AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

Rendició del comptes de 19 d'octubre de 2016

L'Ajuntament de Museros continua donant passos perquè tots els seus veïns i les seues veïnes puguen considerar-lo un Govern obert. I ho fem en potenciar aquests tres pilars: transparència, participació i col·laboració.


Mentre treballàvem per posar en marxa un portal de transparència útil, assequible i manejable, es va donar un pas més per rendir comptes de l'acció de govern d'aquest primer any mitjançant la realització d'un acte obert a tots els veïns i a totes les veïnes de Museros (vam posposar aquest acte el passat mes de juny per tal de no interferir en la campanya electoral del 26J).


Prèviament, es va convidar a totes les associacions i entitats de Museros perquè participaren activament i enviaren les seues preguntes perquè cada regidor i cada regidora les responguera en l’acte. Tots els veïns i totes les veïnes tingueren la possibilitat de participar en la fiscalització de l'acció de govern després d’escoltar l’exposició de cada regidoria de tres èxits destacats en aquest temps, i d’un repte per abordar en el  que resta d’any.

 

Entre les intervencions més interessants dels veïns es poden destacar les relacionades amb els avanços de la nova escola, amb el suport de l’Ajuntament a l’Associació de Jubilats, amb les millores que es posaran en marxa en matèria de comunicació i amb els problemes de respecte de les normes de circulació.

 

L’equip de govern té el compromís de fer aquest tipus de actes de tant en tant, per facilitar la transparència i per explicar la seua gestió, per afavorir la participació ciutadana.

Contingut de la presentació de l'acte de rendició
Presentació acte rendició comptes VAL.pd[...]
Documento Adobe Acrobat [204.5 KB]

Respostes a les preguntes pendents de l'acte de rendició de comptes de 19 d'octubre

En l'acte de rendició de comptes del passat dijous, van quedar pendents de resposta o de confirmació algunes preguntes dels veïns. En uns pocs dies ja podem oferir aquestes respostes, les comentem a continuació per si són del vostre interès:

• Retard en el pagament de la subvenció a l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Museros: al dia següent es va realitzar el pagament pendent, s'havia retardat per acumulació de tasques en Tresoreria.

• Disponibilitat del protocol sobre violència de gènere en la web municipal: el protocol està disponible en l'apartat de la Regidoria de Benestar Social des del moment de la seua aprovació (P
rotocol sobre violència de gènere).

• Disponibilitat del resum d'aquest acte en la web municipal: ja està disponible en la web el vídeo de l'acte, la presentació amb els assoliments i els reptes, i una notícia resum de l'acte.

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

CALENDARI FISCAL 2021
CALENDARIO FISCAL 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [262.9 KB]

CALENDARI FESTES LOCALS 2021

Pel Ple de l’Ajuntament de Museros, en sessió d’1 d’octubre de 2020, es va aprovar les següents festes laborals de caràcter local per a l’any 2021:

 

- 12 d’abril de 2021, Sant Vicent

- 16 d’agost de 2021, Sant Roc

DOGV festividades locales 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
Certif. acuerdo Pleno 1 oct. 2020 festiv[...]
Documento Adobe Acrobat [333.4 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

VISITES REBUDES