AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

DESTINACIÓ I LLOC DE TRACTAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS QUE ES GENEREN A MUSEROS


 

Posem-nos en situació, estem a casa, a MUSEROS, i ja fem ús d'aquesta aigua, que s'ha potabilitzat prèviament a Manises, i que mitjançant l'empresa subministradora tenim disponible a les nostres cases… Què passa ara?...

Després de la seua utilització ja no és aigua potable, evidentment, passa a ser aigua residual, i… on es dirigeix ara? Perquè mitjançant la xarxa interior de recollida d'aigües residuals dels nostres habitatges es dirigeix a la xarxa de col·lectors d'aigües residuals que discorre sota les calçades dels nostres carrers.

L'empresa encarregada de la gestió i manteniment d'aqueixa xarxa de clavegueram és Aguas de Valencia, SA.

La seua tasca en aquesta comesa consisteix, bàsicament, en la neteja de la infraestructura de sanejament, és a dir, la neteja de les conduccions, dels pous de registre, dels albellons o dels embornals.

Ja que, com de vegades tenim avaries en el subministrament d'aigua potable, en les xarxes de sanejament es produeixen
continus embossos i ruptures, que obliguen a una atenció ràpida i directa a causa de les males olors i de la insalubritat que provoquen.

Ací teniu una notícia sobre la gestió d'Aguas de Valencia, SA, com a empresa encarregada de la xarxa de sanejament a Museros molt interessant, punxeu a l'enllaç següent i accedireu a la notícia:

Vegem ara quina és la destinació d'aquesta xarxa de col·lectors d'aigües residuals del nostre municipi. Que no és una altra que una Estació Depuradora d'Aigües Residuals, i en el nostre cas particular, les aigües residuals del municipi de Museros es depuren a la EDAR L'HORTA NORD POBLA DE FARNALS, situada prop d'ací, a Massamagrell, i de l'explotació de la qual s'encarrega la unió temporal d'empreses: SAV, Sociedad de Agricultures de la Vega i DAM, Depuración de Aguas del Mediterráneo.

A continuació us deixem l'enllaç a la pàgina web de DAM, on podeu consultar dades interessants sobre la nostra EDAR, com és el cabal d'aigües que tracta al dia, i els tractaments que se li donen a les nostres aigües abans del seu abocament final.

 

http://www.epsar.gva.es/sanejament/instalaciones/edar.aspx?id=167

 

Com ocorria amb l'aigua potable, la depuració de les aigües residuals és una qüestió que afecta tots els municipis, i aquests han d'unir-se per costejar i gestionar entre tots les instal·lacions de tractament. Per exemple, l'EDAR l'HORTA NORD POBLA DE FARNALS, a la qual aniran les nostres aigües residuals, depura també les aigües dels municipis següents, a més del nostre:

Albuixech, Emperador, la Pobla de Farnals, Massalfassar, Massamagrell, Puçol, el Puig i Rafelbunyol.

 

Us deixem, tot seguit, un enllaç a una infografia on amb poques paraules us expliquen el funicionament d'una EDAR:

 

 

Bé, i una vegada depurades us preguntareu quina és la seua destinació final… Perquè en el nostre cas, i tot tenint al costat, com a gran massa d'aigua, el mar Mediterrani, perquè ja ho imagineu, no?… puix sí al mar, mitjançant un EMISSARI SUBMARÍ, l'emissari submarí de l'Horta Nord a la Pobla de Farnals.

 

Els emissaris submarins tradicionalment han tingut una mala imatge associada al deficient grau de tractament que rebien les
aigües residuals, avui en dia aqueixa mala imatge no es troba justificada atés que en la seua majoria aboquen aigua residual tractada que no troben demanda de reutilització o aigües pluvials.

 

Què és un emissari submarí?

Un emissari submarí és una conducció per realitzar abocaments d'origen urbà o industrial al mar a una determinada distància de la costa.

 

El principal objectiu dels emissaris submarins és minimitzar l'impacte que pot tindre l'abocament d'aigües residuals al mar o el que és el mateix, garantir una bona dilució de manera que la mescla d'aigües residuals i d’aigua de mar no altere en absolut l'aspecte natural i siga innòcua per a l'ecosistema marí, per al litoral i per a la salut dels éssers humans.

 

El mar és capaç d'assimilar, de diluir i, de desinfectar de manera natural els residus biodegrabables; això sí, en òptimes condicions de mescla, aireig i sedimentació.

 

Un bussejador realitza tasques d'inspecció en un emissari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avui en dia, els nivells de depuració que han d'aconseguir les aigües residuals són molt exigents, i estan sota el control d'empreses externes que porten a terme l'explotació de les EDAR. Que a més ens fan arribar mensualment, als ajuntaments implicats, un informe amb dades d'interés sobre el funcionament de l'EDAR.

 

Actualment, els emissaris submarins es consideren com una alternativa vàlida per al cas de municipis costaners sense demanda de reutilització, si hi ha problemes de funcionament en els sistemes de depuració o com a sistema d'evacuació de pluvials. 

 

 

Hi ha una entitat, i de la mateixa manera que per al subministrament d'aigua potable teníem l'EMSHI, en temes de depuració i abocament d'aigües residuals tenim l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals, l'EPSAR, les principals funcions de la qual, entre d'altres, són:

- Gestionar l'explotació de les instal·lacions i executar les obres de sanejament i de depuració que l'Administració de la Generalitat Valenciana determine, i aquelles que li encarreguen les entitats locals o d'altres organismes. 

- Recaptar, gestionar i distribuir el cànon de sanejament.

 

Ací teniu l'enllaç a la seua pàgina web per si hi voleu bussejar i conéixer més sobre aqueix ens públic: 

http://www.epsar.gva.es/sanejament/index.aspx

 

Per últim, ens agradaria acabar amb una recomanació… dir-vos, que com us comentava sobre l'aigua potable, que hi ha una sèrie de recomanacions per fer-ne un bon ús. També pel que fa a les aigües residuals, tenim la responsabilitat d'utilitzar bé les instal·lacions de la xarxa de sanejament.

 

En primer lloc, perquè podeu tindre problemes d'embossos indesitjables a casa, i que a més, resoldre'ls pot arribar a tindre un cost prou més alt del que es puga pensar. 

 

I en segon lloc, si ocasionem un problema a la xarxa de clavegueram o a l'estació depuradora a causa d'abocaments inadequats que hàgem realitzat a la llar... perquè ens perjudiquem tots, ja que les reparacions i el sobrecost que pot produir els paguem entre tots amb el cànon de sanejament. I, és clar, i sense entra en detall, la gran repercussió i consequències negatives que això pot tenir en el medi natural, en el nostre cas particular, en la qualitat de les aigües del nostre volgut mar Mediterrani.

 

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

CALENDARI FISCAL 2021
CALENDARIO FISCAL 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [262.9 KB]

CALENDARI FESTES LOCALS 2021

Pel Ple de l’Ajuntament de Museros, en sessió d’1 d’octubre de 2020, es va aprovar les següents festes laborals de caràcter local per a l’any 2021:

 

- 12 d’abril de 2021, Sant Vicent

- 16 d’agost de 2021, Sant Roc

DOGV festividades locales 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
Certif. acuerdo Pleno 1 oct. 2020 festiv[...]
Documento Adobe Acrobat [333.4 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

VISITES REBUDES