AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

Pressupostos participatius 2019

Resultats dels Pressupostos participatius 2019

 

Amb el recompte de les votacions emeses pels veïns i per les veïnes, es tanca el procés de consulta sobre els Pressupostos participatius de 2019. Cada persona podia votar fins a un total de tres propostes entre les 6 que finalment van ser validades per a la votació, de les 77 idees diferents que es van presentar, després d’agrupar les duplicitats d’una mateixa persona o persones, d’un total de 124 aportacions.

 

S’han omplit 136 paperetes en línia (3 nul·les per no constar el document d’identificació al cens del poble) i depositat 29 paperetes en les urnes (8 nul·les per no constar el document d’identificació al cens, estar en blanc i o tindre més de tres respostes marcades). Entre totes, el sumatori de vots és:

La partida pressupostària destinada a aquest projecte té limitacions econòmiques (50.000 €), tècniques (viabilitat) i administratives (ha de ser IFS); per aquest motiu, la major part dels suggeriments s’han descartat del procés. Com ja s’ha comunicat, les propostes que finalment no s'han seleccionat, per superar el cost de 50.000 €, seran recollides per la Regidoria d'Infraestructures i Urbanisme per estudiar la possibilitat de finançar-les per altres vies. Així mateix, les propostes descartades per no referir-se a inversions sinó a manteniment, reparacions, activitats o serveis, han sigut traslladades a les regidories corresponents perquè les tinguen en compte com a idees interessants a desenvolupar o com a requeriments bàsics a satisfer sense que se sotmeten a votació popular.

 

No obstant això, l’Ajuntament valora molt positivament la qualitat de totes les aportacions; la informació recaptada al formulari en línia i en els tallers sectorials és molt valuosa ja que ha permés detectar disfuncionalitats que des dels despatxos passen desapercebudes, i també, ens orienten sobre les pràctiques quotidianes del veïnat i la seua percepció sobre què significa habitar i millorar el poble.

 

La Regidoria de Participació Ciutadana agraeix la implicació del veïnat i estudiarà nous mètodes perquè els muserencs i les muserenques diagnostiquen i expressen les seues necessitats i anhels, perquè l’administració les puga atendre amb agilitat, i a més, fer-ne el seguiment públic periòdicament.

Mamprenem el procés de votacions dels pressupostos participatius 2019!

 

Els muserencs i les muserenques, mitjançant les urnes, el formulari en línia i els tallers sectorials, heu plantejat moltes qüestions per millorar les infraestructures i la qualitat de vida al poble. Com ja us vam explicar, els diners reservats per a idees provinents del veïnat i escollides per votació popular, han de tractar-se, en concret, com a inversions financerament sostenibles (IFS), amb un preu màxim de 50.000 €.

 

Després d'un estudi tècnic minuciós, 6 propostes són les que poden passar a la fase de votació. No obstant això, les descartades també són de gran utilitat perquè li donen, a l'Equip de Govern, un diagnòstic molt clar de les preocupacions i necessitats veïnals de les quals, igualment, s’haurà de buscar la manera d'atendre-les. En concret, els motius per desestimar-les han sigut:

 

 • Són dotacions o recursos necessaris que comporten una despesa reduïda i, per tant, no cal que se sotmeten a votació popular i s'encarreguen automàticament.
   
 • Són qüestions de manteniment, reparació o millora que l'Ajuntament tracta de resoldre al més prompte possible.
   
 • Són IFS amb un preu superior a 50.000 €. Les propostes d'aquest tipus referides a dotacions o millores necessàries per al bon funcionament dels recursos municipals es descarten d'aquest procés però l'Ajuntament es compromet a buscar finançament per implementar-les amb subvencions de les institucions públiques superiors (Diputació, Generalitat Valenciana, estatals, europees...).
   
 • No són IFS, i per tant, no es poden subvencionar amb els diners d'aquesta partida pressupostària. Per aquest motiu, s'han comunicat a les regidories corresponents perquè les tinguen en consideració.
   
 • Ja estan planificades per l'Ajuntament o en procés d'execució. Tot i que els requeriments burocràtics retarden molt totes les intervencions i fan que passe desapercebuda part de la feina del consistori, aquesta categoria demostra l'encert d'algunes iniciatives de l'Ajuntament que estan en absoluta sintonia amb el que més tard proposa el veïnat.
   
 • No són competència municipal. En aquest cas, l'Ajuntament es compromet a informar l'òrgan competent si és de titularitat pública (Generalitat Valenciana, Mancomunitat...).
   

Pel que fa a les propostes seleccionades per a la fase de votació popular, podeu votar-ne fins a un màxim de 3, les persones empadronades a Museros a partir de 16 anys, fins al 17 d’abril. Dipositeu el vostre vot a les urnes que trobareu a l'Ajuntament, al Centre Social de Dia i a la Casa de Cultura, o en el formulari en línia: http://bit.ly/2w5XVfl. En acabar el procés, l'Ajuntament farà l'ajust necessari per a executar les més votades.

 

De nou, moltes gràcies a totes i tots per la vostra participació, és fonamental per detectar les disfuncionalitats i per ajustar les prioritats de les intervencions municipals. Us animem també perquè consulteu el conjunt de propostes presentades en el document annex 1 i 2*, o a través de la galeria d'imatges, per tindre coneixement de tot el que ha diagnosticat el veïnat, consciència del que pot ser i no viable, i testimoni dels compromisos adquirits per l'Ajuntament.

 

*[Les aportacions referides a la mateixa qüestió s’han condensat en una única proposta. Les aportacions que contemplaven més d’un tema s’han desglossat en propostes diferents]

 

ACTA DE VALIDACIÓ DE LES PROPOSTES
acta validació propostes.pdf
Documento Adobe Acrobat [178.3 KB]
ANNEX 1 I 2
annex 1 i 2.pdf
Documento Adobe Acrobat [110.5 KB]

Encetem el procés de Pressupostos participatius 2019!

Una vegada més, com cada any des de 2017, el veïnat muserenc té la possibilitat de proposar a quina intervenció destinar una part dels diners públics per millorar la vida quotidiana de la població.

Fins a la data, ja s'han executat amb èxit les següents aportacions ciutadanes: fer uns paellers en el nucli urbà, reparar l'enllumenat del passeig al cementiri, fer un camí transitable per als vianants del barri de la Venta fins a l'estació del metro (fase 1), posar bancs i taules en una zona verda i adequar el sòl de la sala de pilates de la Casa de Cultura; en procés, es troben la construcció d'una zona esportiva a l'aire lliure amb instal·lacions homologades de parkour i street work out i el condicionament de la zona degradada del parc de Tierno Galván (aquesta última, va ser una demanda directa del Fòrum d'Infància). 
Enguany, per proposar les vostres idees, de l'1 al 28 de febrer, podeu ompliu la papereta que trobareu al costat de les urnes de l'Ajuntament, del Centre de Dia i de la Casa de Cultura, o fer-ho en línia en fer clic en aquest enllaç: http://bit.ly/2HKccnQ. 

A més a més, com a novetat, hem preparat uns tallers per analitzar amb més deteniment les necessitats particulars de les diferents zones del poble i, així, fer propostes financerament sostenibles, que puguen passar a la fase de votació popular. Aquestes sessions seran del 18 al 21 de febrer, de 19.30 h a 20.30 h a la biblioteca, al centre cultural d'Emperador, al Centre de Dia i al local SOM de la SUMM; us ho recordarem a mesura que s'aproxime la data pels canals de comunicació habituals de l'Ajuntament.

 

Mamprenem!

Reglament dels Pressupostos participatius 2019
REGLAMENT PPPP19 ACTUALITZAT.pdf
Documento Adobe Acrobat [344.2 KB]

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

CALENDARI FISCAL 2021
CALENDARIO FISCAL 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [262.9 KB]

CALENDARI FESTES LOCALS 2021

Pel Ple de l’Ajuntament de Museros, en sessió d’1 d’octubre de 2020, es va aprovar les següents festes laborals de caràcter local per a l’any 2021:

 

- 12 d’abril de 2021, Sant Vicent

- 16 d’agost de 2021, Sant Roc

DOGV festividades locales 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
Certif. acuerdo Pleno 1 oct. 2020 festiv[...]
Documento Adobe Acrobat [333.4 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

VISITES REBUDES