AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

AJUNTAMENT DE MUSEROS

Pl. del Castell, 1

Telèfon: 961441680

 

Planta baixa

Alcaldia

Secretaria

Intervenció

Informació

Serveis administratius

Policia Local

Recaptació

 

Primer pis

Cultura

Oficina d'Ús i Promoció del Valencià

Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local

Oficina Municipal del Consumidor
Gabinet Psicopedagògic Municipal

 

AGÈNCIA MUNICIPAL DE LECTURA

Pl. de les Escoles Velles, 1

Telèfon: 961440969

 

CASA DE CULTURA

Av. País Valencià, 17

Telèfon: 961444835

Coordinació Casa de Cultura 

Jutjat de Pau (tel. 960262177, horari: dilluns, dimecres i divendres, d'11.00 h a 13.30 h).

 

CENTRE SOCIAL DE DIA

Av. de Blasco Ibáñez, 87

Telèfon: 960262153

Servei d'Urbanisme, Infraestructures i Medi Ambient

 

Serveis Socials

Servei d'Atenció Especialitzada

 

ESCOLA INFANTIL DE PRIMER CICLE MUNICIPAL

C/ Enric Valor, 4

Telèfons: 671038554 - 960262159 - 960262160

 

ESPAI JOVE

C/ Major, 17,1

Telèfon: 961445871

POLIESPORTIU
Camí de Sant Onofre (horari de 8.00 a 23.00 h, de dilluns a diumenge)

 

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

CALENDARI FISCAL 2021
CALENDARIO FISCAL 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [262.9 KB]

CALENDARI FESTES LOCALS 2021

Pel Ple de l’Ajuntament de Museros, en sessió d’1 d’octubre de 2020, es va aprovar les següents festes laborals de caràcter local per a l’any 2021:

 

- 12 d’abril de 2021, Sant Vicent

- 16 d’agost de 2021, Sant Roc

DOGV festividades locales 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
Certif. acuerdo Pleno 1 oct. 2020 festiv[...]
Documento Adobe Acrobat [333.4 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

VISITES REBUDES