AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

Curs de natació per a majors 2018-2019 de la Mancomunitat de l’Horta Nord

Curs dirigit a pensionistes majors de 60 anys.

Inscripcions: al Centre Social de Dia, Departament de Serveis Socials  

Preu: 50 €

Lloc: piscina coberta de Rafelbunyol

Data: d’octubre a juny de 2019

Horari del curs: dijous, de 12.00 h a 12.45 h

Programa d’ajuda per naixement, adopció o acolliment permanent de menors de l’Ajuntament de Museros

L’objecte d’aquest programa és donar suport a les famílies amb les despeses que generen el naixement, l’adopció o l’acolliment permanent d’un menor de l’1 de gener al 31 de desembre de 2018.

Requisits de la persona beneficiària:

  • Estar empadronada a Museros durant un any continuat immediatament anterior al naixement, o a l'inici de la convivència, en l'adopció o acolliment.
  • El menor o la menor haurà d’estar empadronat a Museros.
  • Estar al corrent en les obligacions tributàries amb Hisenda i amb la Seguretat Social.
  • En els supòsits de la no convivència de les persones titulars del llibre de família, el beneficiari o beneficiària de la prestació serà el pare o mare que dispose de la custòdia del menor, i en el cas de custòdia compartida, es distribuirà al 50 % entre els progenitors.

La quantia de l’ajuda dependrà dels ingressos econòmics de la unitat de convivència i oscil·larà entre 100 € i 500 €.

Termini de presentació de sol·licituds: de l’1 de setembre al 30 de novembre de 2018.

Per a més informació: Centre Social de Dia, de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h (tel. 960262153).

Programa d’ajudes per al lloguer

L’objecte del tràmit és facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a les persones físiques en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.


El termini de presentació de sol·licituds serà de l'11 de juliol al 6 d’agost tots dos inclosos.


Per a més informació, les persones interessades poden passar pel Centre Social de Dia, de dilluns a divendres, de 09.00 h a 14.00 h, o accedir telemàticament des de la pàgina web de la Conselleria de Vivenda http://www.habitatge.gva.es

Programa de turisme de l'Imserso

S’obri el termini per a presentar les sol·licituds per al Programa de turisme de l’Imserso que proporciona estades en zones de costa i turisme d’interior, per persones majors, durant la temporada 2018-2019. L’objectiu d’aquest programa és millorar la qualitat de vida i la salut d’aquestes.

 

Per a més informació, les persones interessades poden passar pel Centre Social de Dia, de dilluns a divendres, de 09.00 h a 14.00 h.

 

Termini de presentació: fins al 14 de juny.

Ajudes personals de promoció de l'autonomia personal per a persones amb diversitat funcional

S'obri el termini per presentar les sol·licituds per a l'exercici 2018:

a) Adquisició d'ajudes tècniques i productes de suport.

b) Ajudes destinades a l'eliminació de barreres arquitectòniques a l'interior de l’habitatge.

c) Ajuda per a l'adaptació de vehicles.

d) Ajudes de transport per a l'assistència a tractaments i centres assistencials.
Termini de presentació de sol·licituds: fins al 26 d'abril de 2018)

Per a més informació: Serveis Socials de l’Ajuntament de Museros, a l’avinguda de Blasco Ibáñez, 87 (Centre Social de Dia).

Programa d'ocupació social de l'Ajuntament de Museros

Destinataris: veïns de Museros, en edat de treballar, desocupats i amb dificultats d’accés al mercat d’ocupació.

Termini del programa: de l’1 de març al 31 de desembre de 2018.

Termini de presentació de sol·licituds: de l’1 al 10 de cada mes, fins al 15 de novembre de 2018.

Informació i presentació de sol·licituds: al Centre Social de Dia, avinguda de Blasco Ibáñez, 87, de Museros, en horari de dilluns a dimecres, de 09.00 h a 14.00 h, amb cita prèvia amb la treballadora social (tel. 960262153)

Programa de termalisme de l'IMSERSO per a l'any 2018

Qui pot sol·licitar el programa?
Les persones residents a Espanya que complisquen alguns dels següents requisits:
a) Ser pensionista de jubilació o incapacitat permanent del sistema de Seguretat social espanyol.
b) Ser pensionista de viudetat amb cinquanta cinc o més anys d’edat del sistema de seguretat social espanyol.
c) Ser pensionista per altres conceptes o perceptor de prestacions o subsidis de desocupació, amb seixanta o més anys d’edat del sistema de seguretat social espanyol.
d) Ser persona assegurada o beneficiària del sistema de seguretat social espanyol, amb seixanta-cinc o més anys d’edat.
Podran participar persones de nacionalitat espanyola que residisquen a l’estranger.
La persona sol·licitant podrà anar acompanyada del cònjuge o parella de fet i de fills o filles amb discapacitat.

Terminis de presentació de sol·licituds
- Per a torns de febrer a agost: fins al 4 de gener de 2018. Per inclusió en llista d’espera: fins al 10 de maig.
- Per a torns de setembre a desembre: fins a l’11 de maig. Per a inclusió en llista d’espera: fins al 31 d’octubre.

Informació i tramitació de sol·licituds: Centre Social de Dia
Horari: de dilluns a divendres, de 09.00 h a 13.30 h
Telèfon: 960262153.

Programa del termalisme valencià. Estades als balnearis de la Comunitat Valenciana

Beneficiaris o beneficiàries

a) Persones de 65 anys o més.

b) Persones de 60 anys o més, pensionistes del sistema de Seguretat Social o de classes passives.

c) Persones de 60 anys o més amb discapacitat que, tinguen una discapacitat igual o superior al 33 %, acreditada amb un certificat.

d) Als balnearis, podran assistir els cònjuges o les parelles de fet de les persones sol·licitants, sempre que siguen majors de 50 anys.

e) També podran participar en el programa els fills i les filles dels beneficiaris recollits en els apartats anteriors, sempre que siguen discapacitats en un grau igual o superior al

33 %.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 31 d’octubre de 2018.

Informació i tramitació: Centre Social de Dia de Museros, av. de Blasco Ibáñez, 87, de dilluns a divendres, de 09.00 h a 13.30 h (tel. 960262153).

Programa JOOP de l'IVAJ

Programa basat en tallers gratuïts d'assessorament, d’orientació laboral i de motivació dirigits als joves del municipi de Museros, de 16 a 21 anys, amb un baix nivell de formació, que han abandonat els estudis sense completar el batxiller ni la formació professional.

 

Per a més informació i per participar en aquest programa: al Centre Social de Dia

(tel. 960262153).

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

CALENDARI FISCAL 2018
Calendari fiscal 2018.pdf
Documento Adobe Acrobat [238.9 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

Comunica'ns les incidències o dubtes medioambientals que consideres. Tan prompte com estiga resolta, t'ho notificarem.

VISITES REBUDES