AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

ÚS D'ARTICLES PIROTÈCNICS PER MENORS

 

El Decret 19/2011, de 4 de març, del Consell, pel qual es reconeix el caràcter religiós, cultural o tradicional de les manifestacions festives celebrades a la Comunitat Valenciana, en què s'utilitzen artificis pirotècnics (Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 6475), de 8 de març de 2011, dictat a l'empara de la disposició addiciona 6a del RD 563/2010, de 7 de maig, en l'article 7 permet que en les celebracions festives organitzades, realitzades per consumidors reconeguts com a experts i en les celebracions particulars de caràcter familiar, singular o esporàdic puguen participar els menors d'edat d'acord amb les condicions i requisits previstos en la normativa en vigor sobre la matèria.

 

Així mateix, el Decret 19/2011 permet la rebaixa de les edats per a l'ús d'articles pirotècnics. D'aquesta manera, els productes amb marcat CE de categoria 1, de molt baixa perillositat i nivell sonor insignificant (bombetes, mini petards, bengales), podran ser utilitzats pels xiquets a partir de 8 anys, i els de categoria 2 (articles de baixa perillositat i baix nivell sonor, que han de disparar-se a l'aire lliure en zones delimitades com són els xinesos, les fonts o els voladors), per xiquets a partir de 10 anys.

 

Per aquest motiu, el pare, la mare o el tutor, tutora o titulars de la pàtria potestat hauran d'autoritzar als seus fills menors a utilitzar el material i manifestar que disposen de formació suficient perquè no es produesquen accidents, i també, de la seua utilització segura, i per consegüent s'autoritza, sota la seua responsabilitat, que el menor utilitze artificis de la categoria indicada sempre que aqueix ús siga sota la supervisió d'un adult. Aquesta autorització es troba disponible a la pàgina web i a les oficines d'atenció al públic de l'Ajuntament de Museros.

 

També l'Ajuntament estableix unes zones per a l'ús dels esmentats productes pirotècnics, amb llocs i horaris concrets que es veuen al plànol adjunt.

DOCUMENT D'AUTORITZACIÓ DISMINUCIÓ D'EDATS D'ARTIFICIS
model d'autorització.pdf
Documento Adobe Acrobat [36.4 KB]
BAN
BAN Pertads signat.pdf
Documento Adobe Acrobat [227.9 KB]

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

CALENDARI FISCAL 2021
CALENDARIO FISCAL 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [262.9 KB]

CALENDARI FESTES LOCALS 2021

Pel Ple de l’Ajuntament de Museros, en sessió d’1 d’octubre de 2020, es va aprovar les següents festes laborals de caràcter local per a l’any 2021:

 

- 12 d’abril de 2021, Sant Vicent

- 16 d’agost de 2021, Sant Roc

DOGV festividades locales 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
Certif. acuerdo Pleno 1 oct. 2020 festiv[...]
Documento Adobe Acrobat [333.4 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

VISITES REBUDES