
Plànol d'informació - Visibilitat del mas del Cosí
20190523_I_18_9_Visibilidad_Mas_del_Cosi[...]
Documento Adobe Acrobat [4.5 MB]
Plànol d'informació - Infraestructura verda (terme municipal)
20190523_I_19_1_INFRAESTRUCTURA_VERDE_TM[...]
Documento Adobe Acrobat [3.3 MB]
Plànol d'informació - Infraestructura verda (centre urbà)
20190523_I_19_2_INFRAESTRUCTURA_VERDE_CU[...]
Documento Adobe Acrobat [2.1 MB]
Plànol d'informació - Confederació Hidrogràfica del Xúquer
20190523_I_20_CONF_HIDROG_JUCAR.pdf
Documento Adobe Acrobat [3.2 MB]

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

CALENDARI FISCAL 2021
CALENDARIO FISCAL 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [262.9 KB]

CALENDARI FESTES LOCALS 2021

Pel Ple de l’Ajuntament de Museros, en sessió d’1 d’octubre de 2020, es va aprovar les següents festes laborals de caràcter local per a l’any 2021:

 

- 12 d’abril de 2021, Sant Vicent

- 16 d’agost de 2021, Sant Roc

DOGV festividades locales 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
Certif. acuerdo Pleno 1 oct. 2020 festiv[...]
Documento Adobe Acrobat [333.4 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

VISITES REBUDES