AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

I Edició dels Premis M de Museros

 

 

 

Període d'inscripció fins al 20 de desembre de 2021.

 

 

 

 

 

Podeu guanyar 4 premis de 700 euros.

 

 

 

 

 

Bases i fitxa d'inscripció adjuntes.

 

 

Bases
Bases (valencià).pdf
Documento Adobe Acrobat [133.5 KB]
Fitxa d'inscripció
fitxa d'ibnscripció emplenable.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]

III Concurs d'Aparadors Nadalencs

De l'1 al 15 de desembre

Període d'inscripció

Full d'inscripció disponible en ww.museros.org i a l'Ajuntament en horari de 9.00 h a 14.00 h.

 

Del 20 al 23 de desembre

El jurat visitarà els comerços per a valorar els aparadors.

 

Premis en forma de targeta per a consumir en comerços associats a CAMU

- 1r Premi 300 €

- 2n Premi 250 €

- 3r Premi 200 €

- 4t Premi 150 €

- 5é Premi 100 €

 

 • No s'admetran decoracions repetides de l'edició anterior.

 • Hauran de contindre una llegenda escrita correctament en valencià.

Bases III Concurs d'Aparadors 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [388.3 KB]
Inscripció III Concurs d'Aparadors 2021.[...]
Documento Adobe Acrobat [568.8 KB]

II Concurs de Balcons Nadalencs

 

De l'1 al 15 de desembre

Envia la foto del teu balcó nadalenc al correu electrònic nadal@museros.es

 

Del 16 al 23 de desembre a les 12.00 h

Publicarem les fotos en el Facebook de l'Ajuntament de Museros perquè la ciutadania les vote.

 

Premis en forma de targeta per a consumir en comerços associats a CAMU

- 10 targetes valorades en 60 €

- 4 targetes valorades en 40 € entre les persones votants de les fotos que aconseguisquen més "Me gusta"

 

 

 • No s'admetran decoracions repetides de l'edició anterior.

 • No s'acceptaran decoracions de balcons d'altres pobles.    

Bases del II CONCURS BALCONS 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [445.7 KB]

Mercadet solidari a favor de Cáritas

Diferents associacions de Museros, juntament amb l'Ajuntament, organitzen el mercadet solidari a favor de Cáritas.

 

Serà el diumenge 12 de desembre, de 10.00 h a 14.00 h a la plaça del Castell.

 

Els tiquets per a la caldera ja es poden comprar a la Casa de Cultura, de 10.00 h a 13.30 h i de 17.30 h a 20.30 h, de dilluns a dijous fins al 9 de desembre.

El preu és de 2 €.

 

 

El concert solidari de la SUMM serà el diumenge 26 de desembre a les 19.00 h a la Casa de Cultura.

 

En el cartell podeu veure totes les organitzacions que participen en el mercadet.

Ajudes de l'IVACE

El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) ha concedido al Ayuntamiento de Museros, las siguientes ayudas, dentro del Programa de Mejora Infraestructuras parques Empresariales, para el ejercicio 2021:

 

Expte.: MIPAEA/2021/79

Proyecto: MEJORA, MODERNIZACIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN POLÍGONO INDUSTRIAL CASCO URBANO/S5

Subvención: 165.340,00 €

Cantidad a justificar: 200.000,00 €

 

Expte.: MIPAEA/2021/83

Proyecto: MEJORA, MODERNIZACIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN POLÍGONO INDUSTRIAL EMPERADOR/LA VENTA

Subvención: 73.576,29 €

Cantidad a justificar: 89.000,00 €

 

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Museros, con el objeto de dar continuidad a la mejora de los polígonos industriales de Casco Urbano/S5 y Torrubero/Emperador, iniciado en 2019, va a continuar mejorando la imagen de los Polígonos industriales “Casco Urbano/Sector S5” y “Emperador/La Venta” con la inclusión de nuevas zonas verdes y su integración paisajística y medioambiental, y su la mejora de la infraestructura vial y ciclista.

 

Para alcanzar los propósitos deseados se han establecido, entre otras, las siguientes medidas de actuación:

 • Remodelación y acondicionamiento del viario actual, maximizando la capacidad de estacionamiento tanto de turismos, como furgonetas, motocicletas y bicicletas.

 • Desarrollo de la red ciclista para mejorar la accesibilidad al Polígono Industrial.

 • Implantación de elementos verdes para contribuir a la mejora de la calidad ambiental del entorno y generar sobre el viario recorridos biosaludables.

 • Mejora de la red suministro de agua potable.

 • Mejora en el sistema separativo de saneamiento.

 • Mejora de la señalización para la correcta regulación del tráfico rodado y peatonal, adaptando las señales a la nueva configuración de las calles.

 • Mejora del sistema alumbrado público. Instalación de sistemas con tecnología LED.

Subvenció de l'IVACE Polígons 2021

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE MEJORA, MODERNIZACIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES CASCO URBANO/S5 Y EMPERADOR/LA VENTA, SUBVENCIONADOS POR EL INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL (IVACE)

 

Las obras subvencionadas por el IVACE, dentro del programa de Mejora Infraestructuras Parques Empresariales, han sido adjudicadas a la empresa SOGESER GACILITY SERVICES, SL, por los siguientes importes:

 

Expte.: MIPAEA/2021/79

OBRA: LOTE 1. OBRAS DE MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL CASCO URBANO/S5

Adjudicatario: SOGESER FACILITY SERVICES, SL

Adjudicación (impuestos incluidos): 182.304,98 €

 

Expte.: MIPAEA/2021/83

OBRA: LOTE 2. OBRAS DE MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL EMPERADOR/LA VENTA

Adjudicatario: SOGESER FACILITY SERVICES, SL

Adjudicación (impuestos incluidos): 80.940,00 €

 

La adjudicación y la formalización del contrato ha sido publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 16-11-2021 y en el perfil del contratante.

Actes de selecció ECOVID 2021

Actes de selecció del ECOVID 2021- Programa de subvencions d'ocupació per a la contractació de persones desocupades d'almenys 30 anys per entitats locals (Avalem Experiència Plus).
 
Les persones interessades tenen cinc dies hàbils, a comptar des del dia següent a la data de l'acta, per a presentar, davant la comissió de baremació, les reclamacions o al·legacions que estimen adients.
Acta Ecovid peón.pdf
Documento Adobe Acrobat [631.9 KB]
Acta Ecovid limpieza.pdf
Documento Adobe Acrobat [642.8 KB]
Acta Ecovid aux. administrativo.pdf
Documento Adobe Acrobat [629.3 KB]

Curs de defensa personal femenina

La Regidoria d'Igualtat i la Regidoria d'Esports han organitzat un curs de defensa personal femenina.

 

Es farà els dissabtes 27 de novembre i 4 de desembre d'11.00 h a 13.30 h a la Casa de Cultura.

 

Les dones interessades a realitzar-lo poden inscriure’s a la Casa de Cultura de dilluns a dijous de 10.30 h a 12.30 h i de 17.30 h a 20.00 h.

 

Les places són limitades: 15 dones màxim.

 

Pla Museros Plus

 

Ja es pot sol·licitar el Pla Museros Plus

 

Paga en 10 quotes mensuals els teus impostos locals i beneficia't d'un 2% de bonificació sobre el total a pagar.

 

Hi ha bonificacions i exempcions per a famílies nombroses, energia solar, persones amb diversitat funcional o vehicles no contaminants.

 

Presentació de sol·licituds fins al 15 de desembre en les oficines de l'Ajuntament de Museros o per correu electrònic a recaudacion@museros.es

Informació
museros_plus_vlc.pdf
Documento Adobe Acrobat [874.7 KB]
Sol·licitud
sollicitud-pla-museros-plus-emplenable.p[...]
Documento Adobe Acrobat [565.5 KB]

Subvenció concedida per l'IVACE, per a la millora de l'eficiència energètica en els sistemes d'enllumenat públic exterior existent en l'exercici 2021

SUBVENCIÓ: IVACE 2021 núm. exp. E4SP41/2021/31

 

OBJECTE: Execució de l'obra pública de mesures d'estalvi i eficiència energètica en els sistemes d'enllumenat públic exterior existent a Museros el 2020. Sectors 3, 14, 15, 16, 17 i 18 de Museros.

 

DURACIÓ: 3 mesos

 

PRESSUPOST DE LICITACIÓ: 115.158,69 € més 24.183,32 € d'IVA, total 139.342,01 €

 

VALOR ESTIMAT: 115.158,69 €

 

TRAMITACIÓ: ordinària.

 

TIPUS DE CONTRACTE: obra

 

PROCEDIMENT: procediment obert simplificat.

 

FORMA D'ADJUDICACIÓ: oferta econòmicament més avantatjosa per diversos criteris (75 % criteris quantificables automàticament i 25 % criteris quantificables per judici de valor).

ANUNCI DESCRIPCIO PROJECTE.pdf
Documento Adobe Acrobat [230.8 KB]

Acta de selecció del programa EMCORP 2021

Les persones interessades tenen cinc dies hàbils, a comptar des del dia següent a la data de l'acta, per a presentar, davant la comissió de baremació, les reclamacions o al·legacions que estimen adients.

Acta EMCORP 2021 MUSEROS.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.0 MB]

Programa de Senderisme Municipal 2021-2022

L’Ajuntament de Museros, en col·laboració amb l’empresa de serveis esportius Esport Actiu, posa en marxa una nova edició del programa de Senderisme Municipal, després de veure’s modificat en l’edició anterior a causa de la situació sanitària provocada pel SARS-CoV-2.

 

El programa es desenvoluparà des del mes d’octubre de 2021 fins al mes de juny de 2022 amb un total de 10 rutes, una ruta diferent cada mes.

 

 

La informació de les diferents rutes, itinerari, longitud, duració, dificultat, recomanacions, etc. la podreu trobar al web www.esportactiu.com/senderisme-museros, així com el formulari d’inscripció. Aquest web s’activarà en breu.

 

La primera ruta es celebrarà el pròxim 24 d’octubre. Vos anirem informant!

 

Totes les mesures i recomanacions indicades s'hauran d'adaptar, d'acord amb l'evolució de la situació epidemiològica, a les indicacions de les autoritats sanitàries i a les guies, als protocols i als procediments d'actuació existents o que es desenvolupen per a cada escenari previst de transmissió del SARS-CoV-2.

Cursos Municipals 2021-2022

 • Inici de les activitats el 4 d’octubre, acabament el 30 de juny.

 • Inscripcions a la Casa de Cultura, a partir del 23 de setembre, fins a completar places.

 • Horari d’inscripció: de dilluns a dijous, de 10.00 h a 13.00 h, i de 17.30 h a 19.30 h.

 • Per formalitzar matrícula, tota la documentació haurà d'entregar-se a la Casa de Cultura.

 • Places limitades.
 • Caldrà un mínim d'alumnat per a fer el curs.
Cursos Municipals 2021-2022.pdf
Documento Adobe Acrobat [693.8 KB]
Inscripció Cursos Municipals 2021-2022.p[...]
Documento Adobe Acrobat [146.6 KB]

Pla Resistir Fase II

Es publica la llista de beneficiaris de la Fase II i el repartiment proporcional del sobrant entre els autònoms i les microempreses de la Fase I i de la Fase II, que han justificat despeses per import de 2.000 euros, com a mínim.

Bases Pla resistir
Bases Pla resistir.pdf
Documento Adobe Acrobat [678.2 KB]
Sol·licitud Pla Resistir Museros
Sol·licitud Pla Resistir Museros.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
Annex III
Annex III.pdf
Documento Adobe Acrobat [243.5 KB]
Edicte Pla Resistir Fase II
Edicte Pla Resistir fase II.pdf
Documento Adobe Acrobat [260.3 KB]
Llistat de sol·licitants admesos i exclosos
Edicto solicitudes Plan Resistir fase II[...]
Documento Adobe Acrobat [373.6 KB]
Llista de beneficiaris
Edicto sobre concesión ayudas del Plan R[...]
Documento Adobe Acrobat [447.9 KB]

Publicidad Subvención Eficiencia Energetica 2020

SUBVENCIÓN: IVACE nº Expte.: E4SP41/2020/32.


Préstamo 150.000,00 €; a fondo perdido 75.000,00 €

 

OBJETO: Ejecución de la obra pública de medidas de ahorro y eficiencia energética en los sistemas de alumbrado público exterior existente en Museros 2020. Sectores

6, 7, 10, 11, 12 y 13.


DURACIÓN: 3 meses


PRESUPUESTO LICITACIÓN: 115.134,59 € más 24.178,26 € de IVA, total
139.312,85 €


VALOR ESTIMADO: 115.134,59 €


TRAMITACIÓN: Ordinaria.


PROCEDIMIENTO: Procedimiento abierto simplificado, varios criterios de
adjudicación.


ADJUDICACIÓN: Por Junta de Gobierno Local 04/12/2020


ADJUDICATARIO: ELECTROMAT ENERGIA, SL con CIF B46111167


IMPORTE ADJUDICACIÓN: 114.301,58 €, más 24.003,33 € de IVA que hace un
total de 138.304,91 €.

PUBLICIDAD DE LA SUBVENCIÓN DEL IVACE.pd[...]
Documento Adobe Acrobat [149.1 KB]

Targeta Daurada 2021

 

Tots els beneficiaris de la TARGETA DAURADA, concedides amb anterioritat a l'1 de juliol de 2020 han de renovar la seua concessió (les targetes tenen dos anys de validesa).

 

Per a obtindre-la, totes les persones usuàries de la Targeta Daurada poden acudir al Centre Social de Dia en horari de 9.00 a 14.00 h i sol·licitar i/o renovar la targeta abans del 30 de setembre de 2021, amb prioritat per a aquelles targetes que caduquen pròximament.

Requisits:

 • Ser major de 65 anys.
 • Residir i estar empadronat a Museros, amb una antiguitat de 12 mesos, com a mínim.
 • No percebre pensions, amb quanties superiors a 1,7 vegades l'IPREM.
 • No percebre ingressos de qualsevol altra naturalesa, que superen els 3.000 € anuals, a excepció de la pensió.

 

Documentació que s'ha d'aportar:

 • Fotocòpia del DNI o document equivalent del demandant.
 • Certificat de pensions i vida laboral, en cas de certificat de pensions negatiu.
 • Fotocòpia de la declaració de l'IRPF 2020 o certificat negatiu de l'Agència Tributària si no l'ha realitzada, o en el seu cas Model d'autorització de l'interessat perquè l'ajuntament puga obtindre dades de l'agència estatal d'administració tributària.

 

NOTA:

Les targetes emeses amb anterioritat a juliol 2020 deixaran d'estar operatives el 30 de setembre 2021.

Procés de selecció places d'agents de la Policia Local 2020

Anuncio fecha ejercicio cuestionario tipo test para el turno libre del proceso selectivo de cinco plazas de agente de Policía Local del Ayuntamiento de Museros.
ANUNCIO FECHA EJERCICIO CUESTIONARIO TIP[...]
Documento Adobe Acrobat [255.9 KB]
Anuncio fecha prueba reconocimiento médico para el turno de movilidad del proceso selectivo de cinco plazas de agente de Policía Local del Ayuntamiento de Museros.
ANUNCIO FECHA PRUEBA RECONOCIMIENTO MÉDI[...]
Documento Adobe Acrobat [180.3 KB]
Anuncio revisión del resultado de la prueba psicotécnica para el turno libre y de movilidad del proceso selectivo de cinco plazas de agente de Policía Local del Ayuntamiento de Museros.
ANUNCIO REVISIÓN RESULTADO PRUEBA PSICOT[...]
Documento Adobe Acrobat [248.1 KB]
ANUNCIO RESULTADO TERCER EJERCICIO CUESTIONARIO TIPO TEST TURNO LIBRE PROCESO SELECTIVO CINCO PLAZAS AGENTE POLICIA LOCAL
ANUNCIO RESULTADO TERCER EJERCICIO CUEST[...]
Documento Adobe Acrobat [400.3 KB]
EXAMEN POLICIA LOCAL TIPO TEST
EXAMEN POLICIA LOCAL TIPO TEST.pdf
Documento Adobe Acrobat [809.4 KB]
Plantilla correción examen test agente Policia Local de Museros
Plantilla correción examen test agente p[...]
Documento Adobe Acrobat [285.4 KB]
Anuncio resolución alegaciones cuestionario tipo test y convocatoria pruebas fisicas turno libre agentes policia local Ayuntamiento Museros.
Anuncio resolución alegaciones cuestiona[...]
Documento Adobe Acrobat [424.4 KB]
Anuncio corrección nota cuestionario tipo test aspirante RJP por error aritmético en la misma.
Anuncio corrección nota cuestionario tip[...]
Documento Adobe Acrobat [161.2 KB]
Anuncio resultados prueba reconocimiento médico y concurso méritos dos plazas de agente policía local por turno movilidad.
Anuncio resultados prueba reconocimiento[...]
Documento Adobe Acrobat [234.8 KB]
Anuncio sobre cancelación convocatoria pruebas físicas proceso selección 3 plazas por turno libre de agente policía local.
Anuncio sobre cancelación convocatoria p[...]
Documento Adobe Acrobat [214.8 KB]
ANUNCIO NOMBRAMIENTO DOS AGENTES TURNO MOVILIDAD PROCESO SELECTIVO CINCO PLAZAS AGENTE POLICIA LOCAL
ANUNCIO NOMBRAMIENTO DOS AGENTES TURNO M[...]
Documento Adobe Acrobat [170.6 KB]
ANUNCIO SOBRE CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS FÍSICAS DEL PROCESO SELECTIVO DE TRES PLAZAS, POR TURNO LIBRE, DE AGENTE DE POLICIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE MUSEROS
Anuncio nueva convocatoria pruebas fisic[...]
Documento Adobe Acrobat [217.0 KB]
NOTA ACLARATORIA AL ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE PRUEBAS FÍSICAS DEL TURNO LIBRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE TRES PLAZAS DE AGENTE DE POLICIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE MUSEROS
20210930_Otros_NOTA ACLARATORIA PRUEBAS [...]
Documento Adobe Acrobat [187.6 KB]
ANUNCIO DEL RESULTADO DEL CUARTO EJERCICIO PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA Y CONVOCATORIA FECHA EJERCICIO PRÁCTICO TURNO LIBRE DEL PROCESO SELECTIVO DE TRES PLAZAS DE AGENTE DE POLICIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE MUSEROS
ANUNCIO DEL RESULTADO DEL CUARTO EJERCIC[...]
Documento Adobe Acrobat [411.1 KB]
ANUNCIO DEL RESULTADO DEL QUINTO EJERCICIO RELATIVO AL EJERCICIO PRÁCTICO CORRESPONDIENTE AL TURNO LIBRE DEL PROCESO SELECTIVO DE TRES PLAZAS DE AGENTE DE POLICIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE MUSEROS
Anuncio resultados quinto ejercicio supu[...]
Documento Adobe Acrobat [259.9 KB]
ANUNCIO DE LA REVISIÓN DEL RESULTADO OBTENIDO POR DOS ASPIRANTES EN EL QUINTO EJERCICIO PRÁCTICO Y CONVOCATORIA DEL SEXTO EJERCICIO CONSISTENTE EN EL CONOCIMIENTO DEL VALENCIANO CORRESPONDIENTE AL TURNO LIBRE DEL PROCESO SELECTIVO DE TRES PLAZAS DE AGENTE DE POLICIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE MUSEROS
Anuncio revision resultados de 2 aspiran[...]
Documento Adobe Acrobat [186.0 KB]
ANUNCIO DEL RESULTADO DEL SEXTO EJERCICIO VALENCIANO TURNO LIBRE DEL PROCESO SELECTIVO DE TRES PLAZAS DE AGENTE DE POLICIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE MUSEROS
ANUNCIO RESULTADO SEXTO EJERCICIO VALENC[...]
Documento Adobe Acrobat [177.5 KB]
NOVES MESURES PER A CONTROLAR LA COVID-19
CONSE_Nueva_Normalidad_VAL-2 4.pdf
Documento Adobe Acrobat [479.1 KB]

PROTOCOLS COVID-19

DEL PLA DE CONTINGÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE MUSEROS

PROTOCOL PER LA COVID-19 DE L'ESPAI JOVE
PROTOCOL COVID-19 ESPAI JOVE.pdf
Documento Adobe Acrobat [220.5 KB]
PROTOCOL COVID-19 DE L'AGÈNCIA DE LECTURA
PROTOCOL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL NOVA[...]
Documento Adobe Acrobat [4.7 MB]
PROTOCOL COVID-19 DE LA CASA DE CULTURA
PROTOCOL COVID-19 CASA DE CULTURA_3.pdf
Documento Adobe Acrobat [191.6 KB]
PROTOCOL COVID-19 DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL
PROTOCOLO DE APERTURA Y USO DEL POLIDEPO[...]
Documento Adobe Acrobat [600.3 KB]

PLA RESISTIR 

Bases Pla resistir.pdf
Documento Adobe Acrobat [678.2 KB]

Es publica la llista dels sol·licitants beneficiaris i l'import de les ajudes concedides.

Edicto sobre concesión ayudas del Plan R[...]
Documento Adobe Acrobat [339.4 KB]

INFORMES SARS-COV-2

La Regidoria d'Urbanisme i Infraestructures està realitzant una sèrie d'informes sobre la presència del SARS-CoV-2 en les aigües residuals de la xarxa de clavegueram.

 

L'empresa Gamaser, del Grup Global Ómnium, pren una mostra setmanal per a efectuar les analítiques i detectar la presència de la COVID-19 i s'elabora un informe sobre els resultats obtinguts, on es reflecteixen la presència d'unitats genòmiques de SARS-CoV-2 per litre d'aigua residual i es trauen conclusions sobre aquest tema.

 

Ací podeu consultar els informes realitzats fins al moment.

Informe_Museros_12_03_21.pdf
Documento Adobe Acrobat [396.8 KB]
Informe_Museros_05_03_21.pdf
Documento Adobe Acrobat [385.6 KB]
Informe_Museros_26_02_21.pdf
Documento Adobe Acrobat [416.4 KB]
Informe_Museros_19_02_21.pdf
Documento Adobe Acrobat [420.4 KB]
Informe_Museros_12_02_21.pdf
Documento Adobe Acrobat [418.1 KB]
Informe_Museros_05_02_21.pdf
Documento Adobe Acrobat [389.5 KB]
Informe_Museros_28_01_21.pdf
Documento Adobe Acrobat [362.0 KB]
Informe_Museros_22_01_21.pdf
Documento Adobe Acrobat [374.9 KB]

Projecte de millora de l'enllumenat públic exterior de Museros amb l'ajuda de l'IVACE cofinançat amb fons FEDER

Com a continuació a la renovació de l'enllumenat públic els anys 2018 i 2019, per a la substitució de la il·luminació existent per il·luminació LED en els sectors 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23 i 24 de Museros, es va a procedir a l'execució de l'obra de mesures d'estalvi i eficiència energètica en els sistemes d'enllumenat públic exterior existent a Museros 2020, en els sectors 6, 7, 10, 11, 12 i 13.

 

L'actuació inclou la substitució de 301 punts de llum, a més de la instal·lació de sis equips de telegestió, un en cada quadre elèctric de protecció i comandament de cada sector.

 

El present projecte està acollit a les ajudes d'IVACE cofinançat per la Unió Europea dins del Programa operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020. El préstec bonificat concedit és de 150.000,00 € i la subvenció a fons perdut concedida és de 75.000,00 €.

Descripció de l'actuació
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ.pdf
Documento Adobe Acrobat [265.4 KB]
Anunci de l'adjudicació
ANUNCIO ADJUDICACIÓN.pdf
Documento Adobe Acrobat [83.1 KB]

Valorem la cultura

Des de la Regidoria de Cultura i Promoció Lingüística de l’Ajuntament de Museros, tenim el plaer de informar-vos que hem aconseguit formar part del Circuit Cultural Valencià, organitzat per l’Institut Valencià de Cultura, la qual cosa suposa una gran aposta per enriquir la cultura a Museros.

 

L’objectiu principal és posar la cultura al lloc que es mereix, sobretot enguany, que el sector ha estat tan afectat.

 

Per això, des del Circuit, ens animen a participar i a programar nous espectacles.

Un dels requisits per formar part del Circuit, és cobrar les entrades dels espectacles cofinançats entre el Circuit Cultural Valencià, l’Acadèmia de la Llengua i l’Ajuntament de Museros.

 

El preu de les entrades variarà entre 3 € per a espectacles infantils i familiars i 5 € per a espectacles d’adults.

 

Des de la Regidoria de Cultura, informem també que oferirem d’altres alternatives gratuïtes que estiguen fora d’aquest circuit, com han estat sempre.

 

Valorem la Cultura! 

 

#laculturaéssegura #CulturaSegura #IVC #Museros #CasadeCultura #CasadeCulturaMuseros #30aniversari #CasadeCulturaMuseros30anys

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A ASSISTIR A L’ESPAI JOVE 

Declaració responsable Espai Jove.pdf
Documento Adobe Acrobat [222.2 KB]

Devolució de la matrícula dels cursos municipals 2020-2021 de la Casa de Cultura

Des de la Regidoria de Cultura, us informem que, per falta d’alumnat, s’han anul·lat els cursos següents: curs de tabal, curs de dolçaina i curs de dibuix infantil.

 

I també el curs de valencià, per falta de professorat.

 

Per tal de fer efectiva la devolució de la matrícula, us preguem que ompliu l’imprés de sol·licitud de devolució i l’imprés de dades bancàries, i ens el feu arribar al correu electrònic museros.omupv@cv.gva.es

 

Per als cursos de teatre, anunciarem pròximament el dia de començament del curs.

 

Per a més informació, podeu contactar amb l’Àrea de Cultura, al 961441680, ext. 1-4.

Sol·licitud per a la devolució
Sol·licitud general.pdf
Documento Adobe Acrobat [132.6 KB]
Dades bancàries
MODEL DADES BANCARIS DEVOLUCIÓ MATRÍCULE[...]
Documento Adobe Acrobat [139.0 KB]

GUIA COMERCIAL 2020

GUIA COMERCIAL AJUNTAMENT DE MUSEROS
MUSEROS 2020 web.pdf
Documento Adobe Acrobat [50.5 MB]

INFORMACIÓ COVID-19

NOVA NORMALITAT GENERALITAT VALENCIANA
NovaNormalitat_GVA.pdf
Documento Adobe Acrobat [149.8 KB]
PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE LES MESURES SOCIALS CONTRA EL COVID-19
PREGUNTAS_FRECUENTES_SOBRE_LAS_MEDIDAS_S[...]
Documento Adobe Acrobat [853.4 KB]

Pla general d'ordenació urbana modificat

Informació pública de la versió preliminar del Pla general estructural de Museros, de l’estudi ambiental territorial i estratègic i de la resta de documentació sectorial.
2019-06-10 INFORMACIÓ PUBLICA V.P. PGOU [...]
Documento Adobe Acrobat [180.9 KB]

Podeu consultar tota la informació en fer clic ací

Certificat Digital

El certificat digital és un document electrònic que identifica una persona, és a dir, és el mateix que el DNI o el passaport però en format digital i serveix per a fer els tràmits administratius per Internet. 

 

És aconsellable obtindre aquest certificat, perquè les administracions sol·liciten, cada vegada més, que determinats tràmits es realitzen en línia i no presencialment, i per a això, és imprescindible tindre el certificat digital.

 

A continuació vos mostrem a través d'un vídeo com obtenir-lo pas a pas, i en unes imatges els beneficis que té posseir el certificat digital.

Aplicació mòbil per a reservar els paellers municipals

 

Només podeu fer ús dels paellers municipals prèvia reserva amb l'aplicació mòbil, que ja teniu disponible en Google Play i App Store. Només heu de descarregar-la, registrar-vos amb el vostre número de telèfon i indicar la data, l'hora i la taula que voleu reservar.

 

L'aplicació mòbil es troba en fase de proves, de manera que si trobeu alguna incidència, podeu comunicar-la a comunicacio@museros.es.

 

Punt de registre d'usuaris de la Generalitat Valenciana a Museros

L’Oficina Técnica Municipal, al Centre Social de Dia (avinguda de Blasco Ibáñez, 87), disposa d’un punt de registre d'usuaris de la Generalitat Valenciana, per gestionar certificats digitals.

 

Amb els certificats digitals, els ciutadans i les ciutadanes poder realitzar tràmits sense necessitat d’acudir presencialment a les institucions. És vàlid per a les aplicacions de la Generalitat Valenciana, l’Administració local i l’Administració general de l’Estat. Aquest permet portar a terme un gran nombre de gestions administratives de manera ràpida i còmoda com: demanar la vida laboral, fer declaracions de la renda, presentar una instància, renovar el darde, consultar els punts del carnet de conduir, accedir a les oficines virtuals de l’Agència Tributària, la DGT, ajuntaments de tot l’Estat, la Diputació, el SEPE, etc.

 

Per obtenir el certificat digital dirigiu-vos a l’Oficina Tècnica de l’Ajuntament de Museros (Centre Social de Dia), de 09.00 h a 14.00 h, o a qualsevol punt de registre d’usuaris (PRU) de la Comunitat Valenciana, i identifiqueu-vos amb el vostre DNI, NIE o passaport espanyol vàlid. L’operador o operadora us facilitarà un codi, amb el qual haureu d’entrar a l’apartat “Frontal de Generació de Certificats Digitals” de la pàgina web de l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, i completar el procediment.

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

CALENDARI FISCAL 2021
CALENDARIO FISCAL 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [262.9 KB]

CALENDARI FESTES LOCALS 2021

Pel Ple de l’Ajuntament de Museros, en sessió d’1 d’octubre de 2020, es va aprovar les següents festes laborals de caràcter local per a l’any 2021:

 

- 12 d’abril de 2021, Sant Vicent

- 16 d’agost de 2021, Sant Roc

DOGV festividades locales 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
Certif. acuerdo Pleno 1 oct. 2020 festiv[...]
Documento Adobe Acrobat [333.4 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

VISITES REBUDES