AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

Abonament del metro per a pensionistes i jubilats 2020-2021

A partir del pròxim 10 de febrer i fins al 13 de març, podeu sol·licitar les renovacions o noves altes de l'abonament del metro per a persones jubilades, pensionistes o amb diversitat funcional.
 

Es beneficiaran de l'abonament aquelles persones que estiguen empadronades a Museros els 24 mesos anteriors a la data de sol·licitud i siguen pensionistes, majors de 65 anys o menors de 65 anys, amb un certificat de discapacitat com a mínim del 65 %.
 

A la sol·licitud, cal adjuntar:

 

  • Fotocòpia del DNI.
  • Fotocòpia de la declaració de l'IRPF 2017.
  • Les persones pensionistes menors de 65 anys: el certificat de pensions emés per l'Institut Nacional de la Seguretat Social.
  • Les persones perceptores de pensió no contributiva: el certificat de pensions.
  • Les persones menors de 65 anys, no pensionistes i amb un grau de discapacitat del 65 %: el certificat de discapacitat.
  • En cas de renovació, la targeta de transport de l'any anterior.

 

Sol·licituds al Centre Social de Dia

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

CALENDARI FISCAL 2021
CALENDARIO FISCAL 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [262.9 KB]

CALENDARI FESTES LOCALS 2021

Pel Ple de l’Ajuntament de Museros, en sessió d’1 d’octubre de 2020, es va aprovar les següents festes laborals de caràcter local per a l’any 2021:

 

- 12 d’abril de 2021, Sant Vicent

- 16 d’agost de 2021, Sant Roc

DOGV festividades locales 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
Certif. acuerdo Pleno 1 oct. 2020 festiv[...]
Documento Adobe Acrobat [333.4 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

VISITES REBUDES