AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

Escola Infantil de Primer Cicle Municipal

L'Escola Infantil de Primer Cicle Municipal és un projecte de l’Ajuntament de Museros, i concretament, de la Regidoria de Cultura i Educació. Les seues activitats començaren  en el curs 2006-2007.

El centre va ser homologat, d'acord amb el conveni de creació entre la Conselleria d'Educació i l'Ajuntament de Museros, de 4 de març de 2008.

Codi del centre: 46030451.

Centre subvencionat, amb abonament d'escolarització d'educació infantil de primer cicle.

Les seues normes de funcionament van ser aprovades, per unanimitat de tots els grups polítics, en el ple de 27 de juliol de 2006.

L'Escola es troba situada al carrer d'Enric Valor, 4.

Telèfons: 960262159 - 960262160

escolainfantildemuseros@gmail.com

A qui va dirigida?

Té una funció social i educativa i està dirigida a 68 xiquets i xiquetes d'1 any a 3 anys.

 

Objectius

Fomentar el desenvolupament integral dels xiquets i de les xiquetes, i les seues capacitats.

Facilitar el desenvolupament integral de valors individuals i bàsics.

Afavorir l'adquisició progressiva d'hàbits.

Facilitar la conciliació entre la vida familiar i laboral.

Aules

 1 aula d’1 a 2 anys.

 1 aula d'1 a 3 anys.                     

 2 aules de 2 a 3 anys.  

Personal

Equip docent (directora, educadores i personal de suport).

Servei de neteja i de manteniment.

Psicòloga del Gabinet Psicopedagògic.

Consell Escolar

Horaris

 

Horari lectiu

Horari ordinari o lectiu: de 9.00 h a 17.00 h

 

Matí

  • entrada: de 9.00 h a 9.30 h
  • eixida: de 12.30 h a 13.00 h
  • pati: d'11.15 h a 12.00 h

 

Vesprada

  • entrada: de 15.00 h a 15.30 h
  • eixida: de 16.30 h a 17.00 h

 

Horari extraordinari

Matí: de 7.30 h a 09.00 h

Vesprada: de 17.00 h a 18.00 h

En aquest horari extraordinari, es faran activitats de psicomotricitat, expressió musical, relaxació i jocs.

 

Direcció: horari d'atenció a pares

Dimarts i dijous d'11.15 h a 12.00 h

Servei de menjador

El menjar casolà i saludable és elaborat cada dia en la cuina de l'escola amb productes frescos i està adaptat a les necessitats específiques dels alumnes

Horari de menjador: 12.30 h

Tarifes i pagament

 

Tarifes

Matrícula: 60 €, per als alumnes d'1 a 2 anys.

Per als alumnes de 2 a 3 anys, gratuïta.

Hores extres de matí: 30 € de 7.30 h a 9.00 h

Hores extres de vesprada: 20 € 17.00 h a 18.00 h

Menjador: 80 € al mes

Abonament menjador de 10 dies: 60 €

Agenda escolar: 6 €

Educació:

  • 272 € al mes (cal descomptar l'abonament de Conselleria), per a alumnes d'1 a 2 anys.
  • Gratuïta per a alumnes de 2 a 3 anys.

Bonificació per renda: els pares o tutors empadronats a Museros que acrediten, tot autoritzant l'Ajuntament de Museros a consultar les seues dades en l'AEAT, uns ingressos anuals inferiors a 25.000 €.

 

Les famílies nombroses gaudiran d'una bonificació sobre el preu de l'ensenyament:

  • Si es tracta de famílies nombroses de caràcter ordinari amb ingressos anuals inferiors a 50.000,00 € bruts, un 20% de bonificació.
  • Si es tracta de famílies nombroses de caràcter especial amb ingressos anuals inferiors a 60.000,00 € bruts, un 30% de bonificació.

Si una família tinguera més d'un fill matriculat a l’Escola Infantil de Primer Cicle Municipal tindrà dret a una bonificació del 20% en el preu de l'ensenyament del segon i següents germans matriculats. Per beneficiar-se d'aquesta bonificació, els ingressos de la unitat familiar no han de superar els 50.000,00 € bruts. Aquesta bonificació no serà aplicable als beneficiaris de la bonificació per família nombrosa .

 

Pagament

El pagament es realitzarà per domiciliació bancària.

Els abonaments de menjador s'hauran d'ingressar en quasevol entitat bancària al compte corrent de l'Ajuntament de Museros.

 

Dies de cobrament o pagament

Els dies de cobrament o pagament seran de l'1 al 5 de cada mes.

Si els rebuts no es paguen, es cobraran despeses bancàries.

Programació didàctica

La programació didàctica ha estat dissenyada d'acord amb els objectius del currículum d'educació infantil.

Es treballarà mitjançant el joc i l'experimentació, segons els interessos i el nivell de desenvolupament dels xiquets.

La tutora entregarà, als pares, un informe trimestral amb els objectius treballats.

Normes de funcionament i salut

 

Normes de funcionament

Els xiquets i les xiquetes portaran una motxilla per dur les seues pertinences.

La roba haurà de ser còmoda i tota marcada.

La bata és obligatòria.

L'agenda escolar haurà de dur-se tots els dies, per tal d'establir un intercanvi d'informació entre l'escola i la família.

Per parlar amb l'educadora, haurà de demanar-se cita prèvia.

Si és necessari recollir un xiquet durant la jornada escolar, sols es farà en horari de pati.

Els xiquets i les xiquetes només poden ser recollits pels pares o per altra persona en ensenyar el carnet de recollida.

 

Normes de salut

No es pot assistir a classe amb malalties contagioses.

Quan un xiquet o una xiqueta tinga 37,5º de febre, es telefonarà als pares perquè vinguen a recollir-los.

El personal del centre no administrarà medicaments als xiquets; en cas que siga absolutament necessari, es presentarà l'autorització dels pares i un informe mèdic amb la pauta d'administració i l'horari.

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

CALENDARI FISCAL 2021
CALENDARIO FISCAL 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [262.9 KB]

CALENDARI FESTES LOCALS 2021

Pel Ple de l’Ajuntament de Museros, en sessió d’1 d’octubre de 2020, es va aprovar les següents festes laborals de caràcter local per a l’any 2021:

 

- 12 d’abril de 2021, Sant Vicent

- 16 d’agost de 2021, Sant Roc

DOGV festividades locales 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
Certif. acuerdo Pleno 1 oct. 2020 festiv[...]
Documento Adobe Acrobat [333.4 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

VISITES REBUDES