AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

Protocol sobre violència de gènere

En el passat ple de febrer, l’Ajuntament de Museros aprovà, per unanimitat, un protocol d’actuació contra la violència de gènere per prestar un bon servei d’assessorament i protecció des del minut 0 de detecció d’un cas de maltractament.

 

Les dades de casos es mantenen constants i Museros, per desgràcia, coneix el problema de primera mà. Aquest fet, a més que els governs locals, dins del marc de competències, tenen l’obligació de promoure i aplicar totes les mesures a l’abast per aconseguir-ne l’eradicació, ha portat l’actual equip de govern de Museros a treballar de valent per elaborar un protocol d’actuació en el qual es coordinen i col·laboren els quatre sectors professionals implicats en matèria de violència de gènere: policia local, treballadores socials, sanitat (Centre de Salut) i educació (escoles locals).

 

La violència de gènere ha sigut reconeguda com un problema de salut pública, segons l’OMS, a causa de l’important impacte que provoca tant de manera directa sobre la víctima com en la seua família i entorn social. El fet de tindre un protocol d’actuació davant d’aquest tipus de casos facilitarà l’actuació de tots els professionals, perquè s’han compromés a estar totalment coordinats i extraure’n la màxima informació possible des del seu àmbit la qual cosa que repercutirà en una millor actuació conjunta. A més, pretén ser un instrument pràctic i ajustat als mitjans disponibles d’aquest ajuntament de manera que la derivació, el tractament i el seguiment amb en una atenció més personalitzada.

Protocol contra la violència de gènere
reglament_violencia_genere.pdf
Documento Adobe Acrobat [397.7 KB]

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

CALENDARI FISCAL 2021
CALENDARIO FISCAL 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [262.9 KB]

CALENDARI FESTES LOCALS 2021

Pel Ple de l’Ajuntament de Museros, en sessió d’1 d’octubre de 2020, es va aprovar les següents festes laborals de caràcter local per a l’any 2021:

 

- 12 d’abril de 2021, Sant Vicent

- 16 d’agost de 2021, Sant Roc

DOGV festividades locales 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
Certif. acuerdo Pleno 1 oct. 2020 festiv[...]
Documento Adobe Acrobat [333.4 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

VISITES REBUDES