AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

CONTENIDOR DE PILES I CONTENIDOR DE BOMBETES

Al contenidor de piles

 

Es deposita: alcalines, de botó, prismàtiques, cilíndriques de petaca o bateries de mòbil o d’ordinador…

 

Sabies que les piles contenen diferents metalls pesants, com el mercuri o el plom, i que són potencialment perillosos per a la salut i el medi ambient? Font: MITECO

 

Al contenidor de tubs fluorescents

 

Es deposita: bombetes, bombetes led, tubs...

 

Sabies que es poden reciclar diferents parts d'aquests objectes una vegada finalitzat el seu ús? El vidre podrà ser utilitzat per a fer nous envasos i el mercuri moltes vegades per a maquinària o electrònica. Font: ECOEMBES.

 

Punts de localització:

- Ajuntament de Museros

- Centre Social de Dia

- Agència de lectura

 

Suma't a la #Campanya3R i descobreix els residus de cada contenidor.

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

CALENDARI FISCAL 2021
CALENDARIO FISCAL 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [262.9 KB]

CALENDARI FESTES LOCALS 2021

Pel Ple de l’Ajuntament de Museros, en sessió d’1 d’octubre de 2020, es va aprovar les següents festes laborals de caràcter local per a l’any 2021:

 

- 12 d’abril de 2021, Sant Vicent

- 16 d’agost de 2021, Sant Roc

DOGV festividades locales 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
Certif. acuerdo Pleno 1 oct. 2020 festiv[...]
Documento Adobe Acrobat [333.4 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

VISITES REBUDES