AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

Normativa i inscripcions

PER PARTICIPAR EN LA CORDÀ:

  • És recomanable l’ús de roba de cotó i roba vella (texans, granotes, etc.), l’ús de calçat de pell o resistent, ulleres de protecció, guants de pell i gorra o casc.
  • Es limita l'ús del material pirotècnic a coet de 4 eixides amb parades o similar.

  • L'organitzador es reserva el dret d'accés i de participació en la cordà a les persones que no complisquen les normes.

  • La persona participant declararà que ha sigut informada que la participació en aquest acte pot causar cremades greus en peces de roba i al cos, i eximirà de tota responsabilitat l'organització.

  • Tota persona participant ha de conéixer i complir la normativa vigent per a aquest tipus d’actes.

  • Instrucció tècnica complementària ITC 18, Manifestacions festives religioses, culturals i tradicionals del Reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria, aprovat pel Reial decret 989/2015,de 30 d'octubre.

     

    Per a participar haureu d'entregar, a l’Ajuntament o al correu santvicentferrer2019@gmail.com, la declaració (o l'autorització, en el cas dels menors) firmada, fins al 24 d'abril.

NORMATIVA DE SEGURETAT CORDÀ 2019
corregida. 6 5 Mesures I Normes de Segur[...]
Documento Adobe Acrobat [378.0 KB]
DECLARACIÓ PER PARTICIPAR EN LA CORDÀ 2019
Inscripció cordà-convertido.pdf
Documento Adobe Acrobat [243.7 KB]
AUTORITZACIÓ PER A LA CORDÀ INFANTIL 2019
Autorització cordà infantil 2019.pdf
Documento Adobe Acrobat [348.6 KB]

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

CALENDARI FISCAL 2021
CALENDARIO FISCAL 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [262.9 KB]

CALENDARI FESTES LOCALS 2021

Pel Ple de l’Ajuntament de Museros, en sessió d’1 d’octubre de 2020, es va aprovar les següents festes laborals de caràcter local per a l’any 2021:

 

- 12 d’abril de 2021, Sant Vicent

- 16 d’agost de 2021, Sant Roc

DOGV festividades locales 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
Certif. acuerdo Pleno 1 oct. 2020 festiv[...]
Documento Adobe Acrobat [333.4 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

VISITES REBUDES