AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

Ajudes personals de promoció de l'autonomia personal per a persones amb diversitat funcional

S'obri el termini per presentar les sol·licituds per a l'exercici 2018:

a) Adquisició d'ajudes tècniques i productes de suport.

b) Ajudes destinades a l'eliminació de barreres arquitectòniques a l'interior de l’habitatge.

c) Ajuda per a l'adaptació de vehicles.

d) Ajudes de transport per a l'assistència a tractaments i centres assistencials.
Termini de presentació de sol·licituds: fins al 26 d'abril de 2018)

Per a més informació: Serveis Socials de l’Ajuntament de Museros, a l’avinguda de Blasco Ibáñez, 87 (Centre Social de Dia).

Programa d'ocupació social de l'Ajuntament de Museros

Destinataris: veïns de Museros, en edat de treballar, desocupats i amb dificultats d’accés al mercat d’ocupació.

Termini del programa: de l’1 de març al 31 de desembre de 2018.

Termini de presentació de sol·licituds: de l’1 al 10 de cada mes, fins al 15 de novembre de 2018.

Informació i presentació de sol·licituds: al Centre Social de Dia, avinguda de Blasco Ibáñez, 87, de Museros, en horari de dilluns a dimecres, de 09.00 h a 14.00 h, amb cita prèvia amb la treballadora social (tel. 960262153)

Programa de termalisme de l'IMSERSO per a l'any 2018

Qui pot sol·licitar el programa?
Les persones residents a Espanya que complisquen alguns dels següents requisits:
a) Ser pensionista de jubilació o incapacitat permanent del sistema de Seguretat social espanyol.
b) Ser pensionista de viudetat amb cinquanta cinc o més anys d’edat del sistema de seguretat social espanyol.
c) Ser pensionista per altres conceptes o perceptor de prestacions o subsidis de desocupació, amb seixanta o més anys d’edat del sistema de seguretat social espanyol.
d) Ser persona assegurada o beneficiària del sistema de seguretat social espanyol, amb seixanta-cinc o més anys d’edat.
Podran participar persones de nacionalitat espanyola que residisquen a l’estranger.
La persona sol·licitant podrà anar acompanyada del cònjuge o parella de fet i de fills o filles amb discapacitat.

Terminis de presentació de sol·licituds
- Per a torns de febrer a agost: fins al 4 de gener de 2018. Per inclusió en llista d’espera: fins al 10 de maig.
- Per a torns de setembre a desembre: fins a l’11 de maig. Per a inclusió en llista d’espera: fins al 31 d’octubre.

Informació i tramitació de sol·licituds: Centre Social de Dia
Horari: de dilluns a divendres, de 09.00 h a 13.30 h
Telèfon: 960262153.

Programa del termalisme valencià. Estades als balnearis de la Comunitat Valenciana

Beneficiaris o beneficiàries

a) Persones de 65 anys o més.

b) Persones de 60 anys o més, pensionistes del sistema de Seguretat Social o de classes passives.

c) Persones de 60 anys o més amb discapacitat que, tinguen una discapacitat igual o superior al 33 %, acreditada amb un certificat.

d) Als balnearis, podran assistir els cònjuges o les parelles de fet de les persones sol·licitants, sempre que siguen majors de 50 anys.

e) També podran participar en el programa els fills i les filles dels beneficiaris recollits en els apartats anteriors, sempre que siguen discapacitats en un grau igual o superior al

33 %.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 31 d’octubre de 2018.

Informació i tramitació: Centre Social de Dia de Museros, av. de Blasco Ibáñez, 87, de dilluns a divendres, de 09.00 h a 13.30 h (tel. 960262153).

Programa JOOP de l'IVAJ

Programa basat en tallers gratuïts d'assessorament, d’orientació laboral i de motivació dirigits als joves del municipi de Museros, de 16 a 21 anys, amb un baix nivell de formació, que han abandonat els estudis sense completar el batxiller ni la formació professional.

 

Per a més informació i per participar en aquest programa: al Centre Social de Dia

(tel. 960262153).

Programa bo respir 2018

Ha estat publicada, al DOGV de 22 de gener de 2018, la Resolució de 29 de desembre de 2017, de la vicepresidència i de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen, per a l’exercici 2018, subvencions per al Programa bo respir i subvencions per a finançar estades en centres de dia per a persones dependents i en residències de la tercera edat.

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/01/22/pdf/2018_533.pdf

 

Termini de presentació: fins al 22 de febrer de 2018.

Informació i tramitació de sol·licituds: al Centre Social de Dia, dilluns i dimecres, de 09.00 h a 14.00 h, amb cita prèvia amb la treballadora social (tel. 960262153)

Vacances socials per a majors 2018

Requisits per a l’exercici 2018:

  • Per a persones majors de 65 anys o majors de 60 que acrediten que són pensionistes en el moment de sol·licitud o abans de 31 de desembre de 2017, individualment o acompanyats del seu cònjuge o parella de fet inscrits en el registre corresponent i per a un fill o filla a càrrec, amb discapacitat igual o superior al 45%.
  • Els acompanyants podran ser menors de 60 anys, sempre que el sol·licitant principal complisca amb el requisit del paràgraf anterior.
  • Els participants han d’estar empadronats a la Comunitat Valenciana, s’hauran de valdre per ells mateixos i no han de patir trastorns o alteracions de comportament que puguen alterar la normal convivència en establiments públics.

Informació i tramitació:  de dilluns a divendres, de 09.00 h a 13.30 h, al Centre Social de Dia (tel. 960262153)

Data de finalització del termini: 15 de juliol de 2017

Ajudes personals per a la promoció de l'autonomia personal

Us informem que han eixit les ajudes personals per a la promoció de l'autonomia personal i l'atenció especialitzada residencial de persones amb diversitat funcional.

 

El termini de presentació de les sol·licituds per a l'atenció especialitzada en residències per a persones amb diversitat funcional finalitza l'1 de desembre de 2017.

 

D'altra banda, per a les ajudes personals per a la promoció de la autonomia personal i de l'accessibilitat, el termini de presentació finalitza el 15 de febrer de 2017.

Subvencions per a menors relacionades amb les despeses per a la protecció de la salut

Convocatòria per a la concessió de subvencions directes a menors d'edat destinades a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut durant l'exercici 2017.

 

Interessats: menors d'edat en situació de vulnerabilitat.

 

Requisits:

  • Ser menor de 18 anys.
  • Tindre la condició de persona assegurada o beneficiària.
  • Nivell d'ingressos inferior a una base liquidable de 18.000 € anuals i tindre un règim d'aportació farmacéutica assignat TSI 003, o ser menor no registrat ni autoritzat a Espanya.
  • Ser resident a la Comunitat Valenciana.

 

Termini de presentació de sol·licituds i documentació: del 14 de febrer al 31 de desembre de 2017.

 

Lloc de presentació: Centre de Salut de Museros.

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

CALENDARI FISCAL 2018
Calendari fiscal 2018.pdf
Documento Adobe Acrobat [238.9 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

Comunica'ns les incidències o dubtes medioambientals que consideres. Tan prompte com estiga resolta, t'ho notificarem.

VISITES REBUDES