AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

CURS ESCOLAR 2021-2022

Requisits

 • Xiquets i xiquetes matriculats en infantil o primària del CEIP Blasco Ibáñez de Museros.
 • Amb mare i pare que treballen, i que ho acrediten mitjançant certificat d'empresa. S'hauran d'aportar certificats vigents de les empreses on treballen el pare i la mare, en els quals conste la durada del contracte i l'horari, amb el segell i la signatura de l'empresa.
 • Aceptació de les condicions de participació i les normes de funcionament del protocol d'actuació per la Covid-19.

 

DURADA

 • Calendari escolar curs 2021-2022, excepte vacances i festius escolars.

 

INSCRIPCIONS

 • Els impresos es recolliran a l'Ajuntament de Museros, al col·legi o es podran descarregar del web municipal.

 

Horaris

 • Juny i setembre: de 7.30 h a 9.00 h i de 15.00 h a 18.00 h.
 • Resta de mesos: de 7.30 h a 9.00 h i de 17.00 h a 18.00 h.

 

Preus

 • Tarifa general: 25 €/mes.
 • Tarifa especial per custòdia compartida (ús per mig mes): 12,5 €/mes.
 • Tarifa especial per ús de dies fixos inferiors al 50 % dels dies lectius del mes: 15 €/mes.
 • Tarifa per dies solts, en cas d'us esporàdic i no continuat: : 4 €/dia complet i 2,50 €/matí o vesprada.

 

Nota: Aquest servei compleix amb la normativa estipulada per les autoritats sanitàries i educatives. Es realitzarà si les mesures establides pel govern ho permeten i estarà subjecte a canvis i modificacions d'acord amb les indicacions de l'administració davant la Covid-19.

Condicions de participació en el Servei Laboral
Condicions de participació en el Servei [...]
Documento Adobe Acrobat [378.7 KB]
Sol·licitud d'admissió 2021-2022
Sol·licitud d'admissió 2021-2022.pdf
Documento Adobe Acrobat [299.4 KB]
Domiciliació bancària 2021-2022
Domiciliació bancària 2021-2022.pdf
Documento Adobe Acrobat [259.3 KB]

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

CALENDARI FISCAL 2021
CALENDARIO FISCAL 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [262.9 KB]

CALENDARI FESTES LOCALS 2021

Pel Ple de l’Ajuntament de Museros, en sessió d’1 d’octubre de 2020, es va aprovar les següents festes laborals de caràcter local per a l’any 2021:

 

- 12 d’abril de 2021, Sant Vicent

- 16 d’agost de 2021, Sant Roc

DOGV festividades locales 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
Certif. acuerdo Pleno 1 oct. 2020 festiv[...]
Documento Adobe Acrobat [333.4 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

VISITES REBUDES