AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC

 
 • Servei de consultes lingüístiques per telèfon o directament.
 • Revisió de textos.
 • Informació sobre ajudes i subvencions per a l’ús del valencià.
 •  Informació sobre cursos i proves oficials de valencià i sobre les equivalències de títols en valencià.
 • Assessorament sobre recursos bibliogràfics i per Internet.
 • Informació i assessorament sobre els drets lingüístics dels ciutadans.ENLLAÇOS D'INTERÉS

DRETS LINGÜÍSTICS

Tota persona té dret a l’ús individual i col·lectiu de la seua llengua, i per tal que aquests drets es complisquen, existeix un marc legal que assegura que es respecten. Conéixer els nostres drets és la millor manera de poder exigir-los.

 

Entre les normes que donen suport a la defensa dels drets lingüístics, destaquen:

 Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià
Llei_4-1983.pdf
Documento Adobe Acrobat [65.6 KB]
Reglament municipal d’ús del valencià
Reglam__promoci__ling__stica.pdf
Documento Adobe Acrobat [34.1 KB]

 

Canvi de nom

 

D’acord amb la Llei 40/1999, de 5 de novembre, sobre noms i cognoms i el seu ordre, els valencians i les valencianes tenim dret a l’ús de la forma correcta normativament en valencià dels nostres noms i cognoms.

 

Els canvis que es poden realitzar, pel qual fa al noms i als cognoms, són els següents:

 

 • Substituir el nom inscrit en qualsevol llengua per l’equivalència en valencià.
 • Corregir la grafia incorrecta de nom i cognom.
 • Inserir de la i entre els cognoms.
 • Canviar-se el nom per un altre de diferent.
 • Invertir l’ordre dels cognoms.
 • Traduir els cognoms d’altres llengües al valencià.
 • Adaptar els cognoms d’altres llengües al valencià.
 • Canviar un cognom no valencià per un de valencià.

 

A l’Administració en valencià 

 

Tots els valencians tenen dret a conéixer el valencià i a usar-lo oralment i per escrit, tant en les relacions privades com en les relacions amb les instàncies públiques.

 

L’Administració, tant l’autonòmica com la local, té el compromís de fomentar el valencià en tots els àmbits de la societat.

 

Això vol dir que són vàlides i tenen plena eficàcia jurídica totes les actuacions administratives realitzades en valencià al nostre àmbit territori. Tenim dret a utilitzar-lo sempre, en qualsevol situació i davant qualsevol persona o institució. AJUDES ECONÒMIQUES PER A LA PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ

Ajudes d'altres entitats

 

Ajudes a les empreses, comerços i indústries

 

La Generalitat Valenciana i el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació han firmat un conveni pel qual distribueixen ajudes econòmiques destinades a aquelles empreses, comerços i indústries que duen a terme activitats de promoció de l’ús del valencià, com retolació, documentació administrativa, publicacions, etc.

 

Si esteu interessats poseu-vos en contacte amb nosaltres i us informarem o amb la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de València (c/ Poeta Querol 15, 46002 València, telèfon: 963103900).

 

 

A les associacions cíviques sense finalitat lucrativa

 

La Generalitat Valenciana concedeix ajudes a les associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la retolació, cursos d’ensenyament en valencià i totes aquelles activitats de l’associació que tinguen com a finalitat afavorir, difondre i promoure l’ús del valencià a l’entitat o a la població en general.

 

Si voleu més informació o les bases, passeu per l’Oficina d’Ús i Promoció de Valencià de l’Ajuntament.

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

CALENDARI FISCAL 2021
CALENDARIO FISCAL 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [262.9 KB]

CALENDARI FESTES LOCALS 2021

Pel Ple de l’Ajuntament de Museros, en sessió d’1 d’octubre de 2020, es va aprovar les següents festes laborals de caràcter local per a l’any 2021:

 

- 12 d’abril de 2021, Sant Vicent

- 16 d’agost de 2021, Sant Roc

DOGV festividades locales 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
Certif. acuerdo Pleno 1 oct. 2020 festiv[...]
Documento Adobe Acrobat [333.4 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

VISITES REBUDES