AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

OBJECTIUS DE L'OFICINA D'ÚS I PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ

 

L’Oficina Municipal d’Ús i Promoció del Valencià va ser aprovada en sessió plenària per tal de promocionar l’ús del valencià a Museros.

Els objectius principals d’aquesta oficina són els següents:

 

a) Fer efectiu el dret de tots els ciutadans i de totes les ciutadanes a conéixer i usar el valencià.

 

b) Promoure la recuperació del valencià i fomentar-ne l’ús en tots els àmbits de la vida ciutadana.

 

c) Fer efectiu l'ús oficial del valencià, tant a l’Ajuntament com al municipi de Museros.

 

d) Reglamentar l'ús del valencià, perquè aquest siga prioritari en l'àmbit de l'Administració local de l'Ajuntament de Museros.

 

e) Estimular la presa de consciència collectiva quant a la potenciació ètica del valencià en tots els àmbits socials i nivells d'intervenció dels ciutadans i de les ciutadanes.

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

CALENDARI FISCAL 2021
CALENDARIO FISCAL 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [262.9 KB]

CALENDARI FESTES LOCALS 2021

Pel Ple de l’Ajuntament de Museros, en sessió d’1 d’octubre de 2020, es va aprovar les següents festes laborals de caràcter local per a l’any 2021:

 

- 12 d’abril de 2021, Sant Vicent

- 16 d’agost de 2021, Sant Roc

DOGV festividades locales 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
Certif. acuerdo Pleno 1 oct. 2020 festiv[...]
Documento Adobe Acrobat [333.4 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

VISITES REBUDES