AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

Aviso Legal

AVÍS LEGAL

 

El fet d'accedir a aquest lloc web implica el coneixement i l’acceptació dels següents termes i condicions i atribueix la condició de persona usuària del web i l'accés a aquest implica la seua acceptació sense reserves. Si no s’accepten  les clàusules establides en aquest avís legal, l'usuari o la usuària haurà d'abstindre's d'accedir i d’utilitzar els serveis i continguts posats a la seua disposició en la pàgina, i haurà de procedir a abandonar-la.

 

TITULARITAT DEL LLOC WEB

 

L’Ajuntament de Museros, en compliment del que s'estableix en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSI-CE), li informa de les dades identificatives del lloc web www.museros.es.

 

DENOMINACIÓ SOCIAL: Ajuntament de Museros

DOMICILI SOCIAL: plaça del Castell, 1, Museros (46236)

TELÈFON: +(34) 961441680

CIF: P4617900H

CORREU ELECTRÒNIC GENERAL: museros@museros.es

 

CONDICIONS D'ÚS

 

USUARIS O USUÀRIES

 

L'accés i ús d'aquest portal de l'Ajuntament de Museros atribueix la condició d'usuari o d’usuària, que accepta, des d'aquest accés i ús, les condicions generals d'ús ací reflectides. Aquestes condicions seran aplicables independentment de les condicions generals de contractació que, si escau, siguen d'obligat compliment.

 

 

 

ÚS DEL WEB

 

www.museros.es proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis o dades (d'ara en avant, “els continguts”) en Internet pertanyents a l’Ajuntament de Museros als quals l'usuari o l’usuària tinga accés. La persona usuària assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fora necessari omplir per a accedir a determinats serveis o continguts.

 

En aquest registre l'usuari o l’usuària serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'usuari o a l’usuària, se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, i es comprometrà a fer un ús diligent i confidencial d'aquesta.

 

La persona usuària es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que l’Ajuntament de Museros ofereix amb el seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; (II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (III) provocar danys en els sistemes físics i lògics de l'Ajuntament de Museros, dels seus proveïdors o de terceres persones, o introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (IV) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar-lo o manipular els seus missatges.

 

L’Ajuntament de Museros es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguen discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultaren adequats per a la seua publicació. En tot cas, l’Ajuntament de Museros no serà responsable de les opinions enviades pels usuaris o usuàries en els fòrums, xats, o d’altres eines de participació.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

L’Ajuntament de Museros, per ell mateix o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu web, i dels elements continguts en aquest (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de l'Ajuntament de Museros o dels seus llicenciadors.

 

Tots els drets reservats

 

D’acord amb els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, està expressament prohibida la reproducció, la distribució i la comunicació pública, fins i tot la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquest web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de l'Ajuntament de Museros.

 

L'usuari o usuària es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de l'Ajuntament de Museros. Podrà visualitzar els elements del portal i, fins i tot, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que siga, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. La persona usuària haurà d'abstindre's de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estiguera instal·lat en les pàgines de l'Ajuntament de Museros.

 

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

 

L’Ajuntament de Museros no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que ocasionara, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

 

MODIFICACIONS

 

L’Ajuntament de Museros es reserva el dret d'efectuar, sense previ avís, les modificacions que considere adients en el seu portal, i podrà canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten mitjançant aquesta com la manera en la qual aquests apareguen presentats o localitzats en el seu portal.

 

ENLLAÇOS

 

En el cas que en www.museros.es es disposaren enllaços o hipervincles d’altres llocs d'Internet, l’Ajuntament de Museros no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas, l’Ajuntament de Museros assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web alié, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de cap material o informació continguda en algun d'aquests enllaços o d’altres llocs d'Internet.

 

Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap mena d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

DRET D'EXCLUSIÓ

 

L’Ajuntament de Museros es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al portal i als serveis oferits sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquelles persones usuàries que incomplisquen aquestes condicions generals d'ús.

 

 

 

 

 

GENERALITATS

 

L’Ajuntament de Museros perseguirà l'incompliment d’aquestes condicions, i qualsevol utilització indeguda del seu portal i exercirà totes les accions civils i penals que li puguen correspondre en dret.

 

MODIFICACIÓ D’AQUESTES CONDICIONS I DURACIÓ

 

L'Ajuntament de Museros podrà modificar, en qualsevol moment, les condicions que s’hi determinen, i seran correctament publicades com hi apareixen.

 

La vigència d’aquestes condicions estarà en funció de la seua exposició i estaran vigents fins que siguen modificades per unes altres degudament publicades.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

Els termes i condicions que regeixen aquest lloc web i les relacions que se’n deriven estan protegides i queden subjectes a la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol tipus de controvèrsia, litigi o discrepància que poguera suscitar-se entre l'usuari o l’usuària i l’Ajuntament de Museros per l'ús d'aquest lloc web, s'acorda el sotmetiment d’aquestes als jutjats i tribunals de València, Espanya.

 

Data de modificació de 2 d'octubre de 2020