AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

Període mitjà de pagament a proveïdors

Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, mitjançant el qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors d'administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels regíms de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat i sostenibilitat financera.

 

 

INFORMES

2017

Primer trimestre de 2017
2017_Primer trimestre_17-46-177-AA-000.x[...]
Tabla de Microsoft Excel [31.8 KB]

2016

2016_Primer trimestre.pdf
Documento Adobe Acrobat [114.3 KB]
2016 Segon trimestre.pdf
Documento Adobe Acrobat [114.4 KB]
Tercer trimestre de 2016.pdf
Documento Adobe Acrobat [112.8 KB]
2016 Quart trimestre.pdf
Documento Adobe Acrobat [281.4 KB]

2015

2015_Primer trimestre.pdf
Documento Adobe Acrobat [113.4 KB]
2015_segon trimestre.pdf
Documento Adobe Acrobat [116.0 KB]
2015_Quart trimestre.pdf
Documento Adobe Acrobat [114.6 KB]

2014

2014_Tercer trimestre.pdf
Documento Adobe Acrobat [22.2 KB]
2014_Quart trimestre.pdf
Documento Adobe Acrobat [26.0 KB]

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

CALENDARI FISCAL 2021
CALENDARIO FISCAL 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [262.9 KB]

CALENDARI FESTES LOCALS 2021

Pel Ple de l’Ajuntament de Museros, en sessió d’1 d’octubre de 2020, es va aprovar les següents festes laborals de caràcter local per a l’any 2021:

 

- 12 d’abril de 2021, Sant Vicent

- 16 d’agost de 2021, Sant Roc

DOGV festividades locales 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
Certif. acuerdo Pleno 1 oct. 2020 festiv[...]
Documento Adobe Acrobat [333.4 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

VISITES REBUDES