AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

Gabinet psicopedagògic municipal

QUÈ ÉS I QUINS SERVEIS PRESTA

El Gabinet Psicopedagògic és un servei municipal d’orientació educativa, psicopedagògica i professional que desenvolupa la seua tasca en diferents àmbits.

Des de l’àmbit educatiu, el Gabinet intervé en el centre d’educació infantil i primària de Museros i en l’Escola Infantil de Primer Cicle Municipal. Participa en el suport tècnic i en l’assessorament psicopedagògic a estos centres en qüestions com:

  • Assessora el professorat en el tractament a la diversitat i en el disseny de procediments i instruments d’avaluació en el procés d’ensenyament-aprenentatge.
  • Col·labora en la prevenció i detecció de les condicions que dificulten o faciliten el desenvolupament personal i el procés d’aprenentatge de l’alumnat i en l’elaboració de les adaptacions curriculars.
  • Realitza l’orientació psicopedagògica sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge i sobre l’adaptació personal i social en l’àmbit educatiu.
  • Realitza l’avaluació i valoració psicopedagògiques de l’alumnat amb necessitats educatives especials per a la determinació de l’escolaritat més adequada i, si cal, l’elaboració de la proposta d’adaptació curricular corresponent.
  • Participa en l’assessorament a les famílies i participa en el desenvolupament de programes formatius de pares d’alumnes.

Des de l’àmbit psicoterapèutic, el Gabinet realitza intervencions a nivell de psicoteràpia individual, familiar, de parella, de grup… on actua des de la pràctica clínica i des del desenvolupament personal.

Des de l’àmbit social, el Gabinet forma part de l’equip municipal de Serveis Socials, on desenvolupa les tasques d’informació, detecció i derivació a les treballadores socials de qualsevol problemàtica derivada de menors, dona, família, etc.

 

QUI PRESTA EL SERVEI

Rosa M. Sepúlveda Moreno, psicòloga

 

ON I QUAN ES PRESTA EL SERVEI

CEIP Blasco Ibáñez:

  • Edifici de primària: dilluns, dimecres i dijous de 09.00 h a 15.00 h
  • Edifici d’infantil: dimarts i divendres de 09.00 h  a 15.00 h

Ajuntament:

  • Divendres, de 13.00 a 15.00 h, amb cita prèvia

 

Podeu sol·licitar cita prèvia al telèfon 665595515 o al correu psicologa@museros.es

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

CALENDARI FISCAL 2021
CALENDARIO FISCAL 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [262.9 KB]

CALENDARI FESTES LOCALS 2021

Pel Ple de l’Ajuntament de Museros, en sessió d’1 d’octubre de 2020, es va aprovar les següents festes laborals de caràcter local per a l’any 2021:

 

- 12 d’abril de 2021, Sant Vicent

- 16 d’agost de 2021, Sant Roc

DOGV festividades locales 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
Certif. acuerdo Pleno 1 oct. 2020 festiv[...]
Documento Adobe Acrobat [333.4 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

VISITES REBUDES