AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

FEM LA VIDA MÉS CÒMODA ALS NOSTRES MAJORS

En què consisteix el servici?

Aquest servici consisteix en l'entrega diària al domicili de l'usuari dels menjars de dilluns a divendres, excepte els dies festius de caràcter nacional i autonòmic.

 

Requisits per a l'admissió en el programa

 • Tindre una edat igual o superior a 65 anys
 • Tindre autonomia suficient per a la preparació i ingesta dels aliments objecte del servici o, si és el cas, suport familiar o servici d'ajuda a domicili.
 • En cas de no tindre autonomia suficient haurà d'aportar el compromís per escrit de familiars o de l'entitat local en què es responsabilitzen de les esmentades tasques.
 • També podran ser usuaris del programa: persones majors de 60 anys en situació de dependència i persones amb discapacitat en situació de dependència, majors de 18 anys, que convisquen amb la persona major de 65 anys beneficiària del programa.
 • Estar empadronat en algun dels municipis de la Comunitat Valenciana que participen en el programa i l'ajuntament del qual haja formalitzat el conveni de col·laboració amb la Conselleria de Benestar Social.
 • Necessitar el servici, acreditat amb un informe social i un informe mèdic.

 

Sol·licituds i tràmits

La gestió de les sol·licituds es realitzarà mitjançant els equips socials de base en cadascun dels ajuntaments participants en el programa.

Les persones interessades hauran de dirigir-se als servicis socials de l'ajuntament, on se'ls informarà dels requisits exigits per sol·licitar els servici, del funcionament del programa i, així mateix, se'ls facilitarà la documentació que han de presentar.

 

Forma de pagament

El pagament de l'import que haurà de satisfer l'usuari es realitzarà amb caràcter anticipat mensualment, i caldrà facilitar la domiciliació bancària corresponent.

El pagament es distribueix:

 

 • 42 % correspon a la Conselleria
 • 24 % correspon a l'Ajuntament
 • 34 % correspon a l'usuari

 

El preu del menú és de 2,48 € per dia.

 

Menús i dietes

Els menús inclouran primer plat, segon plat i postres.

Les dietes són:

 

 • dieta saludable o normal
 • dieta de règim
 • dieta diabètica
 • dieta diabètica de fàcil masticació
 • dieta de fàcil masticació.

 

El menú s'adaptarà a les necessitats nutritives de cada persona, segons indicació del metge.

 

Horari d'entrega

L'entrega del menjar al domicili de l'usuari serà de 9 h a 14.30 h. L'empresa distribuïdora comunicarà prèviament a cada usuari l'hora aproximada d'entrega.

En cas d'absència del domicili, l'entrega també podrà efectuar-se en un domicili diferent, fixat per l'usuari, sempre que siga un domicili contigu o pròxim al domicili principal.

 

INFORMACIÓ:

 • En els Serveis Socials de l'Ajuntament
 • Al telèfons: 900 123 103 (Menjar a casa) i 900 100 011 (Telèfon del Major)

 

 

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

CALENDARI FISCAL 2021
CALENDARIO FISCAL 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [262.9 KB]

CALENDARI FESTES LOCALS 2021

Pel Ple de l’Ajuntament de Museros, en sessió d’1 d’octubre de 2020, es va aprovar les següents festes laborals de caràcter local per a l’any 2021:

 

- 12 d’abril de 2021, Sant Vicent

- 16 d’agost de 2021, Sant Roc

DOGV festividades locales 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
Certif. acuerdo Pleno 1 oct. 2020 festiv[...]
Documento Adobe Acrobat [333.4 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

VISITES REBUDES