AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

Proposta de reordenació del trànsit al nucli urbà de Museros

Última hora: canvis de sentits de la circulació al carrer José Ruz Gimeno, el carrer Major, el carrer de Joan Fuster i el carrer Mariano Benlliure

A partir del pròxim dijous, 31 de gener, s’efectuaran els canvis del sentit de circulació al carrer de José Ruiz Gimeno, el carrer Major, el carrer de Mariano Benlliure i el carrer de Joan Fuster. Aquests estan contemplats dins del projecte de la regidoria de Mobilitat, Medi Ambient i Agricultura, que busca millorar la mobilitat al centre històric de Museros i proposa un model més inclusiu i sostenible, que prioritze la seguretat i l’accessibilitat dels vianants. Podeu llegir més informació del projecte més baix en aquesta mateixa pàgina. A continuació, s’expliquen en detall cadascun dels canvis programats.

 

Eliminació d’un dels sentits de circulació al carrer de José Ruiz Gimeno:

 

El carrer de José Ruiz Gimeno ha sigut utilitzat com a entrada i eixida del centre del poble cap a la CV-32, i recentment, cap a la carretera de Barcelona, a causa de la seua ubicació geogràfica dins del municipi. Aquesta situació generava una intensa circulació de vehicles. A més, existien zones d’estacionament als dos costats, les quals ocupaven part de la vorera destinada al pas de vianants. Davant d'aquesta situació, les característiques urbanístiques del carrer no complien les condicions bàsiques de seguretat per al trànsit de vehicles, la circulació de vianants i altres formes alternatives de transport, així com les condicions d’accessibilitat per a les persones que circulen a peu, amb carrets de bebés, de la compra, amb mobilitat reduïda, etc.

 

Amb l’objectiu de donar solució a aquests problemes, fer un carrer més segur i millorar la seua accessibilitat, s'ha eliminat el doble sentit de circulació i mantindre, únicament, el trànsit des de l’avinguda de Blasco Ibáñez cap al carrer Major. D’aquesta manera el carrer guanya en amplitud i es redueix la densitat de trànsit rodat. Així mateix s’han eliminat les zones d’estacionament d’un costat del carrer i s’han reorganitzat les altres, per a guanyar espai i fer les dues voreres suficientment amples perquè puguen circular sense dificultats tot tipus de vianants. Existeix un pàrquing dissuasori una distància de 220 m, aproximadament, al carrer de Massamagrell. 

 

Canvi del sentit de la circulació al tram del carrer Major que comprén des de la rotonda del carrer de Jaume I (zona de l’ermita), fins a la intersecció amb el carrer dels Pilotaris. I canvi del sentit de la circulació al carrer de Mariano Benlliure i el carrer de Joan Fuster:

 

Amb la finalitat de reduir la intensitat del trànsit rodat al carrer Major i induir els usuaris i les usuàries perquè utilitzen l’anell de circumval·lació de l’avinguda de Blasco Ibáñez i el carrer de Jaume I, així com fomentar l’ús de les zones d’estacionament pròximes al centre escolar (solar de l’avinguda de Blasco Ibáñez i el carrer de Montcada):

 

  • El sentit de la circulació al tram del carrer Major que comprén des de la rotonda del carrer de Jaume I (zona de l’ermita), fins a la intersecció amb el carrer dels Pilotaris, serà en direcció al carrer dels Pilotaris.
  • El sentit de la circulació al carrer de Mariano Benlliure, serà en direcció al carrer Major des del carrer de la Fila.
  • I el sentit de circulació al carrer de Joan Fuster, serà en direcció al carrer de l'Hort de Xufa des de l’avinguda de Blasco Ibáñez.

 

Així mateix, els dies lectius aquest tram estarà tallat, de 08.45 h a 09.45 h, amb la finalitat de reforçar la seguretat de les persones vianants en l’accés al centre educatiu del CEIP Blasco Ibáñez.

 

Gràcies per la vostra paciència i disculpeu les molèsties.

El projecte

Durant el mes de gener es duran a terme les primeres actuacions urbanístiques contemplades en el document Proposta de reordenació del trànsit al centre urbà de Museros. Aquest és un projecte de la Regidoria de Mobilitat, Medi Ambient i Agricultura que té com a objectiu impulsar un model de mobilitat sostenible al centre del poble. És a dir,  un model que prioritza la seguretat de les persones i la capacitat de poder desplaçar-se i accedir als llocs sense dificultats, i que és inclusiu amb tot tipus de vianants. A més, respecta la salut, i té cura de la qualitat de vida del veïnat, el seu entorn i el medi ambient.

 

Per a l’elaboració d’aquesta proposta, l’any 2017, es va realitzar una anàlisi tècnic per a diagnosticar els problemes que presenta el model de mobilitat actual, respecte a la seguretat i l’accessibilitat en el centre històric. Paral·lelament, i amb l’objectiu de conéixer la visió de la població sobre aquesta qüestió, es van fer diverses consultes participatives amb les diferents associacions cíviques, festives, associació de jubilats i l’alumnat de ensenyament secundari de la localitat durant els mesos de juny i setembre. Després de la presentació pública del projecte es feu una reunió de veïns on s’informà amb detall de les actuacions i es van resoldre dubtes i casos particulars. Per últim, es va obrir un termini per tal d’aportar suggeriments i valoracions i es va contestar degudament i per escrit a cadascuna d’aquestes.

 

L’anàlisi tècnic senyala que el centre històric, com sol passar en molts llocs,  presenta un sistema de mobilitat complex i irregular. Actualment, no existeixen eixos clars de circulació i la major part de trànsit es concentra en uns pocs carrers. Així mateix, la configuració d’alguns carrers és incoherent amb l’actual gestió urbanística del centre, en la qual predomina l’ús de l’automòbil.

 

D’altra banda, existeixen zones d’estacionament que, juntament amb alguns elements  urbans, interrompen les zones de circulació de vianants. A més a més, la inexistència d’impediments físics, com l’elevació de les voreres, facilita l’estacionament indegut i l’ocupació de les zones de pas.

 

Com a resultat, el centre històric presenta una mobilitat condicionada per una mala organització del trànsit rodat, un excés de vehicles i un malbaratament de les zones de pas de persones, moltes de les quals no tenen les condicions de seguretat i accessibilitat bàsiques.

 

Amb la finalitat de donar solució a aquests problemes i millorar la mobilitat al centre històric, es proposa dur a terme una sèrie d’actuacions basant-se en quatre objectius:

  • Millorar els espais de circulació a peu, gràcies a la redistribució de les zones d’estacionament, i l’ampliació i l’adequació de les voreres i la correcta senyalització dels passos de vianants, perquè complisquen les condicions de seguretat i siguen accessibles a totes les persones.
  • Reduir el trànsit de vehicles al centre històric a favor d’una major sostenibilitat, seguretat i accessibilitat, mitjançant l’ordenació de la circulació i la creació de rutes de pas alternatives.
  • Augmentar la seguretat del trànsit rodat i disminuir la contaminació acústica amb la instal·lació d’elements reductors de la velocitat.
  • Fomentar mitjans de transport alternatius com la bicicleta i generar rutes de pas compatibles amb el trànsit rodat i la circulació de vianants.
  •  

La proposta va ser presentada públicament el 2 octubre del 2017.  A partir d’aquell moment es va obrir un termini, fins al 17 de novembre, perquè el veïnat poguera fer reclamacions i suggeriments sobre el document. Aquestes foren posteriorment estudiades, incorporades al projecte i contestades de manera personal. A més, durant aquest període la regidoria va convocar una reunió informativa per a explicar la proposta en profunditat, resoldre dubtes i indicar el procediment per a fer arribar les observacions. Durant el mes d’abril l’última versió del document va ser aprovada per la Junta de Govern, i exposada públicament durant un període de 15 dies.

 

Les primeres actuacions es duran a terme al carrer de José Ruiz Gimeno, el carrer Major, el carrer de Mariano Benlliure i el carrer de Joan Fuster. Aquestes començaran a fer-se el 14 de gener i s’allargaran fins al final del mes. Totes les intervencions i les seues consideracions tècniques seran comunicades amb antelació pels diferents canals de comunicació de l’Ajuntament.

 

La Regidoria de Mobilitat, Medi Ambient i Agricultura agraeix la paciència del veïnat durant el realització del projecte, i demana disculpes per les molèsties ocasionades.

Document actualitzat amb correcció d'errades en data 17-10-2017

[Document actualitzat - 17-10-2017] Proposta de reordenació del trànsit al nucli urbà de Museros, Anàlisi i estudi de sol·lucions per a la millora de la mobilitat urbana sobre el centre històric.
PROPUESTA DE REORDENACIÓN DEL TRÁFICO (D[...]
Documento Adobe Acrobat [20.3 MB]
Edicte d'apovació de la proposta de reordenació del trànsit al nucli urbà de Museros.
EDICTE APROV. PLA REORDENACIÓ TRÀNSIT NU[...]
Documento Adobe Acrobat [494.8 KB]

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

CALENDARI FISCAL 2021
CALENDARIO FISCAL 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [262.9 KB]

CALENDARI FESTES LOCALS 2021

Pel Ple de l’Ajuntament de Museros, en sessió d’1 d’octubre de 2020, es va aprovar les següents festes laborals de caràcter local per a l’any 2021:

 

- 12 d’abril de 2021, Sant Vicent

- 16 d’agost de 2021, Sant Roc

DOGV festividades locales 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
Certif. acuerdo Pleno 1 oct. 2020 festiv[...]
Documento Adobe Acrobat [333.4 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

VISITES REBUDES