AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

Notícies sobre temes d'interés agrícola

Curs de dinamització agroecològica

L’objectiu general del curs és que les persones participants es familiaritzen amb els conceptes clau de la dinamització local agroecològica, i que coneguen i posen en pràctica algunes de les principals tècniques participatives que s'utilitzen per tal de promoure la transició agroecològica en l'àmbit local i regional. El curs constarà de quatre sessions de quatre hores, l'assistència a la totalitat de les classes dóna dret al certificat.

 

Programa:

 

2 d’octubre de 2017. 

Introducció als conceptes d'agroecologia, sobirania alimentària, transició agroecològica i dinamització local agroecològica.

 

Metodologies participatives per a la transició agroecològica: bingo agroecològic i peixera.

 

3 d’octubre de 2017.

Treball de camp: visita a dos projectes de producció agrària ecològica de la zona de València. Metodologies participatives per a la transició agroecològica: diagrama de fluxos i sociograma.

 

4 d’octubre de 2017.

Les fases d'un procés de dinamització local agroecològica.

Metodologies participatives per a la transició agroecològica: mapa d'usos i línia del temps.

 

5 d’octubre de 2017.

Les aptituds del dinamitzador o dinamitzadora agroecològica. Metodologies participatives per a la transició agroecològica: disseny i facilitació de sessions de treball participatives.

Podeu omplir la sol·licitud telemàticament, des de la pàgina web de l’Ajuntament, i enviar-la a la Regidoria de Mobilitat, Medi Ambient i Agricultura. O passar pel Centre Social de Dia per fer la tramitació presencialment.

Sol·licitud curs de dinamització agroecològica.
SolCursos_2017stt (2).pdf
Documento Adobe Acrobat [333.5 KB]

Curs de citricultura ecològica

Podeu omplir la sol·licitud telemàticament, des de la pàgina web de l’Ajuntament, i enviar-la a la Regidoria de Mobilitat, Medi Ambient i Agricultura. O passar pel Centre Social de Dia per fer la tramitació presencialment.

Sol·licitud del curs de citricultura ecològica.
SolCursos_2017stt.pdf
Documento Adobe Acrobat [333.5 KB]

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

CALENDARI FISCAL 2021
CALENDARIO FISCAL 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [262.9 KB]

CALENDARI FESTES LOCALS 2021

Pel Ple de l’Ajuntament de Museros, en sessió d’1 d’octubre de 2020, es va aprovar les següents festes laborals de caràcter local per a l’any 2021:

 

- 12 d’abril de 2021, Sant Vicent

- 16 d’agost de 2021, Sant Roc

DOGV festividades locales 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
Certif. acuerdo Pleno 1 oct. 2020 festiv[...]
Documento Adobe Acrobat [333.4 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

VISITES REBUDES