AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

PROGRAMA DE TERMALISME DEL IMSERSO PER A L’ANY 2018

QUI POT SOL·LICITAR EL PROGRAMA?

 

Les persones residents a Espanya que complisquen alguns dels requisits següents:

a) Ser pensionista de jubilació o incapacitat permanent del sistema de la Seguretat Social espanyol.

b)Ser pensionista de viudetat amb cinquanta cinc o més anys d'edat del sistema espanyol de la Seguretat Social.

c) Ser pensionista per altres conceptes o perceptor de prestacions o subsidis de desocupació, amb seixanta o més anys d'edat del sistema espanyol de la Seguretat Social.

d) Ser assegurat o beneficiari del sistema espanyol de la Seguretat Social, amb seixanta-cinc o més anys d’edat.

 

Podran participar persones de nacionalitat espanyola que residisquen a l’estranger.

 

El sol·licitant podrà anar acompanyat del cònjuge o parella de fet i de fills amb discapacitat.

 

TERMINIS DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

- Per a torns de febrer a agost: fins al 4 de gener de 2018. Per inclusió en llista d’espera fins al 10 de maig.

-Per a torns de setembre a desembre: fins a l’11 de maig. Per a inclusió en llista d'espera fins al 31 d'octubre.

 

INFORMACIÓ I TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS

Lloc: Centre Social de Dia.

Horari: de dilluns a divendres, de 09.00 h a 13.30 h.

Telèfon: 960262153.

Vacances socials per a majors 2018

Requisits per a l’exercici 2018:

  • Per a persones majors de 65 anys o majors de 60 que acrediten que són pensionistes en el moment de sol·licitud o abans de 31 de desembre de 2017, individualment o acompanyats del seu cònjuge o parella de fet inscrits en el registre corresponent i per a un fill o filla a càrrec, amb discapacitat igual o superior al 45%.
  • Els acompanyants podran ser menors de 60 anys, sempre que el sol·licitant principal complisca amb el requisit del paràgraf anterior.
  • Els participants han d’estar empadronats a la Comunitat Valenciana, s’hauran de valdre per ells mateixos i no han de patir trastorns o alteracions de comportament que puguen alterar la normal convivència en establiments públics.

Informació i tramitació:  de dilluns a divendres, de 09.00 h a 13.30 h, al Centre Social de Dia (tel. 960262153)

Data de finalització del termini: 15 de juliol de 2017

Ajudes personals per a la promoció de l'autonomia personal

Us informem que han eixit les ajudes personals per a la promoció de l'autonomia personal i l'atenció especialitzada residencial de persones amb diversitat funcional.

 

El termini de presentació de les sol·licituds per a l'atenció especialitzada en residències per a persones amb diversitat funcional finalitza l'1 de desembre de 2017.

 

D'altra banda, per a les ajudes personals per a la promoció de la autonomia personal i de l'accessibilitat, el termini de presentació finalitza el 15 de febrer de 2017.

Subvencions per a menors relacionades amb les despeses per a la protecció de la salut

Convocatòria per a la concessió de subvencions directes a menors d'edat destinades a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut durant l'exercici 2017.

 

Interessats: menors d'edat en situació de vulnerabilitat.

 

Requisits:

  • Ser menor de 18 anys.
  • Tindre la condició de persona assegurada o beneficiària.
  • Nivell d'ingressos inferior a una base liquidable de 18.000 € anuals i tindre un règim d'aportació farmacéutica assignat TSI 003, o ser menor no registrat ni autoritzat a Espanya.
  • Ser resident a la Comunitat Valenciana.

 

Termini de presentació de sol·licituds i documentació: del 14 de febrer al 31 de desembre de 2017.

 

Lloc de presentació: Centre de Salut de Museros.

Prestacions econòmiques dirigida a la supressió de barreres arquitectòniques existents al seu habitatge propi o a l'edifici de la persona major que obstaculitzen la seua mobilitat.

Per a més informació, consulteuhttp://www.ajunt-museros.com/regidories/benestar-social-i-polítiques-d-igualtat-de-génere/

 

Ajudes individualitzades per al desenvolupament personal

Per a més informació, consulteu: http://www.inclusio.gva.es/va/web/discapacitados/ayudas-individualizadas908

 

Programes d'ajudes a sufragar estades de respir en residències i centres de dia.

Per a més informació, consulteu:  http://www.inclusio.gva.es/va/web/mayores/programas-de-ayudas-para-sufragar-estancias-de-respiro-en-residencias-y-centros-de-dia954

 

Programa d'ajudes al lloguer d'habitatge i es convoquen ajudes per a l'exercici 2016.

Per a més informació, contacteu:

http://www.habitatge.gva.es/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/ayudas-al-alquiler-de-vivienda-convocatoria-2016

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

Calendari fiscal 2017
CALENDARIO FISCAL 2017.pdf
Documento Adobe Acrobat [318.9 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

Comunica'ns les incidències o dubtes medioambientals que consideres. Tan prompte com estiga resolta, t'ho notificarem.

VISITES REBUDES