AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

Horts socials ecològics de Museros

ANUNCI DE LA LLISTA PROVISIONAL PER ASSIGNAR PARCEL·LES LLIURES DELS HORTS SOCIALS ECOLÒGICS
ANUNCIO ACTA LISTA PROVISIONAL PARCELAS [...]
Documento Adobe Acrobat [436.1 KB]
ANUNCI D'OBERTURA DEL PROCEDIMENT PER ASSIGNAR 3 PARCEL·LES LLIURES DELS HORTS SOCIALS ECOLÒGICS
ANUNCIO APERTURA PROCEDIMIENTO PARA ASIG[...]
Documento Adobe Acrobat [477.5 KB]
SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER A L'APROFITAMENT, ÚS I GAUDI DELS HORTS SOCIALS ECOLÒGICS DE MUSEROSde Museros
Sol·licitud horts socials.pdf
Documento Adobe Acrobat [148.7 KB]
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SOL·LICITUD DELS HORTS SOCIALS ECOLÒGICS
Declaració responsable horts socials.pdf
Documento Adobe Acrobat [138.1 KB]

Relació provisional d'admesos en el procés d'adjudicació de parcel·les

ANUNCI DE L'ACTA DE LA RELACIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS EN EL PROCÉS D'ADJUDICACIÓ DE PARCEL·LESunci de l'acta de la relació provisional d'admesos en el procés d'adjudicació de parcel·les
ANUNCIO ACTA LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS[...]
Documento Adobe Acrobat [447.1 KB]

Publicacions diverses

GUIA DE CULTIU PER A HORTS SOCIALS
Guía de cultivo para Huertos Sociales Ec[...]
Documento Adobe Acrobat [3.9 MB]
HORTS URBANS MUNICIPALS (1a part)
Huertos Urbanos Municipales_Parte1.pdf
Documento Adobe Acrobat [86.4 MB]
HORTS URBANS MUNICIPALS (2a part)
Huertos Urbanos Municipales_Parte2.pdf
Documento Adobe Acrobat [71.7 MB]
HORTS URBANS I PERIURBANS A LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA
HUERTOS URBANOS Y PERIURBANOS EN VALENCI[...]
Documento Adobe Acrobat [9.5 MB]
RECOMANACIONS DEL MOSQUIT TIGRE EN HORT
RECOMENDACIONES MOSQUITO TIGRE EN HUERTO[...]
Documento Adobe Acrobat [572.8 KB]
TÈCNIQUES I TRACTAMENTS EN CULTIU ECOLÒGIC
Técnicas y tratamientos en cultivo ecoló[...]
Documento Adobe Acrobat [9.8 MB]

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

CALENDARI FISCAL 2021
CALENDARIO FISCAL 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [262.9 KB]

CALENDARI FESTES LOCALS 2021

Pel Ple de l’Ajuntament de Museros, en sessió d’1 d’octubre de 2020, es va aprovar les següents festes laborals de caràcter local per a l’any 2021:

 

- 12 d’abril de 2021, Sant Vicent

- 16 d’agost de 2021, Sant Roc

DOGV festividades locales 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
Certif. acuerdo Pleno 1 oct. 2020 festiv[...]
Documento Adobe Acrobat [333.4 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

VISITES REBUDES