AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

EL LLARG CAMÍ DES DEL RIU TÚRIA, A MANISES, FINS A LES NOSTRES LLARS A MUSEROS

L'aigua que consumim a les nostres llars a Museros, procedeix del riu Túria. Òbviament, l'aigua captada del riu Túria, per tal de ser apta per al consum, ha de ser tractada prèviament, i aquesta sèrie de tractaments de neteja i desinfecció de l'aigua tenen lloc en el que es denomina una ETAP, és a dir, una estació de tractament d'aigües potables.

 

En el nostre cas, l'ETAP es troba a Manises, junt al riu Túria, on es realitza la captació, com cal, i porta el nom d'ETAP de la Presa.

 

En la imatge següent, observareu una planta potabilitzadora junt al riu, perquè us feu una idea de la superfície que ocupa i de la complexitat i del nombre d'instal·lacions que comporta una planta de tractament d'aigua potable, que tracta l'aigua que ha d'arribar amb les millors condicions higièniques i de salubritat a pràcticament tots els municipis de l'àrea metropolitana de València.

 

Aquesta qüestió de disposar, al nostre municipi, d’aigua potable és un assumpte que escapa de la competència d’un sol municipi, com ocorre amb el tema del tractament de residus, sinó que ha de coordinar-se entre moltes poblacions per compartir aquestes instal·lacions, com són l’ETAP, les instal·lacions de captació del riu Túria, etc.

Aquesta qüestió de disposar al nostre municipi d’aigua potable és un assumpte que escapa de la competència d’un sol municipi, com ocorre amb el tema del tractament de residus, sinó que ha de coordinar-se entre moltes poblacions per compartir aquestes instal·lacions, com són l’ETAP, les instal·lacions de captació del riu Túria, etc.

 

Más información sobre el EMSHI... 

Si consulteu, en aqueixa pàgina, l’apartat de competències i àmbit territorial, trobareu tots els municipis que, com el nostre, participen en aquesta entitat.

 

En aqueixa entitat, i per tal de prendre decisions i per al repartiment just dels costos, existeix un òrgan de govern que es denomina l’assemblea, formada per un representant de cadascun dels municipis o el seu suplent, elegits tots dos pel ple de l’ajuntament entre els seus membres.

 

Si es consulten els enllaços següents, coneixereu el nom els representants de Museros a l’EMSHI.

 

http://www.emshi.gob.es/la-entidad/organizacion/id_10/la-asamblea

 

Finalment, i quant aquest tema, a continuació hi ha uns enllaços a unes notícies de premsa sobre una de les últimes ampliacions i millores de la nostra planta potabilitzadora, la Presa.

 

http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-ayuntamiento-amplia-sistemas-instalaciones-planta-potabilizadora-presa-manises-20100228103146.html

 

http://www.lasprovincias.es/v/20100301/valencia/valencia-amplia-potabilizadora-manises-20100301.html

 

Una vegada s’ha arriba a aquest punt, l’aigua ja té la qualitat adequada per al consum, és a dir, potable, només que es troba allí, a l’eixida de l’ETAP la Presa, a Manises, un poc més lluny de Museros, ...un xicotet problema...Amb aquesta finalitat, existeixen les empreses de subministrament de l’aigua potable, en el nostre cas, l’empresa Aguas de Valencia, SA. Sota els nostres carrers s’amaguen, entre altres serveis, una xarxa de canonades que condueixen l’aigua potable en pressió fins a les nostres cases. El paper d’Aguas de Valencia és gestionar la xarxa d’aigua potable en tots els seus àmbits, com l’atenció al client les tasques de lectura, la facturació i el cobrament, la gestió i conservació de xarxes i d’instal·lacions, el control analític de les aigües servides per garantir la potabilitat de l’aigua, la regulació i la monitorització d’abastiments, l’optimització del funcionament hidràulic i energètic d’abastiment, etc.

També haurà de mantenir la regularitat en el subministrament d’aigua, les condicions i el cabdal establerts en el contracte, i un servei permanent de recepció d’avisos al qual els abonats es dirigesquen en qualsevol moment per tal de comunicar averies i
de rebre informació si hi ha una emergència.

 

 

D’altra banda, l’entitat haurà de facilitar que els usuaris coneguen el seu funcionament; tindran l’obligació de contestar les reclamacions que es facen per escrit i caldrà que apliquen les tarifes vigents.

 

Cliqueu sobre la imatge i us conduirà a la pàgina web de l’oficina virtual d’Aguas de Valencia, en la qual us facilitaran els tràmits pel que fa al subministrament d’aigua potable.

Per consultar a grans trets les instal·lacions i els tractaments que es porten a terme en una ETAP, cliqueu la imatge i consultareu la infografia.

Cal recordar-vos, que nosaltres, els ciutadans, com a consumidors, també tenim obligacions i responsabilitats en el servei d’aigua potable. Les nostres obligacions, entre d’altres, són les següents:

  • S’ha d’utilitzar correctament les instal·lacions.
  • Mai no s’ha de cedir aigua a tercer.
  • Cal informar sobre qualsevol averia a l’entitat.
  • És necessari utilitzar l’aigua per als usos contractats. 

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

CALENDARI FISCAL 2021
CALENDARIO FISCAL 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [262.9 KB]

CALENDARI FESTES LOCALS 2021

Pel Ple de l’Ajuntament de Museros, en sessió d’1 d’octubre de 2020, es va aprovar les següents festes laborals de caràcter local per a l’any 2021:

 

- 12 d’abril de 2021, Sant Vicent

- 16 d’agost de 2021, Sant Roc

DOGV festividades locales 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
Certif. acuerdo Pleno 1 oct. 2020 festiv[...]
Documento Adobe Acrobat [333.4 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

VISITES REBUDES