AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

Història

 

Al municipi de Museros, es coneixen diversos punts amb vestigis que es poden atribuir al període de plena romanització a les vil·les rústiques, i també, s’han trobat restes de la romanització a la bassa de Garró al nord-oest de la Marta a la caseta dels Pels, al xopar, a la Huitena, a la lloma de Montalar, al mas del Palmiter i a la pinada del Tort.

 

L'origen de la actual localitat es islàmic. La torre de Museros fou conquerida per Jaume I pel juny de 1235. Després de la conquesta, fou donada a l'orde de Sant Jaume que li va concedir carta pobla a fur de València el 1279.

 

Posteriorment, el 1553, l'orde de Sant Jaume va atorgar nova carta pobla, encara que es reservà el castell, els forns i l'església.

 

També s’ha d’assenyalar que al llarg del temps depengueren de Museros Emperador, Cases de Bàrcena i Macarella. El terme d’Emperador li va se annexat l’any 1978, i es va segregar novament el 1985.Als seus carrers, podem trobar la història projectada en el seu patrimoni municipal, com ara: 

  • Església parroquial de l'Assumpció 
  • Masia de Sant Onofre
  • Ermita de Sant Roc
  • Casa jardí de Teodoro Llorente
  • I d’altres llocs d'interés que trobareu: ací

 

  Economia

 

 

Museros s’estén al sector septentrional de la comarca de l’Horta Nord, a la plana al·luvial regada per la sèquia de Montcada i per diversos pous.La seua economia, encara que tradicionalment va estar centrada en la agricultura, en l'actualitat només ocupa al 6,2% de la població activa. De les 1.115 ha de conreu, només 53 són de secà (50 ha de garrofera) i la resta de regadiu, predominant els cítrics (926 ha, 700 de taronger) i les hortalisses (136 ha).

 

El regadiu (un 90% dels conreus) ha estat incrementat amb la perforació de nous pous; l'horta tradicional està dedicada al conreu intensiu d'hortalisses, amb alguns sectors de tarongers, però als regadius nous aquest predomina totalment, fins a constituir un veritable monocultiu. El secà, en regressió, és dedicat a garroferes,
oliveres i ametllers. La terra està molt repartida, i el 89% és conreada directament pels propietaris.

 

La ramaderia està formada bestiar boví i porcí, a més de granges avícoles. Un 51,8% de la població es dedica al sector serveis, un 14% a la construcció i un 28% a la indústria. La indústria ha adquirit un gran dinamisme amb la construcció dels diferents polígons industrials, amb fàbriques diverses, indústries metal·lúrgiques,
alimentàries, magatzems de fruita, construcció de maquinària, fusta i paper.

 

Nucli urbà

El nucli urbà s'estructura al llarg del carrer Major, que enllaça amb el camí que condueix a la carretera de Barcelona pel carrer Nou. Prop del carrer Major es troba la plaça del Castell, lloc on es va originar la vila i on es troben l'església i  l'ajuntament, i també d’altres llocs tradicionals com el carrer del Forn o de la Carnisseria. L'extrem occidental enllaça amb l'ermita de Sant Roc.

 

 

Festes

El municipi celebra les seues festes patronals en honor a  la Mare de Déu de l'Assumpció, el 15 d'agost, i a sant Roc, el 16 d'agost. Un  altre dels esdeveniments tradicionals que cal destacar és el festeig taurí del 14 d'agost.

 

A més d’aqueixos actes festiu s’ha de destacar el dia de Sant Vicent Ferrer en el qual es realitzen nombrosos actes religiosos i populars.

 

DemografiaQuanta la seua demografia, el municipi de Museros destaca pel seu important creixement en les últimes dècades i per la continuïtat en l'augment de població.

 

El 1510, Museros concentrava unes 40 famílies, i el 1572, ja n’eren 53. En 1713, hi havia 475 persones aproximadament, i en van augmentar a 650, el 1787, i a 1.261, el 1877. El 1900, la població era superior a 1.500 habitants, i a partir d’aqueix moment, el creixement va ser molt ràpid, fins arribar als 4.000 habitants ja el
1981, i una població de 6.200 habitants, el 2016.

 

La gran majoria dels habitants es concentren a la vila i sols un centenar de persones resideix a habitatges repartides pel municipi.

 

 

Evolució demogràfica

1910

1920

1930

1940

1960

1970

1981

1991

2000

2005

2006

2007

2008

1.771

1.948

2.119

2.249

2.524

2.907

4.165

4.097

4.210

4.567

5.010

4.834

5.072

 

 

 

Actualment, d’acord amb les xifres de 2016, Museros té una població de 6.200 habitants, i es pot considerar un poble modern i ben comunicat per carretera i ferrocarril.

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

CALENDARI FISCAL 2021
CALENDARIO FISCAL 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [262.9 KB]

CALENDARI FESTES LOCALS 2021

Pel Ple de l’Ajuntament de Museros, en sessió d’1 d’octubre de 2020, es va aprovar les següents festes laborals de caràcter local per a l’any 2021:

 

- 12 d’abril de 2021, Sant Vicent

- 16 d’agost de 2021, Sant Roc

DOGV festividades locales 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
Certif. acuerdo Pleno 1 oct. 2020 festiv[...]
Documento Adobe Acrobat [333.4 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

VISITES REBUDES