AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

TARGETA DEL METRO 2016

REQUISITS NECESSARIS  

  • Estar empadronat a Museros, 2 anys com a mínim.
  • Ser jubilat o pensionista, i no estar afiliat en cap règim de la Seguretat Social, en alta o situació semblant a l'alta.
  • Ser discapacitat, amb minusvalidesa acreditada igual o superior al 33%.
  • Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.

TERMINI DE SOL·LICITUD O RENOVACIÓ      

 

Del 5 al 15 d’abril de 2016, tots dos inclosos, d’11.00 h a 13.00 h, al Centre Social de Dia, avinguda de Blasco Ibáñez, 87.

 

COST REAL DE LA TARGETA

 

El cost de la targeta és de 91,50 € dels quals el jubilat, pensionista o discapacitat de Museros abonarà 50 €, i l'Ajuntament, els 41,50 € restants. Els ingressos s’efectuaran en el compte corrent de l’Ajuntament de qualsevol entitat bancària del municipi i una de les còpies de resguard s’entregaran al Centre Social de Dia.

 

RENOVACIONS DE TARGETES AMB CADUCITAT EL 15/05/2016

 

Els usuaris han de pagar 54 € (4 € d’emissió de targeta i 50 € d’abonament), i hauran de vindre al Centre Social de Dia, personalment, per fer-los la fotografia.

 

RENOVACIONS DE TARGETES AMB ALTRA CADUCITAT

 

Aquests usuaris només han de pagar 50 €.

 

SOL·LICITANTS NOUS

 

Els sol·licitants nous han de pagar 54 € (4 € d’emissió de targeta i 50 € d’abonament), i hauran de vindre al Centre Social de Dia a sol·licitar la targeta, personalment, per fer-los la fotografia.

Hauran d’aportar, a més de la còpia de l’ingrés:

  • DNI
  • Targeta de pensionista de la Seguretat Social
  • En cas de discapacitat, certificat del grau de minusvalidesa igual o superior al 33%

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

calendari_fiscal_2016.pdf
Documento Adobe Acrobat [254.8 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

Comunica'ns les incidències o dubtes medioambientals que consideres. Tan prompte com estiga resolta, t'ho notificarem.

VISITES REBUDES