AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

Notícies

L’Ajuntament de Museros bonificarà les famílies nombroses a l’IBI amb un 70% i l’autoconsum a partir d’energies renovables amb 33%

Les formacions polítiques de Museros aproven la moció de premiar l’autoconsum a partir d’energies renovables per lluitar contra el canvi climàtic des de l’àmbit local L’equip de govern ajuda les famílies nombroses amb una rebaixa de l’IBI seguint la millora del pla de polítiques socials a favor de les veïnes i dels veïns del municipi

 

Museros, 15 de novembre de 2019

 

L'Ajuntament de Museros aprova la moció de modificació de l’ordenança de l’IBI per a fomentar la instal·lació d’energies renovables i així lluitar contra el canvi climàtic. L’equip de govern amb la resta de partits polítics han acordat bonificar amb el 33 % els muserencs i muserenques que vulguen instal·lar plaques solars a casa, tant per a l’aigua calenta com per l’autoconsum elèctric, és a dir, una rebaixa dels seus impostos per la utilització de l’energia solar al nostre poble. Aquesta iniciativa impulsa des de l’àmbit local la transformació energètica, i recorda que Museros és un dels municipis que ha firmat el Pacte d’alcaldes per l’energia.

 

D’altra banda, aquest impuls de bonificació del 33 % s’aplicarà, en la quota íntegra de l’impost d’aquelles edificacions residencials en les quals s’hagen instal·lat sistemes per l’autoconsum i aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol. L’alcaldessa de Museros, Cristina Civera, explica que mesures com aquestes impulsades des de l’àmbit local afavoreixen la participació en la lluita contra el canvi climàtic de tots els veïns i veïnes del municipi a favor de la transformació energètica.


L’import màxim dels habitatges que tinguen o implementen una instal·lació individual d’energia solar per a producció d’aigua calenta sanitària serà del 25 % de la inversió en l’equipament. Per aquells que produïsquen energia elèctrica de consum propi, en el percentatge mínim que li correspon segons el Reglament electrotècnic de baixa tensió, a partir d’energia solar, també tindran una bonificació del 25 % de la inversió en l’equipament.

 

No obstant això, l’aplicació d’aquestes bonificacions obligarà que les instal·lacions per a la producció de calor incloguen col·lectors homologats per l’Administració competent, així com els equips per a la producció d’electricitat. A més, aquestes dues bonificacions no seran acumulables. Es bonificarà les famílies nombroses a l’IBI amb un 70% L'Ajuntament de Museros, també porta a terme la moció de modificació de l’ordenança de l’IBI per a la bonificació per a les famílies nombroses.

 

Aquesta aplicació ix de la implantació de polítiques socials a favor dels veïns i de les veïnes, i sobretot, d’aquelles famílies nombroses, ja que són un col·lectiu que necessita més ajudes per afavorir les seues condicions. Les famílies nombroses seran aquelles que tinguen un títol o carnet expedit oficialment per la Generalitat Valenciana.

 

L’alcaldessa de Museros, Cristina Civera, explica que aquesta és una modificació de l’ordenança, ja que l’anterior ja ho contemplava. No obstant millores de caràcter social com aquestes permeten afavorir les condicions de les famílies nombroses.

 

L’ordenança fiscal de l’ impost de béns immobles estableix que les famílies nombroses podran demanar la bonificació del 70 % de la quota integra amb un marge màxim de deducció de 300 €, de la seua vivenda familiar i en la data de la meritació corresponent al període impositiu d’aplicació.

 

Tanmateix, es requereix que la última declaració d’IRPF no supere els 30.000 € i que no es tinga possessió d’altres immobles diferents de la bonificació. Aquelles famílies nombroses de caràcter especial, és a dir, aquelles amb 5 o més fills o filles tindran dret a sol·licitar una bonificació del 80 % de la quota integra amb un marge màxim de deducció de 300 €, de la seua vivenda familiar i en la data de la meritació corresponent al període impositiu d’aplicació. Les sol·licituds es faran en qualsevol moment durant l’exercici, però només aquelles rebudes abans del 28 de febrer tindran efecte en el rebut de l’IBI de l’exercici en curs.

 

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

CALENDARI FISCAL 2021
CALENDARIO FISCAL 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [262.9 KB]

CALENDARI FESTES LOCALS 2021

Pel Ple de l’Ajuntament de Museros, en sessió d’1 d’octubre de 2020, es va aprovar les següents festes laborals de caràcter local per a l’any 2021:

 

- 12 d’abril de 2021, Sant Vicent

- 16 d’agost de 2021, Sant Roc

DOGV festividades locales 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
Certif. acuerdo Pleno 1 oct. 2020 festiv[...]
Documento Adobe Acrobat [333.4 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

VISITES REBUDES